Bygg- och fastighetsbolaget Besqab med ett 70-tal medarbetare köper nästan bara rekonditionerad IT.

- Våra behov styr alla IT-investeringar och maskiner med ett par år på nacken har mer än tillräcklig prestanda. Dessutom tycker vi att miljönyttan med återanvändning är viktig, säger Kenneth Tärning, IT-chef på Besqab.

Besqab, som bygger och förvaltar fastigheter, grundades för drygt 20 år sedan och hittills har man byggt cirka 4 500 bostäder.

För att skapa en stabil och kostnadseffektiv IT-infrastruktur i verksamheten, på huvudkontoret, regionkontoren och platskontoren ute på byggarbetsplatserna, arbetar medarbetarna direkt mot nätverket med tunna klienter.

Den här utvecklingen började redan för tio år sedan med en övergång till terminalservrar. För att bättre utnyttja befintlig utrustning konverterade Besqab då befintliga datorer som hade några år på nacken till tunna klienter, med gott resultat. Prestandan blev bättre då alla arbetade på de kraftfulla terminalservrarna istället för lokalt.

– Men vi behövde snart fler datorer och att köpa nytt kändes ganska onödigt, säger Kenneth Tärning.

Han hörde sig för bland gamla kollegor och frågade om de hade begagnad utrustning som inte längre användes och fick napp hos ett företag som bytte ut och skrotade sina gamla datorer vart tredje år. Majoriteten av landets företag kasserar sin IT-utrustning vart tredje-fjärde år trots att den skulle kunna användas i ytterligare många år. Besqab tog över utrustningen som var fullt fungerande.

– Men möjligheten att ”ärva” deras datorer upphörde så småningom. Vi började se oss om efter andra alternativ och fick tips om Inrego.

Sedan 2008 har han köpt över 100 stationära datorer, tunna klienter och skärmar från Inrego och på senare tid även bärbara datorer.

– Vi är väldigt nöjda med utrustningen. Huvudsaken är att datorn funkar stabilt och är snabb, inte att den är splitter ny. Man klarar sig långt på rekonditionerad IT och priserna är en bråkdel av nypriserna så vi sparar en hel del också.

Vid några tillfällen har Besqab även sålt IT-utrustning som man inte längre behövde till Inrego.

– Det är väldigt tilltalande att sakerna kan komma till nytta igen och att det sker på ett säkert sätt efter dataradering av diskarna. Både att köpa rekonditionerat och att sälja vidare utrustning hjälper oss att bli grönare på IT-området och till viss mån sänka kostnaderna, säger Kenneth Tärning.