700 skolor har redan hajat grejen

Att återanvända IT minskar utsläppen av växthusgaser och sparar på jordens råvaror. Att återanvända en dator ger en koldioxidbesparing på 109 kilo. En produkt från Inrego är grundligt inspekterad och testad på komponentnivå.

Vi förser över 700 skolor och utbildningsverksamheter i Sverige med datorer och IT-verktyg, mjukvaror och tjänster och har lång kunskap och erfarenhet av att genomföra 1:1-satsningar i skolan.

Vår arbetsmodell för skolor och utbildningsverksamheter utgår ifrån ett helhetsperspektiv. Vi hjälper till med rådgivning kring IT, finansiering och försäkring av produkterna. I samarbete med pedagoger kan vi även anordna utbildningar för att stärka lärarnas IT-kompetens och ge dem bättre möjligheter att dra nytta av IT i undervisningen.

Återanvändning är en smartare lösning
Hermods, ABF, Gällivare och Laholms kommun, är några organisationer som har valt oss som leverantör och kunnat halvera sina hårdvarukostnader och samtidigt ge fler elever tillgång till moderna datorer och IT-verktyg. De ekonomiska fördelarna har naturligtvis stor betydelse, men hållbarhetseffekterna väger tungt. Att återanvändning av IT fungerar och skapar miljövinster är en viktig signal till både elever och lärare.

Lika många möjligheter - fler fördelar

Smartare konsumtion genom att hyra IT-utrustningen
Oavsett om ni har olika terminslängder för 1:1 lösning, lärardatorer, eller behöver fylla en datorsal som vi uppdaterar vart tredje år har vi en förmånlig finansieringslösning. Vi har ett brett utbud av datorer, projektorer och andra IT-produkter (se utbudet i vår webshop) för uthyrning under kortare eller längre tid och tar fram en lösning efter dina behov.

 • Helhetslösning med en kontaktyta.
 • Utrustningen levereras klar att använda och vi sköter all logistik.
 • Lägre kostnad och billigare än leasing.
 • Efter hyrestiden kan du köpa, hyra vidare eller lämna tillbaka.
 • Snabb IT-support och full garanti.


Kom igång snabbare med en färdig image
Våra datorer kan alltid skickas med anpassad mjukvara, en så kallad "image". På så vis har alla enheter samma program och inställningar vid leverans, vilket gör det snabbare att komma igång. Vid större volymer erbjuder vi en testdator som ni preparerar med önskad mjukvara, därefter "klonar" vi enheten så att hela er beställning levereras med enhetlig mjukvarukonfiguration.

 • Erik Håkansson, Stockholms universitet
 • Hans Gardelin, Eskilstuna kommun
 • Erik Knudsen, Hermods
 • Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund
 • Henrik Nottorp, Lunds universitet
 • Magnus Jansson, ABF Utvecklingsbolag
 • Mattias Lagerquist, Gudhemsskolan
Texten
Namnet

Vanliga frågor


Varifrån kommer produkterna?

I regel har de tidigare använts i svenska företag och organisationer. Vi köper datorer, mobiler och annan IT-utrustning från organisationer i samband med att de byter ut sin IT-utrustning, vilket ofta sker vart tredje år eller oftare. Vi köper även restpartier av nya produkter och demoexemplar från till exempel återförsäljare.

Hur gamla är produkterna?

Det varierar. Merparten av den utrustning vi säljer är mellan ett och tre år gammal, men vi har ofta nästan nya produkter och till exempel demoexemplar i sortimentet.

Finns det några hinder i Lagen om offentlig upphandling (LOU) mot att köpa begagnad/rekonditionerad IT-utrustning?

Nej, det finns inga hinder i LOU och det är till exempel möjligt att köpa begagnad utrustning genom en direktupphandling om beloppet ligger under tröskelvärdet på 505 800 000 kronor. Naturligtvis är det också möjligt att göra en sedvanlig upphandling av rekonditionerad IT och/eller knyta ramavtal med en leverantör av rekonditionerad IT.