När du gör en återställning kan du välja om du vill behålla dina filer eller ta bort dem och sedan installeras Windows om. Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Återställ den här datorn > Kom igång och välj ett alternativ.

Obs! Om du inte kan öppna Inställningar kan du komma åt återställning genom att starta om datorn från inloggningsskärmen. Tryck på Windows-tangenten +L för att öppna inloggningsskärmen. Håll sedan ned Skift samtidigt som du väljer Av/på > Starta om längst ner till höger på skärmen. När datorn har startats om väljer du Felsök > Återställ den här datorn.

Behåll mina filer
 • Installerar om Windows 10 och behåller dina personliga filer.
 • Tar bort appar och drivrutiner som du har installerat.
 • Tar bort ändringar du gjort i inställningar.
 • Tar bort alla appar som datortillverkaren installerat. (Om datorn levererades med Windows 10 installeras appar från datortillverkaren om.)
Ta bort allt
 • Installerar om Windows 10 och tar bort alla dina personliga filer.
 • Tar bort appar och drivrutiner som du har installerat.
 • Tar bort ändringar du gjort i inställningar.
 • Tar bort alla appar som datortillverkaren installerat. (Om datorn levererades med Windows 10 installeras appar från datortillverkaren om.)

Om datorn startas om och du uppmanas bekräfta att du vill rensa TPM trycker du på en tangent för att följa uppmaningen.

Om du tänker ge bort, återvinna eller sälja datorn kan du använda det här alternativet och välja att rensa enheten helt. Det kan ta en timme eller två, men det blir mycket svårare för andra att återställa filer som du har tagit bort.

Återställ till fabriksinställningar Installerar om Windows-versionen som medföljde datorn (antingen Windows 8 eller Windows 8.1) och tar bort dina personliga filer.
 • Tar bort appar och drivrutiner som du har installerat.
 • Tar bort ändringar du gjort i inställningar.
 • Installerar om appar som datortillverkaren installerat på datorn.
Det här alternativet finns inte på alla datorer.

Obs! Om du återställer datorn inom 10 dagar efter att du uppgraderat till Windows 10, är inte det alternativ i Inställningar som gör att du kan återgå till den tidigare versionen av Windows tillgängligt längre.


Källa: Microsoft.com