Gör som tusentals andra: Sälj era IT-produkter till oss!

Hjälp oss förlänga livstiden på IT!

Så här enkelt är det:

  1. Beställ ett säkerhetsskåp.
  2. Fyll skåpet med den IT-utrustning ni inte längre behöver.
  3. Vi rekonditionerar och raderar utrustningen.
  4. Inom 30 dagar får du ersättning för produkterna, ett raderingscertifikat samt koldioxidrapportering.
    Läs om hur vi återrapporterar här!
  5. Produkterna är redo att användas igen!

Är du ett företag eller organisation - kontakta oss om du vill veta mer!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar hur det funkar.

+46 (0) 8 501 090 00

Företag & partner

Vi köper er IT-utrustning

Stärk ert hållbarhetsarbete och bidra till en mer cirkulär värld genom att sälj era begagnade datorer, smartphones & annan IT-utrustning till oss. Vi erbjuder en helhetslösning där vi hanterar transport, identifiering, testning, dataradering, reparation samt återvinningen när produkten inte längre går att återanvända.

Läs om hur Telia använder cirkulära affärsmodeller i sin resa mot noll avfall.

Offentlig sektor

Hållbar IT-hantering

Vi återanvänder er gamla it-utrustning på ett smidigt och hållbart sätt. Spara pengar som många andra kommuner och skolor gör genom en smartare IT-hantering som förlänger livet av utrustningen. Bli en del av den cirkulära ekonomin!

Läs mer om cirkulär upphandling här!

Kundportal i världsklass!

Se total översikt på er miljöbesparing och antal återanvända produkter.

Logga in på kundportalen här.

Har du ingen inloggning?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Restvärdesgaranti

Inregos restvärdesmodell möjliggör en kostnadseffektiv och cirkulär anskaffning av hårdvara som datorer och mobiler. Denna livscykellösning är byggd för er som är IT-partner, finansbolag eller distributör av IT och telefoni och som behöver en partner för att garantera ett restvärde för den hårdvara som ni leasar till era kunder.

Läs mer här!

Varför Inrego?

Elektronikavfall är den snabbast växande avfallsströmmen globalt och tillverkningen påverkar klimatet negativt. Inrego vill bidra till att maximera återanvändningen av använd IT-produkter och kunde under 2020 se till att över 350 000 produkter återanvändes. Hos oss går kvalitet och trygghet hand i hand med miljötänk. Bli en del av den cirkulära ekonomin genom att köpa eller sälja IT-produkter med Inrego.

Fyra anledningar till att välja Inrego.

01. Resurseffektiv

Hållbar resursanvändning är en förutsättning för att nyttja jordens resurser effektivt inom planetens gränser. En dator ger till exempel upphov till 1200 kg osynligt avfall och 280 kilo co2e i produktionen. Resursanvändningen är helt avgörande för att nå både företagens och nationella klimatmål. Därför får du rapporterat hur mycket koldioxid du sparat genom din IT

02. Säkerhet, GDPR

Våra tekniker raderar säkert all information på inkomna produkter enligt GDPR-standard. Säljaren får ett raderingscertifikat på varje produkt som skickats in. Tryggheten är central och vid raderingen jobbar Inrego med Blancco, det världsledande programmet för certifierad dataradering. Läs mer om Blancco här!

03. Ekonomi

Idag kan i princip all IT-utrustning återanvändas och få ett nytt liv vilket sparar både på miljön och ekonomin. När du säljer din gamla IT-utrustning kan du få tillbaka en hel del när du är färdig med den. Som köpare av återanvänd elektronik sparar man omkring 40-50% jämfört med nypris.

04. Logistik

Det ska vara enkelt att hantera sin elektronik hållbart. När du är färdig med din elektronik hämtar vi den på ett säkert sätt, sköter returlogistiken och raderar all information enligt GDPR-kraven. Inrego har under 25 år specialiserat sig på returflödena, alltså den cirkulära ekonomins logistik.