Genom att satsa på begagnade datorer från Inrego och gratisprogram på nätet har Gudhemsskolan i Falköping ökat sin datortäthet flera gånger om, höjt kvaliteten på undervisningen och möjliggjort ett mer flexibelt och effektivt elevarbete.

– Svenska skolor skulle kunna tjäna miljoner på att göra smartare IT-köp, säger Mattias Lagerquist, lärare och IT-ansvarig på Gudhemsskolan.

I höstas stod Gudhemsskolan med 150 elever i årskurs 6-9 inför att köpa in nya datorer med en budget på cirka 150 000 kronor. Mattias Lagerquist insåg att pengarna inte skulle räcka till särskilt många nya datorer.

- För att undervisningen ska fungera bra måste varje elev ha en egen dator när man arbetar i ett projekt. Jag började titta på begagnatmarknaden och upptäckte att priset för de nya datorerna var många gånger högre än motsvarande lite äldre modeller hos Inrego, säger Mattias Lagerquist som också är lärare i svenska och engelska.

Han tog kontakt med kommunens inköpsavdelning som slog fast att ramavtalet inte hindrade inköp av begagnad utrustning. Kort därpå valde Gudhemsskolan att köpa datorer genom Inrego. Budgeten räckte till 100 bärbara elevdatorer.

– Några i personalen var lite skeptiska inför köpet av begagnad utrustning, men datorerna fungerar mycket bra och dessutom har vi ett års garanti på all utrustning. Datorerna är två-tre år gamla och har lite lägre prestanda jämfört med helt nya datorer, fast det har ingen betydelse för oss, säger Mattias Lagerquist.

Genom att satsa på begagnade datorer med Windows som operativsystem, men utan programvara i övrigt, tvingades man också att tänka på ett nytt sätt.

– Det har lett till att vi bara arbetar med nätbaserade gratisprogram i all undervisning. Istället för Office-paketet använder vi till exempel Google apps och istället för Power Point använder vi Prezi. Undervisningen fungerar mycket smidigare och det har blivit enklare för eleverna att dela dokument och ge varandra feedback. Eleverna själva ser bara fördelar jämfört med den gamla ordningen, säger han och fortsätter: datorerna är inte kopplade till kommunens nät, utan till det öppna nätet, och det gör att vi inte behöver använda kommunens system med inloggningar vilket tog mycket tid förr. Numera är datorerna igång på några sekunder.

Han konstaterar att det nya arbetssättet går hand i hand med den nya läroplanen och den senaste forskningen inom pedagogik där vikten av samarbete, elevrespons och löpande bedömning av elevernas arbete betonas. Den typen av funktioner är inbyggda i de nya kommunikationsverktygen, som i de flesta fall är helt gratis, påpekar Mattias Lagerquist.

Nytänkandet på Gudhemsskolan har väckt intresse i en rad andra kommuner och Mattias Lagerquist har föreläst om konceptet för lärare och rektorer under våren.

– De flesta skolor kämpar med krympande budgetar och det slår ofta mot datortätheten i skolan, tyvärr. Om alla skolor valde begagnade datorer skulle de kunna spara miljontals kronor och samtidigt höja datortätheten vilket öppnar för nya möjligheter i undervisningen. Dessutom skapar återanvändning av datorer stora miljövinster och det är viktigt att väga in i sammanhanget, säger Mattias Lagerquist.