Eskilstuna kommun köper begagnade datorer – och sänker därmed sina IT-kostnader med 50-60 procent. "Vi får mer pengar till skola, vård och omsorg och minskar samtidigt vår miljöpåverkan", säger Hans Gardelin, chef för IT och kundservice på Eskilstuna kommun.

Idén att köpa begagnade datorer i stället för nya väcktes på Eskilstunas kommunförvaltning för fyra-fem år sedan.

– Vårt syfte var att minska utgifterna, men också att göra en miljöinsats genom att välja återanvända produkter, berättar Hans Gardelin, chef för IT och kundservice.

Kommunen gjorde en förstudie genom att köpa cirka 200 begagnade datorer från Täbyföretaget Inrego, som är specialiserat på återanvändning av IT. Inrego köper in använd IT-utrustning, dataraderar och uppgraderar produkterna och ser till att de kommer till användning igen.

– Datorerna fungerade lika bra som nya. Under testperioden på nästan ett år hade vi inte ett enda supportärende, och vi bestämde oss för att teckna ett avtal med Inrego, säger Hans Gardelin.

De senaste två åren har skolförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen upphandlat hittills 2 234 datorer till sina verksamheter.

Tillverkning av IT är resurskrävande och Eskilstunas val av begagnade produkter har hittills minskat utsläppen av växthusgaser med 74 300 kilo, vilket motsvarar energin för att värma upp ungefär 300 lägenheter under ett år.

Hans Gardelin:
– Förutom att datorerna fungerar lika bra som ny utrustning får vi samma garantier som vid nyköp. Vi har tre års garanti på alla datorer, och fri support på hårdvaran. Jag har själv en rekonditionerad laptop som jag använder varje dag. Jag kan inte ens se att den är begagnad.

Flera skolor i Eskilstuna har också valt att köpa elevdatorer av Inrego, och får därmed fler datorer för pengarna, i stället för att lägga samma peng på nya datorer.

– Ytterligare en fördel är servicen. Behöver vi support kontaktar vi Inrego vars personal sitter i Täby. Du blir inte kopplat till ett avlägset utlandskontor eller hänvisad till en anonym mejladress.

Enligt Hans Gardelin är kostnaderna för de rekonditionerade datorerna 50-60 procent lägre jämfört med att köpa nytt.

– Det är enkel matematik som innebär att mer pengar går till våra kärnverksamheter skola, vård och omsorg.