Möt några av våra kunder

Lärande i Sverige sparar miljoner

Lärande i Sverige

"Genom att köpa begagnade datorer så har vi kunnat halvera inköpskostnaderna. Men det handlar inte bara om pengarna. Vi alla måste fundera på vilken jord vi efterlämnar till våra barn och hur vi kan bidra till en bättre miljö. Här är återanvändning en viktig komponent", säger Ole Lidegran, IT-chef på Lärande i Sverige, den femte största friskolekoncernen i landet med huvudkontor i Norrköping.

Advisa minskar sin miljöpåverkan

Advisa

Advisa, som hjälper privatpersoner att jämföra och sänka kostnaden för sina lån, skickar sin gamla IT-utrustning till Inrego för återanvändning.
"Vi har valt att samarbeta med Inrego främst utifrån ett miljöperspektiv och för att kunna bidra till en minskad konsumtion av hårdvara", säger Li Viale, Office Manager på Advisa.

Skanskas datorer till återanvändning – miljövinst: 102

Skanska

Byggföretaget Skanska skickar sin gamla IT-utrustning till återanvändning.Över 90 procent av datorerna får ett andra liv. "Ett enkelt sätt att minska klimatavtrycket", säger Johan Balck, Skanska Sverige.

Designbyrån Code: ”Vår bästa IT-affär någonsin”

Code

"Vi fick exakt de datorer och den prestanda som vi ville ha, fast till en fjärdedel av priset. Dessutom fick vi hjälp med att återanvända våra gamla datorer. Det är helt klart vår bästa IT-affär någonsin", säger Fredrik Wallner, vd för designbyrån Code.

Lunds universitet väljer Inrego för IT-återanvändning

Lunds universitet

Inrego har inlett ett samarbete med Lunds universitet för att öka återanvändningen av den IT-utrustning som fasas ut ur verksamheten. "Det känns väldigt positivt att utrustningen kommer till nytta igen på ett både säkert och hållbart sätt", säger Henrik Nottorp, upphandlare på Lunds universitet.

Teknikmagasinet rustar upp med begagnad IT

Teknikmagasinet

Teknikmagasinet med över 100 butiker i Sverige, Norge och Finland har utrustat både sina butiker och huvudkontorer med rekonditionerade datorer från Inrego. "Det funkar lika bra som med nya datorer och kostnaden blir väldigt mycket lägre", säger Jonas Furne, servicechef på Teknikmagasinet.

Jönköpings landsting: 20 000 datorer fick ett andra liv

Jönköpings landsting

Sedan 2006 har Landstinget i Jönköpings län med hjälp av Inrego kunnat återanvända över 20 000 datorer och skärmar och därigenom skonat miljön från 833 ton koldioxid. – För oss är det en självklarhet att arbeta aktivt med återanvändning av IT, säger Fredrik Höher, sektionschef inom landstingets IT-centrum.

Återtag datorer från kontor i 30 länder

Globalt företag gör IT-skifte i 30 länder

Inregos kund, ett internationellt företag med säte i Sverige, stod inför ett IT-skifte på 88 orter i 30 europeiska länder. Man ville säkerställa en maximal återanvändning av utrustningen, att skiftet gav så liten miljöpåverkan som möjligt och en säker dataradering av utrustningen.

Karin Bodin, VD för Polarbröd: ”Alla företag borde se till att IT-utrustningen återanvänds"

Polarbröd

Miljö- och hållbarhetsfrågorna präglar Polarbröds hela verksamhet. Att köpa rekonditionerade datorer och se till att IT-utrustningen går till återanvändning är en självklarhet. "Att öka återanvändningen är ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi. Det hör till de enkla sakerna som alla företag kan göra direkt", säger Karin Bodin, VD för Polarbröd.

Telia Finance: ”Återanvändning stärker vår affär”

Telia Finance

Med ett tydligt livscykeltänk kring IT-utrustningen och genom att maximera återanvändningen hjälper Telia Finance sina kunder att sänka IT-kostnaderna och göra en miljöinsats. "Återanvändning har blivit en viktig faktor i hållbarhetsarbetet och efterfrågas av alltfler kunder", säger Magnus Lindwall, affärsutvecklare och miljöansvarig på Telia Finance.

Eskilstuna kommun halverar kostnaderna med rekonditionerad IT

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun köper begagnade datorer och kan därmed sänka sina kostnader för IT-utrustning med 50-60 procent. "Det ger positiva effekter. Vi får mer pengar till vård och omsorg och minskar samtidigt vår miljöpåverkan", säger Hans Gardelin, chef för Kundservice inom serviceförvaltningen Konsult och uppdrag i Eskilstuna.

Fyndiq.se väljer begagnade datorer

Fyndiq.se

Fyndiq.se lanserades 2010 och är ett fyndvaruhus på nätet med prisvärda produkter från tusentals webbshoppar och butiker i Sverige. Det handlar om allt från heminredning, köksgeråd, skönhetsprodukter och leksaker till barnkläder, hemelektronik och mode.

”Att köpa i andra hand stärker vår miljöprofil”

Hästens

Sängtillverkaren Hästens köper datorer i andra hand och ser till att de IT-produkter som byts ut går till återanvändning.

Cloetta gör det rätta med datorerna

Cloetta

Konfektyrföretaget Cloetta ser till att datorer och IT-utrustning som byts ut går vidare till återanvändning och skapar därmed miljövinster. Det är väldigt bra att utrustningen kan komma till användning i något annat sammanhang. Samtidigt får ju vi en peng tillbaka, säger Bengt Sjöberg, IT-chef på Cloetta med ansvar för Skandinavien.

