Grönlunds Trafikskola, Sveriges största och enda rikstäckande trafikskola, har sedan slutet på 90-talet valt att köpa återanvänd IT-utrustning av Inrego för att minska sin klimatpåverkan. I dag har man cirka 450 datorer som stöd i undervisningen.

- Vi är starka förespråkare för återanvändning av IT-utrustning, både på grund av miljövinsterna och det faktum att datorer med några år på nacken har tillräcklig prestanda för våra ändamål. På det här sättet får vi möjlighet att köpa fler datorer vilket uppskattas av eleverna, säger Magnus Almquist, regionchef på Grönlunds Trafikskola och ansvarig för inköp av IT-utrustning.

Ytterligare en fördel är att inbrottsrisken på skolorna minskar jämfört med om datasalarna skulle bestyckas med nya datorer, menar han.

Utbildar 2 500 elever
Grönlunds Trafikskola har växt kraftigt de senaste åren och i nuläget ligger årsomsättningen på 150 miljoner kronor. Verksamheten är fokuserad på utbildningar inom buss, lastbil och i viss mån taxi medan vanliga B-körkort utgör en mindre del. Totalt förfogar man över 100 tunga fordon och under 2012 utbildas cirka 2 500 elever.

Nyligen tecknade Grönlunds avtal med Arbetsförmedlingen om att tillhandahålla förarutbildningar som arbetsmarknadsutbildningar. Som en effekt av detta etablerades Grönlunds på sju nya orter och i dag finns trafikskolan representerad på 16 ordet runt om i landet. Samtidigt investerade Grönlunds i ytterligare 300 stationära elevdatorer från Inrego och nu har man 450 datorer som bland annat används för att eleverna ska kunna öva på olika scenarier och testa sina kunskaper.

- Den begagnade IT-utrustningen har alltid fungerat väl, utan behov av underhåll och med ytterst få driftproblem. Vi använder datorerna tills de är färdiga för materialåtervinning. Det känns som ett bra och självklart bidrag till vår miljö, säger Magnus Almquist.