Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) har använt sig av Inregos tjänster i snart fyra år. Inrego förbereder den nya utrustningen och levererar ut till Karolinska samtidigt som den begagnade utrustningen återtas för radering av hårddiskar och vidareförsäljning.

Detta har fram till idag bidragit till att Karolinska fått tillbaka ett stort värde för sina gamla produkter – samtidigt som de har fått en effektiv och säker produkthantering.

Anders Mannegard – Sektionschef för PC teknik på Karolinska – var tidigt ute och såg värdet av att använda en partner för att förenkla sin produkthantering.

- Inrego hjälper oss med hela logistiken kring IT-skiftena. Vid nya leveranser så skickas oberoende av leverantör de nya datorerna och tillbehören till Inregos lager i Täby. Inrego sköter mottagning och registrering av inkommen utrustning och tillhandahåller hela lageradministrationen. Jag får via inloggning på webben tillgång till lagersaldo och kan därifrån planera inköp och utleverans av den nya utrustningen.

När jag vill ha utrustningen utlevererad kontaktar vi bara Inrego som då avemballerar och märker den enligt våra önskemål. Allting dokumenteras i en inventarielista. Leveransen sker sedan i speciellt framtagna insynsskyddade och lättrullade vagnar som passar sjukhusens trånga tunnlar.

I samband med utleverans av den nya utrusningen hämtar Inrego även den begagnade utrustningen som de fraktar till sin logistikanläggning för genomgång.

Säkerheten är mycket viktig för oss då mycket känslig information kan finnas på hårddiskarna. Därför avidentifieras, anonymiseras all utrustning och alla hårddiskar säkerhetsraderas innan vidareförsäljning eller miljöriktig återvinning.

Efter varje återtag får jag en återrapport ner på serienummernivå med raderingscertifikat för varje enhet. Det gör att jag känner mig trygg med att informationen är raderad samtidigt som det förenklar vår hantering när vi ska plocka bort den gamla utrustningen från våra inventarielistor. För enheter som har återvunnits får vi också en miljöredovisning vilken är uppskattad hos våra miljöansvariga personer.

Jag uppfattar Inrego som mycket professionella och lätta att jobba med. De är dessutom bra på att skapa värde i den gamla utrustningen.

Anders Mannegard, Karolinska Universitetssjukhuset