Med ett tydligt livscykeltänk kring IT-utrustningen och genom att maximera återanvändningen hjälper Telia Finance sina kunder att sänka IT-kostnaderna och göra en miljöinsats.

– Återanvändning har blivit en viktig faktor i hållbarhetsarbetet och efterfrågas av alltfler kunder, säger Magnus Lindwall, affärsutvecklare och miljöansvarig på Telia Finance.

Telia Finance finansierar IT-utrustning både internt inom Telia och för andra kunder. Livscykelperspektivet är centralt i företagets koncept för att effektivisera och förenkla IT-hanteringen och täcker in såväl inköp, support, skadehantering som återlämning och återanvändning av produkterna.

– Vi började diskutera återanvändning internt för flera år sedan när vi brottades med hur vi skulle hantera den IT-utrustning som inte längre behövdes. Tillsammans med Inrego byggde vi sedan en modell för att maximera återanvändningen på ett säkert sätt. Vi testade och fintrimmade internt och nu erbjuder vi samma upplägg för våra kunder i hela Norden, säger Magnus Lindwall.

Han ser framför allt tre tydliga vinster med återanvändning.

– För det första får man en säker hantering av utrustningen med radering av affärsinformation på hårddiskar och minnen vilket eliminerar risken för informationsläckage. Den andra aspekten är att man får bättre koll på kostnaderna och kan sänka ägandekostnaden för utrustningen eftersom den kommer till användning igen. För det tredje ger återanvändning konkreta miljövinster.

Sedan 2012 har Inrego kunnat återanvända nästan 12 000 datorer, mobiler och andra IT-produkter från Telia Finance i de nordiska länderna. Det gav en miljöbesparing på 427 ton koldioxid vilket motsvarar energin för att värma upp 1 700 lägenheter i ett år.

– Vi får löpande miljöredovisningar från Inrego där det framgår hur stor andel av produkterna som kan användas igen och vilken koldioxidbesparing som vi har bidragit till. Återanvändning av IT är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och stärker dessutom vår affärsverksamhet, avslutar Magnus Lindwall.

Se videon om hur Telia Finance arbetar med återanvändning och livscykelhantering av IT.