När Lunarc, ett kompetenscenter för vetenskapliga och tekniska beräkningar vid Lunds universitet, investerade i en ny superdator 2011-2012 för att få högre datorkapacitet valde man att låta den gamla superdatorn Milleotto gå till återanvändning.

De 270 servrar som utgjorde superdatorn såldes till Inrego som därefter avidentifierade hårdvaran, dataraderade hårddiskarna med särskilda raderingsprogram, rekonditionerade utrustningen och sålde den vidare på andrahandsmarknaden.

Jonas Lindemann, förståndare för Lunarc, tycker att det är viktigt att utrustningen utnyttjas så länge som möjligt.

- Att skrota utrustning som kan komma till nytta i något annat sammanhang är enligt min mening både ett slöseri med pengar och miljön. Jag förstår att man som organisation själv inte har tid och kunskap att rekonditionera och sälja vidare, men det finns ju specialiserade företag som gör just det. Vi sparade mycket tid på att skicka servarna till återanvändning och fick en peng tillbaka.

Lunarcs senaste superdator, Alarik, kommer sannolikt att bytas ut om några år.

- Vi kommer självklart att undersöka om även Alarik kan gå till återanvändning, säger Jonas Lindemann.

Att återanvända en vanlig dator i tre år, jämfört med att köpa en ny, ger en miljöbesparing på 109 kilo koldioxid enligt en beräkningsmodell från Technische Universität i Berlin.

- Återanvändning är i princip alltid bättre för miljön när så är möjligt eftersom nyproduktion förbrukar stora mängder råvaror och energi. Lunarc har gjort en viktig miljöinsats, säger Erik Pettersson, miljöchef på Inrego.