Varför Inrego?

Elektronikavfall är den snabbast växande avfallsströmmen globalt och tillverkningen påverkar klimatet negativt. Inrego vill bidra till att maximera återanvändningen av använd IT-produkter och kunde under 2020 se till att över 350 000 produkter återanvändes. Hos oss går kvalitet och trygghet hand i hand med miljötänk. Bli en del av den cirkulära ekonomin genom att köpa eller sälja IT-produkter med Inrego.

Fem anledningar till att välja Inrego:

01. Säkerhet, GDPR

Våra tekniker raderar säkert all information på inkomna produkter enligt GDPR-standard. Säljaren får ett raderingscertifikat på varje produkt som skickats in. Tryggheten är central och vid raderingen jobbar Inrego med Blancco, det världsledande programmet för certifierad dataradering. Läs mer om Blancco här!

02. Resurseffektiv

Hållbar resursanvändning är en förutsättning för att nyttja jordens resurser effektivt inom planetens gränser. En dator ger till exempel upphov till 1200 kg osynligt avfall och 280 kilo co2e i produktionen. Resursanvändningen är helt avgörande för att nå både företagens och nationella klimatmål. Därför får du rapporterat hur mycket koldioxid du sparat genom din IT.

03. Ekonomi

Idag kan i princip all IT-utrustning återanvändas och få ett nytt liv vilket sparar både på miljön och ekonomin. När du säljer din gamla IT-utrustning kan du få tillbaka en hel del när du är färdig med den. Som köpare av återanvänd elektronik sparar man omkring 40-50% jämfört med nypris.

04. Logistik

Det ska vara enkelt att hantera sin elektronik hållbart. När du är färdig med din elektronik hämtar vi den på ett säkert sätt, sköter returlogistiken och raderar all information enligt GDPR-kraven. Inrego har under 25 år specialiserat sig på returflödena, alltså den cirkulära ekonomins logistik.

05. Personlig service för våra nyckelkunder

Som nyckelkund hos Inrego matchar vi dig med en av våra proffsiga KAM-säljare. Du har alltid samma kontaktperson som hjälper dig navigera i vårt stora utbut av tillverkarnas populäraste businessmodeller med kompletterande tillbehör samt tillgång till vår businessgaranti.

Är du intresserad av att bli nyckelkund hos oss?

Läs mer om fördelarna och hur du ska gå tillväga här.