Återanvändning för privatpersoner

Vi hjälper framför allt företag med en säker och hållbar hantering av de datorer och andra IT-produkter som byts ut, men kan även hjälpa privatpersoner som vill bidra till ökad återanvändning och en cirkulär ekonomi.

Om du har en eller flera IT-produkter som du tror skulle kunna återanvändas så kan du lämna utrustningen till oss. Vi raderar informationen på hårddiskar och kommer att göra allt vi kan för att produkterna ska komma till nytta igen. Tjänsten är kostnadsfri men däremot utgår ingen ersättning och ägandet av produkterna övergår till Inrego.

Så här går det till:

  1. Lämna eller skicka utrustningen till oss på Kemistvägen 3 i Täby. Om du skickar utrustningen, märk försändelsen ”A8879” och glöm inte att ange din adress eller e-post så att vi kan skicka kvitto på inlämningen.
  2. Vi raderar all information på hårddiskar och lagringsmedia och säkerställer att den inte kan återskapas (glöm inte att kopiera den information du vill behålla innan inlämning). Vi testar utrustningen, bedömer prestanda, skick och reparationsbehov och ser om produkterna kan få ett nytt liv eller ska skickas vidare till materialåtervinning.
  3. Produkter med lång kvarvarande livslängd eller som kan repareras, rekonditioneras och uppgraderas går vidare till återanvändning. Skolor och mindre företag, är exempel på platser där produkterna kan komma till användning.

På det här sättet bidrar vi tillsammans till en cirkulär ekonomi där produkter används längre, vilket både minskar förbrukningen av råvaror och utsläppen av koldioxid.

Om utrustningen är för gammal eller trasig för att kunna återanvändas ser vi till att den återvinns på ett miljöriktigt sätt. På så vis kan råvaror och material användas igen i tillverkningen av nya produkter.