Så raderar du filerna på datorn

Datorer och mobiler som skrotas eller säljs på andrahandsmarknaden är ofta proppade med känslig information.

Nyckeln till att tömma datorn på information är att skriva över hårddisken med raderingsprogram. Det finns både mer avancerade program för företagsdatorer och enklare program för privatanvändare.

Här är några sätt:

1. Windows

Två raderingsprogram som tömmer minnen och hårddiskar i Windowsdatorer: Killdisk http://www.killdisk.com/ och Eraser https://eraser.heidi.ie.

2. Mac OS

En någorlunda modern Mac har program och funktioner för radering inbyggt. Här är två metoder:

• Lägg filerna i papperskorgen, klicka "Finder" i menyn och välj "Säker papperskorgstömning".

• Skivverktyg ("Disk utility" på engelska). Markera hårddisken i vänster meny, klicka "radera" och knappen "radera ledigt utrymme" dyker upp. Det finns olika säkerhetsalternativ: "Skriv över med nollor" och "7-passradering". Det senare är säkrare, men första alternativet räcker för vanliga behov.

3. Kryptera hårddisken

• Mac: Krypteringsfunktionen kallas Filevault och du hittar alternativet under Inställningar > "Säkerhet och integritet".

• Windows 10: Motsvarigheten kallas Bitlocker. Du slår på den genom att klicka start, skriv "kryptering" och välj "Ändra inställningar för enhetskryptering". Fortsätt med "Bitlocker" och välj sedan "Aktivera Bitlocker" så får du vidare instruktioner.


Tips & Råd från Inrego grundar sig på mångårig erfarenhet av att testa, rekonditionera och uppgradera IT-utrustning. Notera att alla typer av åtgärder sker på eget ansvar.