Inrego och det nordiska contact center-företaget GoExcellent har tecknat ett samarbetsavtal kring återanvändning av IT-utrustning. Avtalet innebär att Inrego kommer att sköta logistik, dataradering och hantering av den IT-utrustning som GoExcellent byter ut i Sverige, Finland, Norge och Danmark samt se till att produkterna går till återanvändning på ett säkert sätt.

GoExcellent har cirka 2 000 anställda i Norden och hanterar över 20 miljoner kundkontakter per år för sina uppdragsgivare i både offentlig och privat sektor.

Delar av GoExcellents verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och GoExcellent bedriver ett omfattande arbete för att minimera sin miljöpåverkan. IT är ett prioriterat område, både avseende energiförbrukning och återanvändning av den IT- och telekomutrustning som fasas ut.

GoExcellent hade tidigare en samarbetspartner kring återtag av IT, men i höstas såg IT-chefen Per Vålvik över alternativen på marknaden. Målet var att hitta en leverantör med specialistkompetens kring återanvändning, erfarenhet av nordiska uppdrag och en säker process för hantering av utrustning och lagringsmedia. Valet föll på Inrego.

– Inrego lever upp till våra krav och kan hjälpa oss att ta ett helhetsgrepp på all IT-utrustning, minska vårt klimatavtryck och skapa värde i utrustningen. Säkerheten är viktig för oss med tanke på att vi hanterar mycket kundinformation och Inregos säkerhetscertifiering enligt ISO 27001 väger tungt, säger Per Vålvik.

Återanvändning är alltid ett bättre alternativ än skrotning och materialåtervinning eftersom nyproduktion av IT förbrukar stora mängder råvaror, energi och kemikalier. Att återanvända en dator i tre år ger en klimatbesparing på 109 kilo koldioxid jämfört med att köpa en ny dator. Det motsvarar energin för att driva ett kylskåp i tio år.

– GoExcellent ligger redan långt fram inom återanvändning och resursutnyttjande. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att öka återanvändningen på ett hållbart och säkert sätt, säger Jonas Karlsson, VD för Inrego.

För mer information
Stina Reutercrona, PR- och Informationschef, 0768-68 62 60, stina.reutercrona@goexcellent.com

Jonas Karlsson, VD, Inrego, 0708-660 208, jonas.karlsson@inrego.se


Om GoExcellent
GoExcellent Group är specialiserat på att driva contact centers i Norden. Med mer än 20 miljoner kundkontakter per år, en omsättning på 90 MEUR, verksamhet på 9 orter och

2 000 personer på löneslistan har GoExcellent blivit en av Nordens största inom sitt område. Bland kunderna finns företag som Canal Digital, Fortum, PlusTV, RiksTV, och Samhall. Huvudkontoret ligger i Solna utanför Stockholm, GoExcellents contact center finns bland annat i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Stockholm samt på nio andra orter i Finland och Sverige. GoExcellent ger sina medarbetare rätt kompetens, teknologi och processer och bidrar därmed till sina kunders framgång.