Videdals Privatskolor i Malmö har halverat sina kostnader för datorinköp genom att välja rekonditionerad IT-utrustning från Inrego. -Vi får tre års garanti på produkterna och därmed är det sista hindret från att köpa rekonditionerat undanröjt, säger IT-chefen Kristian Antonsson.

Videdals Privatskolor grundades 1992 och var en av de första privata skolorna i privat regi efter friskolereformen som infördes samma år. Verksamheten drivs på två platser i Malmö och omfattar förskola, grundskola och fritids med totalt 150 elever.

Videdals ägs av skolkoncernen Rönnberg & Partners som äger och driver ett stort antal förskolor och skolor.

Kristian Antonsson, som är lärare, studierektor och IT-chef för Videdals Privatskolor, fick upp ögonen för rekonditionerad IT-utrustning för fem-sex år sedan.

Totalt har skolan köpt ett 40-tal datorer från Inrego, mest bärbara men även stationära, som används av eleverna och personalen.

-Vi har handlat av Inrego i flera år och har väldigt goda erfarenheter, både av produkterna och supporten när vi behövt hjälp. Med garanti i tre år på produkterna har jag svårt att se någon anledning att köpa nytt. På det här sättet halverar vi kostnaderna för IT-inköp och höjer datortätheten utan att tumma på vare sig kvalitet eller prestandabehoven, säger Kristian Antonsson.

I årskurs 7-9 har alla elever varsin dator och för de yngre eleverna finns klassuppsättningar med datorer samt en datorsal.

-De datorer vi har köpt har varit i mycket bra skick och jag tror inte att eleverna har reflekterat över att utrustningen är begagnad. Det är ju snarare något positivt att vi nu kan tillhandahålla fler datorer, säger Kristian Antonsson.