Blir din dator långsam när du har många applikationer igång samtidigt? Då kan det vara dags att utöka arbetsminnet, även kallat RAM-minne. På så vis orkar din dator hålla flera applikationer igång samtidigt och blir därför snabbare.

Att uppgradera RAM-minnet är relativt billigt och i de flesta fall enkelt att göra själv. Många datorer levereras med 4GB RAM-minne, men att uppgradera till 8GB, eller till och med 16GB, kan göra stor skillnad.

Idag säljs främst minnen av typen DDR2 eller DDR3, där DDR3 är vanligast. Även om DDR2-minnen fortfarande förekommer, så är de lämpade främst för äldre datorer (ca 5 år eller mer).

RAM-minnena i en dator är oftast två eller fyra stycken. Om du blandar olika fabrikat eller modeller på minnen kan datorn ge felmeddelanden, därför levereras RAM-minnen ofta i par. Fråga i din datorbutik om du är osäker på vilket eller vilka RAM-minnen du behöver till din dator.

För att undersöka hur mycket RAM-minne din Windows-dator har, tryck på Startmenyn, högerklicka på ”Dator” och därefter på ”Egenskaper”. Här ser du hur mycket RAM-minne som är installerat.

Gör så här för att uppgradera RAM-minnet

  1. Stäng av datorn och dra ur samtliga kablar. Om du har en bärbar dator, ta bort locket på undersidan. På en stationär dator öppnar du luckan på sidan av datorn.
  2. Lokalisera RAM-minnet (se bild) och kontrollera att det finns lediga platser för att utöka minnet. Om alla platser redan är fyllda, undersök ifall det går att byta de befintliga minnena till ett par med högre minneskapacitet.
  3. För att lossa ett minne drar du ”piggarna” åt sidorna, vicka det sedan försiktigt ur sin plats.
  4. När du ska montera det nya RAM-minnet trycker du försiktigt det på plats till dess att ”piggarna” hakat i på båda sidorna av minnet.
  5. Sätt tillbaka locket, anslut eventuella kablar igen och starta datorn.

Tips & råd från Inrego grundar sig på mångårig erfarenhet av att testa, rekonditionera och uppgradera IT-utrustning. Notera att alla typer av åtgärder sker på eget ansvar.