Byggföretaget Skanska skickar sin gamla IT-utrustning till återanvändning. Över 90 procent av datorerna får ett andra liv.
"Ett enkelt sätt att minska klimatavtrycket", säger Johan Balck, Skanska Sverige.

Skanska, ett av världens största byggbolag, satsar målmedvetet på hållbarhet.

– Vi källsorterar allt material på våra byggen och på våra kontor. Att återanvända vår egen IT-utrustning är en självklar del i vårt miljöarbete, berättar Johan Balck, informationssäkerhetsansvarig Skanska Sverige.

– Vårt mål är ett koldioxidneutralt Sverige 2050.

Konkret miljövinst
Den faktor som främst minskar IT-produkters miljöbelastning är att produkterna används så länge som möjligt innan de går till återvinning. Skanska skickar därför sina använda datorer, skärmar och andra IT-prylar till företaget Inrego, som är specialiserat på återanvändning av IT-utrustning.

Sedan 2014 har Skanska lämnat cirka 3 000 IT-produkter – merpartern bärbara datorer – till Inrego, där utrustningen raderas, testas och rustas upp för ett andra liv.

Den konkreta miljövinsten från återanvändningen av IT-produkterna uppgår till 102 ton koldioxid – vilket motsvarar energin som krävs för att värma upp 408 lägenheter eller att driva 9 800 kylskåp i ett år.

– Vi är väldigt nöjda, Inrego hjälper oss att minska vårt klimatavtryck. Vi får regelbundet uppdatering om koldioxidbesparingen, säger Johan Balck.

De flesta datorer skrotas
Över 90 procent av de begagnade datorer som Inrego tar emot får sedan nya användare.

– Det känns otroligt bra att våra datorer får leva vidare – till exempel i skolor och på arbetsplatser.

Genom att återanvända i stället för att återvinna går Skanska mot strömmen i näringslivet: En klar majoritet av landets företag och myndigheter skrotar sina datorer när de köper nytt – trots att utrustningen skulle kunna användas i ytterligare många år.

Pengarna går till ny teknik
– Att inte fler företag återanvänder IT-utrustningen är förstås tråkigt. Jag tror att orsaken dels är okunskap, dels omognad när det gäller hållbarhetsfrågor, säger Johan Balck.

Ytterligare en bonus för Skanska är att byggbolaget får en ersättning för den begagnade IT-utrustningen – drygt 2,2 miljoner kronor under de senaste tre åren.

– Pengarna går tillbaka i kretsloppet. Vi investerar dem framför allt i ny teknik, berättar Johan Balck.