Det är bättre att återanvända än att återvinna. Det är Inregos övergripande tanke för att minimera IT-utrustningens påverkan på miljö och hälsa, och också vad som förordas av FN-initiativet StEP (Solving the E-waste Problem).

På Inrego arbetar vi med vidareförsäljning och återvinning av IT-utrustning inom vårt program för ansvarsfull hantering, som syftar till att säkerställa att IT-utrustning vidareförmedlad av oss används i gott syfte samtidigt som export av elektronikavfall ska motverkas.

Programmet innebär:

  • Att Inregos ambition är att leda utvecklingen inom ansvarsfull hantering genom att kontinuerligt uppdatera sig på fakta inom området och utveckla och utvärdera sitt arbete mot missionen att minimera använd IT-utrustnings påverkan på miljön.
  • Att Inrego endast exporterar och vidaresäljer värdefull utrustning för att säkerställa återanvändning i nästa steg och motverka export av elektronikavfall.
  • Att Inrego säljer utrustning till i första hand slutanvändare och i andra hand till kontrakterade återförsäljare. Kontrakterade återförsäljare garanterar att utrustningen hanteras rätt enligt Inregos riktlinjer.
  • Att Inrego dokumenterar spårbarhet via serienummer på alla enheter som vidareförmedlas av Inrego och följer upp att leveranser går till avsedd destination.
  • Att Inrego endast arbetar med certifierade partners för miljömässigt korrekt hantering av utrustning som måste återvinnas.
  • Att Inrego inte exporterar IT-skrot eller lågvärdig IT-utrustning med kort kvarvarande livslängd.
  • Att Inrego följer europeisk och svensk lagstiftning och förordningar vad gäller hanteringen av elektronikavfall.
  • Att Inrego följer tillämpliga lagar och förordningar vid export av produkter.
  • Att Inregos exportpolicy utesluter export av produkter till länder kända som e-waste hotspots eller är belagda med handelsrestriktioner.

Kontakta oss gärna om du har några frågor kring programmet.