Inregos kund, ett internationellt företag med säte i Sverige, stod inför ett IT-skifte på 88 orter i 30 europeiska länder. Man ville säkerställa en maximal återanvändning av utrustningen, att skiftet gav så liten miljöpåverkan som möjligt och en säker dataradering av utrustningen.

Utmaningarna i projektet, förutom det omfattande geografiska området, var bland annat att anpassa återtaget till olika nationella regler för hantering och återvinning av IT-produkter, transporter och projektledning av ett flertal team runt om i Europa.

Inrego byggde upp särskilda uppsamlingscentraler på tre platser i Europa, i Skottland, Tyskland, och Holland. Inregos befintliga anläggning i Sverige användes för att ta hand om utrustningen från Norden och Baltikum. Utrustningen transporterades från kundens kontor till centralerna för radering och rekonditionering på plats.

Tillsammans med en miljöcertifierad återvinningspartner genomfördes också säker destruktion och återvinning av obrukbar utrustning i varje land. 84 procent av utrustningen hanterades utanför Sverige.

I projektet har totalt 7 500 enheter hanterats. Genom återtaget har återanvändning av hela 5 800 datorer möjliggjorts vilket ger en miljöbesparing på cirka 600 000 kilo koldioxid*. Det motsvarar uppvärmningen av 160 villor per år.

I och med projektet har Inrego byggt upp en infrastruktur för hantering och radering av begagnad IT-utrustning över hela Europa som inte har funnits tidigare. Det betyder att det nu blir betydligt enklare för företag och organisationer med verksamhet i flera länder att säkra en hållbar och säker avyttring av sin IT-utrustning.

*Beräkningen baseras på en modell från Technische Universität, Berlin, 2005, som jämför miljöpåverkan och energiåtgång för återanvändning av en dator i tre år respektive nyköp av en dator. Utsläppsvärden för nytillverkning, nydistribution, drift, rekonditionering, transport för rekonditionering samt återvinning, inkluderas i modellen. Analysen visar att en dator som återanvänds i ytterligare tre år genererar en koldioxidbesparing på 109 kilo.