Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats
08 - 50 10 90 00

Prepareringstjänster

Datorer som kan kopplas in och användas direkt vid leverans sparar både tid och pengar. Vi hjälper dig med att preparera din nya eller rekonditionerade IT-utrustning och göra den klar för användning.

Oavsett om du köper utrustning av Inrego eller ny utrustning av någon annan leverantör kan vi hjälpa dig med att förbereda den för användning. För att förenkla arbetet hos dig erbjuder vi i samband med leverans en rad olika tjänster. Vi kallar det preparering och det kan med fördel göras i samband med återtag av den gamla utrustningen för en optimal och kostnadseffektiv logistik.

Registrering av utrustningen

Vi genomför elektronisk registrering och dokumentation av serienummer, stöldskyddsnummer och inventarienummer av den utrustning vi preparerar.

Lagerhållning

För att anpassa leveranserna till installationstakten erbjuder vi fullt försäkrad lagerhållning samt lageradministration på obegränsad tid i vår logistikanläggning som håller skyddsklass 3.

Avemballering och transport

Vi ser till att utrustningen kommer till dig avemballerad och färdig för installation. Allt förekommande förpackningsmaterial återvinns på ett miljöriktigt sätt. Manualer eller annat material som medföljer återvinns eller distribueras enligt dina önskemål. Vi garanterar sedan skadefria transporter genom noggranna packrutiner och skydd mot stöld genom våra specialbyggda säkerhetskåp.

Konfigurering

Vi erbjuder en rad tjänster för att konfigurera utrustningen, som imageskapande, uppdatering och laddning, uppgradering av BIOS samt inläsning av MAC-adresser. Allt för att utrustningen så enkelt och smidigt som möjligt skall kunna installeras i din miljö.

Personifiering

Vid krav på att enheter ska gå ut till specifika användare erbjuder vi tjänster för personifiering. Vi kopplar serie- och eventuellt inventarie-nummer till avsedd användare och koordinerar leveranser och dokumentation.

Stöldskydds- och inventariemärkning

Fysisk märkning som stöldskydds- och inventariemärkning genomförs vid önskemål enligt era rutiner. Vi har kunskapen om hur det kan göras för att säkerställa ett högre restvärde.