Sedan 2006 har Landstinget i Jönköpings län med hjälp av Inrego kunnat återanvända över 20 000 datorer och skärmar och därigenom skonat miljön från 833 ton koldioxid. – För oss är det en självklarhet att arbeta aktivt med återanvändning av IT, säger Fredrik Höher, sektionschef inom landstingets IT-centrum.

Landstinget i Jönköpings län - med över 10 000 medarbetare och 80-tal enheter i form av vårdcentraler, privata vårdgivare, tandvård samt tre sjukvårdsområden - arbetar aktivt för att minimera sin miljöpåverkan på en rad områden. Hanteringen av den IT-utrustning som fasas ut är en viktig del av miljöarbetet.

Sedan mitten på 2000-talet har man samarbetat med Inrego, för att säkerställa att datorer och annan IT-utrustning som inte längre behövs, säkerhetsraderas och återanvänds på ett ansvarsfullt sätt. Hårddiskar innehåller ofta känslig patientinformation och landstinget har strikta rutiner för hur lagrad data ska hanteras på ett säkert sätt.

833 444 kilo koldioxid
- För oss är det väldigt viktigt att känslig information på hårddiskar inte kommer på villovägar eller att utrustning hamnar på soptippar i tredje världen. Samtidigt vill vi minska vår miljöpåverkan på IT-området och främja återanvändning. Inrego ser till att vi uppfyller alla dessa krav, säger Fredrik Höher, sektionschef på platskontoret i Jönköping som ingår i IT-centrum, landstingets IT-förvaltning.

Bara sedan 2006 har 20 281 datorer och skärmar från landstinget kunnat gå till återanvändning, vilket har skapat en koldioxidbesparing på 833 444 kilo koldioxid jämfört med nytillverkning av IT-utrustning*. Det motsvarar uppvärmningen av 300 villor per år. I detta nyckeltal omfattas inte skrivare och annan IT. Den faktiska miljönyttan är med andra ord ännu större.

Pengar tillbaka
En undersökning bland IT-chefer, som Inrego genomförde 2011, visar att majoriteten av börsföretagen och myndigheterna väljer att skrota sin IT-utrustning vart tredje eller vart fjärde år, trots att den skulle kunna återanvändas och komma till nytta i ytterligare många år.

- Det förvånar mig att så många väljer att skrota sin utrustning. Vid det här laget borde alla som arbetar med IT veta att återanvändning av datorer fungerar och att det gynnar både miljön och ekonomin. Den ersättning vi får för de gamla datorerna går tillbaka till landstinget och är ett värdefullt tillskott i verksamheten, säger Fredrik Höher.

*Beräkningen baseras på en modell från Technische Universität, Berlin, 2005, som jämför miljöpåverkan och energiåtgång för återanvändning av en dator i tre år respektive nyköp av en dator. Utsläppsvärden för nytillverkning, nydistribution, drift, rekonditionering, transport för rekonditionering samt återvinning, inkluderas i modellen. Analysen visar att en dator som återanvänds i ytterligare tre år genererar en koldioxidbesparing på 109 kilo.