Gällivare kommun väljer bort ny IT-utrustning och köper enbart rekonditionerade datorer till hela den kommunala verksamheten.

- Vi har under de senaste åren sparat fyra miljoner kronor på att handla rekonditionerad IT, säger Anders Skoglund, IT-chef i Gällivare.

Lärare, elever, kommunpersonalen och även kommunalrådet – i Gällivare arbetar alla på rekonditionerade datorer.

- Det började för ett par år sedan när vi stod inför ett större migreringsprojekt och behövde byta ut hela datorparken. Budgeten räckte inte till att köpa eller leasa ny utrustning så jag började titta på begagnatmarknaden och upptäckte att all utrustning som täcker våra behov fanns där, fast till halva priset eller lägre. Det innebar i sin tur att vi kunde lägga pengar på att bygga en ny servermiljö, berättar Anders Skoglund.

I verksamheten används idag cirka 1 800 rekonditionerade HP-datorer, både bärbart och stationärt. Även surfplattor och servrar har köpts in begagnat.

- Standardisering är viktigt för en effektiv drift och vi har lyckats skapa en homogen IT-park. Vi har till exempel endast en modell av stationära datorer och några få modeller av bärbara, säger Anders Skoglund som är nöjd med kvaliteten på datorerna från Inrego.

- Det har ingen betydelse att utrustningen har några år på nacken, inte i vår verksamhet där vi mest använder vanliga kontorsprogram. Datorerna fungerar stabilt och bra och dessutom har vi garanti på alla produkter, menar han.

Gällivare satsar på grön IT och har bland annat infört videomöten för att minska resandet. Även om det var budgetskäl som fick Anders Skoglund att välja begagnad IT, tycker han att miljönyttan med återanvändning är en viktig aspekt i sammanhanget.

Genom att handla rekonditionerad IT istället för ny utrustning har Gällivare bara under 2014 besparat miljön från 5 306 kilo koldioxid. Det motsvarar energin för att driva 509 kylskåp i ett år, värma upp 21 lägenheter i ett år eller köra 0,8 varv runt jorden med bil.

- Vi har fått positiva reaktioner internt när det gäller både miljö och ekonomi. Sen finns det alltid folk som vill ha den allra senaste tekniken, även om det inte behövs i jobbet. Det tycker jag att man kan köpa privat i så fall.