Nynas datorer till återanvändning

Nynas

Oljebolaget Nynas har valt Inrego för återanvändning av den IT-utrustning som fasas ut. Hittills har Inrego tagit hand om drygt 200 datorer och andra IT-produkter som nu kommer till nytta igen.

”Att köpa nytt känns faktiskt onödigt”

Besqab

Bygg- och fastighetsbolaget Besqab med ett 70-tal medarbetare köper nästan bara rekonditionerad IT. "Våra behov styr alla IT-investeringar och maskiner med ett par år på nacken har mer än tillräcklig prestanda. Dessutom tycker vi att miljönyttan med återanvändning är viktig", säger Kenneth Tärning, IT-chef på Besqab.

ABF sänkte IT-kostnaderna med 70 procent

ABF Utvecklingsbolag

ABF Utvecklingsbolag som sköter IT-driften för ett flertal folkhögskolor och utbildningsverksamheter i nordöstra Stockholm har kapat IT-kostnaderna för datorinköp med cirka 70 procent genom att köpa rekonditionerad IT av Inrego. "Det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att lösa IT-behoven och det funkar lika stabilt som med nya datorer", säger Magnus Jansson, IT-ansvarig på ABF Utvecklingsbolag.

Inrego i samarbete med Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund

Inrego har inlett ett samarbete med Friskolornas riksförbund. Genom samarbetet får förbundets cirka 520 medlemmar möjlighet att köpa datorer och IT-produkter till reducerade priser.

Gällivare väljer bort nya datorer

Gällivare kommun

Gällivare kommun väljer bort ny IT-utrustning och köper enbart rekonditionerade datorer till hela den kommunala verksamheten. "Vi har under de senaste åren sparat fyra miljoner kronor på att handla rekonditionerad IT", säger Anders Skoglund, IT-chef i Gällivare.

Videdals Privatskolor halverar IT-kostnaderna

Vivedals Privatskolor

Videdals Privatskolor i Malmö har halverat sina kostnader för datorinköp genom att välja rekonditionerad IT-utrustning från Inrego. Vi får tre års garanti på produkterna och därmed är det sista hindret från att köpa rekonditionerat undanröjt, säger IT-chefen Kristian Antonsson.

"Nu räcker budgeten till fler datorer"

Laholms kommun

Laholms kommun köper rekonditionerade datorer till bland annat skolan för att hålla kostnaderna nere och göra en miljöinsats. Genom att välja begagnade datorer skapas större möjligheter. Vi får riktiga premiumprodukter med hög kvalitet, budgeten räcker till fler datorer och vi använder jordens resurser på ett bättre sätt, säger IT-chefen Ove Bengtsson.

Katolska skolan väljer rekonditionerade datorer

Katolska skolan

Katolska skolan i Göteborg uppgraderade sin IT-park inför höstterminen 2012 och investerade i ett stort antal rekonditionerade datorer från Inrego. Som skola bör man föregå med gott exempel och visa att återanvändning fungerar och spelar roll för miljön. Att köpa nya datorer är rent slöseri, säger Miklos Angi-Lazar, IT-ansvarig på Katolska skolan.

Begagnade datorer banade väg för nytt arbetssätt med IT på skolan

Gudhemsskolan

Genom att satsa på begagnade datorer från Inrego och gratisprogram på nätet har Gudhemsskolan i Falköping ökat sin datortäthet flera gånger om, höjt kvaliteten på undervisningen och möjliggjort ett mer flexibelt och effektivt elevarbete. Svenska skolor skulle kunna tjäna miljoner på att göra smartare IT-köp, säger Mattias Lagerquist, lärare och IT-ansvarig på Gudhemsskolan.

Rekonditionerad IT långsiktig lösning för Hermods

Hermods

Hermods, en av landets största skolföretag med 60 000 elever, väljer rekonditionerade datorer från Inrego framför ny utrustning. För oss har Inrego blivit en viktig partner som ser till att vi får bra maskiner med hög kvalitet, säger Erik Knudsen, IT-chef på Hermods.

Grönlunds kör på återanvänd IT

Grönlunds

Grönlunds Trafikskola, Sveriges största och enda rikstäckande trafikskola, har sedan slutet på 90-talet valt att köpa återanvänd IT-utrustning av Inrego för att minska sin klimatpåverkan. I dag har man cirka 450 datorer som stöd i undervisningen.

Work for you väljer IT som tjänst från Inrego

Work for you

Work for you, en av Sveriges större privata aktörer inom arbetsmarknadstjänster, har valt IT som tjänst från Inrego för att slippa lägga så mycket egna personalresurser på IT-drift och administration. Work for you betalar en fast månadsavgift som täcker 2 500 bärbara datorer och andra IT-produkter samt support och service för både hård- och mjukvara.

Lunarcs superdator till återanvändning

Lunarc

När Lunarc, ett kompetenscenter för vetenskapliga och tekniska beräkningar vid Lunds universitet, investerade i en ny superdator 2011-2012 för att få högre datorkapacitet valde man att låta den gamla superdatorn Milleotto gå till återanvändning.

GoExcellent inleder nordiskt samarbete med Inrego

GoExcellent

Inrego och det nordiska contact center-företaget GoExcellent har tecknat ett samarbetsavtal kring återanvändning av IT-utrustning. Avtalet innebär att Inrego kommer att sköta logistik, dataradering och hantering av den IT-utrustning som GoExcellent byter ut i Sverige, Finland, Norge och Danmark samt se till att produkterna går till återanvändning på ett säkert sätt.

"Inrego hjälper oss förenkla produkt-hanteringen"

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) har använt sig av Inregos tjänster i snart fyra år. Inrego förbereder den nya utrustningen och levererar ut till Karolinska samtidigt som den begagnade utrustningen återtas för radering av hårddiskar och vidareförsäljning.