Advisa, som hjälper privatpersoner att jämföra och sänka kostnaden för sina lån, skickar sin gamla IT-utrustning till Inrego för återanvändning.

De senaste åren har Advisa kunnat minska sin miljöpåverkan med 3 500 kilo koldioxid genom att låta Inrego förlänga livet på de IT-produkter man fasat ut. Det motsvarar energin för att driva 336 kylskåp eller värma upp 14 lägenheter i ett år.

– Vi har valt att samarbeta med Inrego främst utifrån ett miljöperspektiv och för att kunna bidra till en minskad konsumtion av hårdvara. Inrego bidrar även med smidighet och service samt hjälper till med hela livscykeln av tekniken. Allt ifrån inköp och support till återvinning av trasig hårdvara samt säker hantering vad gäller radering av hårddiskar och minnen, säger Li Viale, Office Manager på Advisa.