Oljebolaget Nynas har valt Inrego för återanvändning av den IT-utrustning som fasas ut. Hittills har Inrego tagit hand om drygt 200 datorer och andra IT-produkter som nu kommer till nytta igen.

Nynas, som har cirka 800 anställda globalt och en årsomsättning på 10 miljarder kronor, bytte nyligen ut sina datorer och annan IT-utrustning i Sverige. Vid tidigare så kallade IT-skiften har man plockat ut hårddiskarna och förstört dem manuellt medan hårdvaran i övrigt har skickats till materialåtervinning på ett miljöriktigt sätt.

Thomas Axelsson, service- och supportchef på Nynas, hade hört talas om återanvändning som ett alternativ och började i fjol att sondera marknaden. Miljöaspekterna och datasäkerheten var viktiga kriterier.

- Det är bättre för miljön om produkterna kan användas ett tag till och vi känner oss helt säkra med Inregos process för dataradering. Vi är väldigt nöjda med upplägget och det är ju dessutom bra att få en peng tillbaka för produkterna, säger Thomas Axelsson.

Det senaste året har Nynas skickat drygt 200 datorer och andra IT-produkter till Inrego vilket har gett en miljöbesparing på 6 446 kilo koldioxid. Det motsvarar energin för att värma upp en lägenhet i 26 år.

Utrustningen från Nynas har genomgått Inregos test- och rekonditioneringsprogram som inkluderar dataradering och uppgradering. Därefter har produkterna sålts vidare till företag, skolor och andra verksamheter.