Om GDPR, säkerhet och dataradering

Vi säkerställer att er IT-utrustning hanteras på ett säkert sätt i en obruten säkerhetskedja, från att den lämnar skrivbordet tills affärsinformationen är korrekt raderad och utrustningen avidentifierad i linje med kraven i dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR).

Hårddiskar och andra lagringsmedia i datorer, servrar, smarta mobiler och andra IT-produkter raderas på ett säkert sätt med programvara från Blancco. Efter dataraderingen utfärdas ett certifikat som bekräftar att radering har genomförts. Blanccos programvaror är certifierade av oberoende test- och utvärderingsinstitut och uppfyller kraven från ledande raderingsstandarder på marknaden. Svenska försvaret och NATO, är några organisationer som har godkänt och använder Blanccos program.

Informationsbärande enheter som inte kan raderas med programvaror förstörs mekaniskt hos Inrego med Degausser-utrustning för att sedan destrueras.

Med våra tjänster får du full spårbarhet på serienummernivå och bevis på att informationen är raderad.

Läs vår och DN:s granskning av datorer på den öppna andrahandsmarknaden »

Om GDPR
Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft 25 maj 2018 och ställer stränga krav på hur myndigheter och företag hanterar och lagrar personuppgifter, det vill säga information som kan härledas till en person som namn, adress, epost, telefonnummer mm.

GDPR ställer bland annat krav på spårbarhet och att man har kontroll på de personuppgifter som lagras i till exempel databaser, system och på lagringsmedia i datorer, mobiler och skrivare med mera. Därmed är det mycket viktigt att skapa en säker hantering av den IT-utrustning som avyttras, läggs i förråd eller skänks bort, särskilt med tanke på att personer som är registrerade har rätt att få sina uppgifter raderade enligt lagen.

Lagen gör det möjligt för Datainspektionen att döma ut böter på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av den globala årsomsättningen till företag som exempelvis hanterar personuppgifter utan lagligt stöd eller inte skyddar personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Lyssna på vår podd om GDPR:

Läs mer om GDPR i vårt press-rum:
7 av 10 företag ännu inte redo för GDPR »
Ny dataskyddslag ställer krav på radering av information »