Inregos värld

Inrego har en central roll i den cirkulära ekonomin och är ett av få exempel på företag som jobbat med cirkulär ekonomi i praktiken under en lång tid. Genom vår cirkulära affärsmodell kombinerar vi affärer med att minska resursutnyttjandet. Läs mer och inspireras om vad vi gör på Inrego och hur vi vill bidra till en mer hållbar värld. Kolla in våra webinarier, nyheter, kundcase och vår postition och ställning i debatten.

Cirkulär IT-hantering som sparar både pengar och miljön

2021-10-06


Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

IT-avdelningen på IVL Svenska Miljöinstitutet har insett att de sparar både pengar och på miljön genom att hantera sin IT cirkulärt. Det gäller att använda produkterna så länge som möjligt, se till att de går till återanvändning när man är klar samt hitta rätt samarbetspartners som hjälper en att ge produkterna ett nytt liv. Peter Lindén, IT-chef på IVL, kommer med sina bästa tips och råd.

IVL svenska Miljöinstitutet är ett av Sveriges ledande forskningsinstitut för tillämpad miljö- och hållbarhetsforskning. De arbetar i nära samverkan med näringsliv och det offentliga. Tillsammans med samarbetspartners och uppdragsgivare jobbar IVL för att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen. Även internt står hållbarhet högt upp på dagordningen. Att hållbarhet ska genomsyra hela organisationen är en självklarhet för IVL:s medarbetare.

- Vi jobbar för att minska vårt kilmatavtryck i varje liten del i vårt företag, oavsett om det handlar om kontorsmöbler, kaffekoppar eller datorer. Det är en självklart då det är del av vårt DNA, då allt vårt arbete grundar sig på vår miljö och hållbarhetsforskning. Vårt interna hållbarhetsarbete är därför lika viktigt som den miljönytta vi uppnår med våra kunder, säger Peter Lindén.

Även när det gäller IT har IVL ett hållbarhetsfokus och leasar därför kraftfulla datorer som håller länge. När en medarbetare slutar eller måste uppdatera sin dator ser man till att de kommer till återanvändning.

För över tio år sedan började IVL köpa återanvända datorer till sin laboratorieverksamhet av Inrego. Sedan dess har samarbetet utvecklats till att samtliga av medarbetarnas telefoner köps in från Inrego och datorer som inte längre används skickas till Inrego för att få ett nytt liv.

- Vi ser till att återanvända datorerna internt så långt det går. Är det inget fel på en dator som kommer in till oss får den användas vidare av till exempel en examensarbetare, säger Peter Lindén. Våra medarbetare är väldigt duktiga på att sköta sina datorer och de är oftast i väldigt bra skick när de återlämnas till oss.

Något som från början var en strategisk hållbarhetsfråga för IVL har även blivit en ekonomisk fråga. Tidigare fick medarbetarna nya Android-telefoner och olika modeller och versionshanteringen försvårade arbetet för IT-supporten. Nu har företaget istället börjat köpa in återanvända iPhones vilket underlättat arbetet för IT samtidigt som det inte ökat inköpskostnaderna.

- Android-modellerna från olika tillverkare krävde mycket av IT-avdelningen, så ur ett managementperspektiv är det skönt att bara behöva hantera ett operativsystem, säger Peter Lindén. Men rent ekonomiskt hade vi aldrig kunnat gå över till iPhone om vi hade köpt nya telefoner med tanke på att kostnaden är så hög. De begagnade iPhones vi köper av Inrego har ett års garanti, håller en hög kvalitet och vi räknar med att kunna använda dom under flera år.

Att det inte behöver vara speciellt krångligt vad en organisation eller företag kan göra för att ta steget mot ett mer hållbart och cirkulärt företagande kan Peter Lindén intyga. Så vad ska man tänka på när det gäller hållbar IT-hantering? Här är Peter Lindéns bästa tips till andra IT-chefer:

  • Fråga dig själv om behovet faktiskt kräver nytt eller om återanvänt kan fungera minst lika bra. Tänk att allt inte måste vara nytt om man inte har medarbetare med speciella behov som kräver den senaste utrustningen.
  • Försök att använda IT-produkterna så länge som möjligt.
  • Samla ihop all IT som inte används och se till att den återanvänds.
  • Om du känner dig osäker – säkra att leverantören du väljer kan visa vad som händer produkterna. Ta del av rapporter om vad som händer med varje enskild produkt samt bevis på att den är säkerhetsraderad.
  • Välj en leverantör som är nischade på just den tjänsten ni söker.

