Vi säkerställer att din utrustning hanteras på ett säkert sätt i en obruten säkerhetskedja, från att den lämnar skrivbordet tills affärsinformationen är korrekt raderad och utrustningen avidentifierad.

Hårddiskar och andra lagringsmedia i datorer, servrar, smarta mobiler och andra IT-produkter raderas på ett säkert sätt med programvara från Blancco. Efter dataraderingen utfärdas ett certifikat som bekräftar att radering har genomförts. Blanccos programvaror är certifierade av oberoende test- och utvärderingsinstitut och uppfyller kraven från ledande raderingsstandarder på marknaden. Svenska försvaret och NATO, är några organisationer som har godkänt och använder Blanccos program.

Informationsbärande enheter som inte kan raderas med programvaror förstörs mekaniskt hos Inrego med Degauser-utrustning och transporteras sedan till vår återvinningspartner för destruktion. Med våra tjänster får du full spårbarhet på serienummernivå och bevis på att informationen är raderad.

Läs gärna vår och DNs granskning om att inte radera filer och dokument på IT-utrustning.