Inrego har inlett ett samarbete med Lunds universitet för att öka återanvändningen av den IT-utrustning som fasas ut ur verksamheten.
– Det känns väldigt positivt att utrustningen kommer till nytta igen på ett både säkert och hållbart sätt, säger Henrik Nottorp, upphandlare på Lunds universitet.

Lunds universitet, som har cirka 42 000 studenter och 7 500 medarbetare, förfogar över ungefär 10 000 datorer som byts ut med treårscykler samt ett stort antal mobiler, surfplattor och andra IT-produkter.

Under hösten 2015 beslöt universitetet att upphandla tjänster för i första hand återanvändning av IT-utrustning och i andra hand återvinning av de produkter som är trasiga eller för gamla för att sättas på marknaden igen.

Fem leverantörer deltog i upphandlingen som gjordes gemensamt för hela universitetet.

– Tidigare hade vi ett samarbete med ett företag som hjälpte till med återanvändning av olika inventarier, men vi behövde hitta en aktör som var specialiserad på IT och som kunde ta ett samlat grepp kring IT-utrustningen med syfte att återanvända så mycket som möjligt, säger Henrik Nottorp.

De viktigaste kriterierna i upphandlingen var säkerheten och miljöaspekterna.

– Vi ville ha en leverantör med en säker hantering och dataradering och som kan hjälpa oss att hantera IT-produkterna på ett hållbart sätt. Inrego levde upp till samtliga kriterier, säger Henrik Nottorp.

Den första hämtningen av IT-produkter skedde under vintern.

– Det har fungerat smidigt och vi har fått tydliga återrapporter med redovisning av det ekonomiska värdet på produkterna, raderingscertifikat och vilken koldioxidbesparing som återanvändningen har genererat.