Din dator är förmodligen utrustad med en mekanisk hårddisk. Att byta till en så kallad SSD-disk (solid state drive) är den enskilt största och mest verkningsfulla uppgradering du kan göra. Läshastigheten från hårddisken dubbleras och dessutom förkortas starttiden till ett par sekunder. SSD-diskar tål även stötar bättre och drar mindre el vilket gör att batteritiden förlängs.

När du köper en SSD-disk så måste du se till att den fysiska storleken är rätt för din dator. Idag är de vanligaste storlekarna 3,5”, 2,5” och 1,8”.

Så här byter du hårddisk:

  1. Börja med att ta backup på all data och alla program som finns lagrade på den gamla hårddisken och som du vill behålla.
  2. Stäng av datorn och dra ur samtliga kablar. Om du har en bärbar dator, ta bort locket på undersidan. På en stationär dator öppnar du luckan på sidan av datorn.
  3. Lokalisera hårddisken och skruva loss den. Ibland är den fäst i en skena och den kan du oftast använda för din nya SSD. Skruva fast SSD-disken/sätt den på plats med skenan. Sätt sedan tillbaka locket eller luckan.
  4. Överför backup:en till SSD-disken. Nu är din dator klar att använda och rejält mycket snabbare.

Tips & råd från Inrego grundar sig på mångårig erfarenhet av att testa, rekonditionera och uppgradera IT-utrustning. Notera att alla typer av åtgärder sker på eget ansvar.