Vi arbetar proaktivt med att främja och uppmuntra en hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra medarbetare ett flertal förmåner och utvecklingsmöjligheter.


Hälsa och friskvård

• Friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per år.

• Tillgång till fullt utrustat gym i lokalerna.

• Träning genom Korpen.

• Yogaträning i lokalerna varje vecka.

• Hälsokontroll för alla som fyllt 40 år genom Täbyhälsan.

• Samtalsstöd och rådgivning av psykolog, ekonom eller jurist, hälsocoachning samt individuellt krisstöd dygnet runt.

• Rehabiliteringsstöd vid längre eller upprepad sjukfrånvaro.


Arbete och karriär

• Kompetensutveckling, t ex kurser och seminarier.

• Vi uppmuntrar intern rekrytering när nya tjänster utlyses.

• Synundersökning och terminalglasögon vid behov.

• Möjligheter att handla färdigmat genom Convini.

• Fri bilparkering på företagets fastighet.

• Duschar och omklädningsrum för anställda som t ex cyklar till jobbet.


Försäkringar och pension

• Tjänstepensionsavsättningar för alla fast anställda över 28 år.

• Möjlighet att löneväxla för förstärkt tjänstepension.

• Tjänstegrupplivsförsäkring, livförsäkring för alla anställda.

• Trygghetsförsäkring vid arbetsoförmåga i samband med t ex olycksfall.

• Sjukförsäkring som utfaller vid långtidssjukskrivning och kompenserar för lönebortfall.


Tillsammans

• Årlig kickoff för hela företaget

• Årlig julfest för hela företaget

• Gemensamma Afterwork-aktiviteter


Övrigt

• Subventionerade köp av produkter i vårt sortiment.

• Möjlighet att låna lastbil t ex i samband med flytt.

• Lånecyklar för ärenden i närområdet.