Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats
08 - 50 10 90 00

Bli Datorfadder och gör en samhällsinsats
Vill du och din organisation göra en viktig samhällsinsats, ge fler människor tillgång till datorer och stärka ert CSR-arbete? Inrego har startat programmet Datorfadder där vi samarbetar med Stockholms stadsmission.

Genom programmet kan företag och organisationer donera datorer och annan IT-utrustning som inte längre används i verksamheten eller som man kan tänka sig att skänka vidare. Vi ser till att utrustningen testas, rekonditioneras och dataraderas. De produkter som fungerar bra och har lång kvarvarande livslängd slussas vidare till behövande.

Det finns ett stort behov av IT-utrustning hos våra medmänniskor. För att utrustningen ska nå fram dit den bäst behövs samarbetar vi med Stockholms Stadsmission som verkar nära många utsatta människor.

Den utrustning som doneras kommer till nytta i Stadsmissionens olika verksamheter. Det handlar till exempel om Stadsmissionens träningsboende för unga, utbildningsverksamheten, Stadsmissionens projekt kring hemlöshet och enskilda personer eller familjer som behöver en dator för att kunna hantera kontakter med myndigheter, söka jobb och bygga relationer med andra.

För frågor om programmet och vilken typ av utrustning som det finns behov av, kontakta Fredrik Nilsson, e-post: fredrik.nilsson@inrego.se, tfn: 08- 50 10 90 00.