Miljö- och hållbarhetsfrågorna präglar Polarbröds hela verksamhet. Att köpa rekonditionerade datorer och se till att IT-utrustningen går till återanvändning är en självklarhet.

- Att öka återanvändningen är ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi. Det hör till de enkla sakerna som alla företag kan göra direkt, säger Karin Bodin, VD för Polarbröd.

Polarbröd är Sveriges tredje största producent av matbröd och omsätter drygt 800 miljoner kronor.

Företagets motto är största möjliga brödnjutning med minsta möjliga resursanvändning. Karin Bodin menar att frågor kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet alltid har stått högt på agendan i företaget men för några år sedan lade man in en högre växel.

- Vi insåg på allvar att utvecklingen i samhället var ohållbar och att vi inte bara kan fortsätta förbruka och konsumera som om det aldrig ska ta slut. Så vi började lägga om kursen för Polarbröd för att ställa om till en mer hållbar och cirkulär verksamhet. Det arbete vi lägger ner nu, gör vi för att kunna finnas kvar och vara lönsamma i ytterligare 135 år, säger Karin Bodin.

Vindkraft för 150 miljoner
Polarbröd har ambitiösa hållbarhetsmål och har genomfört en lång rad åtgärder för att göra verksamheten mer hållbar och minska sin miljöpåverkan. Till exempel har man investerat 150 miljoner kronor i vindkraftverk och målet är en helt fossilfri produktion år 2022. Transporterna har styrts om till järnväg i mesta möjliga mån och man samarbetar med Lantmännen för att driva på utvecklingen mot ett ekologiskt och fossilfritt jordbruk.

De cirkulära tankegångarna omfattar även inköp och användning av datorer och annan IT-utrustning. Polarbröd har sedan 2006 regelbundet köpt begagnade datorer av Inrego för att värna miljön. Man ser också till att den IT-utrustning som fasas ut går till återanvändning genom Inrego. Det skapar konkreta miljövinster. Att återanvända en enda dator ger en koldioxidbesparing på 109 kilo vilket motsvarar energin för att driva ett kylskåp i tio år.

Stort plus i hållbarhetsarbetet
- Jag gillar idén att använda saker så länge det är möjligt och valet av begagnat är ett stort plus i vårt hållbarhetsarbete. De begagnade datorerna fungerar lika bra som ny utrustning och dessutom är priset väldigt mycket lägre jämfört med nya maskiner med likvärdig prestanda, säger Hasse Karlström, drifts- och inköpsansvarig på Polarbröd.

Karin Bodin konstaterar att omställningen till ett hållbart näringsliv tar tid och kräver tuffa beslut av företagsledningarna.

- Men man måste börja någonstans och det är naturligt att börja med de enkla sakerna. Hit hör bland annat återanvändning. Det förvånar mig att inte fler företag gör det.