Så vårstädar du datorn

Fläktarna i en dator är till för att kyla hårdvaran, men efter en tids användning kan damm reducera eller stoppa intaget av luft. Det kan leda till överhettning eller i värsta fall brand. Genom att en gång om året rengöra datorns insida förebyggs haverier och samtidigt förlängs livslängden, menar Christian Zethraues, IT-tekniker på Inrego.

Så här går det till
Det är viktigt att inte använda dammsugare då statisk elektricitet kan bildas och skada känsliga delar. Använd istället tryckluft (finns att köpa på burk) som varsamt avlägsnar dammet.

  1. Stäng av datorn och dra ur alla kablar.
  2. Ställ datorn i en ren och dammfri miljö.
  3. Skruva av locket på undersidan av datorn eller öppna chassit (stationär dator). Omfattas datorn fortfarande av garanti? Var försiktig eftersom garantin kan sluta gälla vid egna ingrepp.
  4. Börja med att blåsa bort synligt damm på insidan av datorn. Blås därefter försiktigt ur fläktar och fläktkanaler så att luften kan flöda fritt.
  5. Montera tillbaka locket på datorn.

När du är färdig, låt datorn stå ett par minuter innan du startar den.


Tips & Råd från Inrego grundar sig på mångårig erfarenhet av att testa, rekonditionera och uppgradera IT-utrustning. Notera att alla typer av åtgärder sker på eget ansvar.