Telia använder cirkulära affärsmodeller i resan mot noll avfall

2021-10-06


Foto: Mats Wiklund/Shutterstock.com

Telia har en miljöpolicy som genomsyrar hela organisationen. De siktar på att klättra högre upp i avfallshierarkin och har satt upp tydliga delmål för hur de ska klara detta. Målet är att organisationen ska ha noll avfall. Sara Nordbrand, Head of Group Sustainability, berättar mer om hur Telia jobbar för att nå deras mål.

Telekombolaget Telia kopplar digitalt samman människor över landsgränser och kontinenter, låter oss prata med varandra, lyssna, läsa och umgås. Möjligheterna som digitaliseringen gett oss är fantastiska på många sätt, icke minst har vi märkt av dess kraft under året präglat av pandemi, isolering och distansarbete. Baksidan av vårt sätt att leva är dock påverkan på miljön och samhället som ofrånkomligen blivit en viktig och högst aktuell fråga.

Resan mot noll avfall började för flera år sedan när man satte upp en livscykelhantering för den interna IT-utrustningen på Telia. Utrustningen skickas för återanvändning till bland annat Inrego. Tankesättet har Telia sedan tagit vidare till sina kunder som också får möjligheten att förlänga livet på sin använda IT-utrustning. Telia ser att "produkt som tjänst" och återanvändning av till exempel mobiltelefoner och routrar är centrala inslag i deras bidrag till den cirkulära ekonomin.

- Vi vill hjälpa våra kunder att minska sina miljö- och klimatavtryck, säger Sara Nordbrand. Samarbete är ett nyckelord för att nå en cirkulär ekonomi – ingen kommer nå dit på egen hand. Tillsammans måste vi skapa ett skifte för att styra om trenden i rätt riktning mot en mer hållbar digital värld.

På Telias väg mot noll avfall har man mött en del hinder, som man ofta gör under en resa med högt satta mål. En stor utmaning är att få tillbaka de produkter som finns där ute och som inte längre används. Statistik visar på att många hushåll bland annat har telefoner som ligger i byrålådor och att organisationer lagerhåller stora mängder av IT-produkter när de uppdaterat medarbetarnas datorer och telefoner.

- Att få tillbaka produkterna är en av de största svårigheterna med återanvändning, säger Sara Nordbrand. Först när vi kan säkra att vi får tillbaka produkterna kan vi börja återanvända i större skala. Vi måste även se till att återanvända produkter blir mer eftertraktande och samtidigt se till att engagera våra kunder så att de vill bli en del av denna cirkulära resa.

Produkt som tjänst möjliggör återanvändning och nytt liv

2021-10-06


Foto: DLL

Att hyra istället för att äga teknik och IT-utrustning är en del i ett skifte där företag börjar ta hand om sin utrustning mer cirkulärt. DLL jobbar med cirkulära finansieringslösningar för att erbjuda IT för företag och samtidigt begränsa dess koldioxidavtryck. Tillsammans med Inrego ser vi till att produkterna får ett nytt liv.

DLL är en global finansieringspartner som bland annat arbetar med att erbjuda teknik och programvaror för företag genom att erbjuda effektiva och hållbara finansieringslösningar anpassade till produktens livscykel. Genom dessa hållbara finansieringsalternativ vill DLL begränsa koldioxidavtryck och främja en cirkulär ekonomi. Ett sådan finansieringslösning kan exempelvis vara produkter som tjänst, där kunden hyr utrustning under en bestämd tidsperiod.

- Det har skett en historisk förändring där vi har gått från att äga utrustningen till att använda den, säger Tomas Harttio, Nordic Manager Collection, Recovery and Asset Sales på DLL. Kunden får sin utrustning till ett lägre pris där återköpet ingår i erbjudandet, vilket säkerställer hållbarhet i affärsmodellen.

Det är efter produktens första livscykel som DLL tagit in Inrego som en samarbetspartner. Medan DLL står för finansieringen av produkterna under hyrperioden köper Inrego produkterna när hyrperioden avslutats och ser sedan till att de dataraderas, renoveras och återanvänds och därmed får ett nytt liv.

- DLL investerar i tillgångarna och sänker den totala kostnaden för användandet hos kunderna. Det måste fungera enkelt, säkert och effektivt och vi samarbetar med partners som Inrego för att säkerställa det, säger Tomas Harttio.

Att kunna hyra utrustning är ett smidigt sätt för företag att använda produkter utan att behöva äga den. Företaget kan enkelt flexa upp eller ner beroende på företagets behov. När företaget använt klart produkterna efter hyrperioden behöver de inte hantera vad som ska hända med dem sen.

- Eftersom finansieringslösningen är baserad på att produkterna ska returneras kommer vi också runt att begagnad utrustning ligger och tar plats i förråd ute hos företagen, säger Tomas Harttio. Returen av IT-produkter ingår i vårt erbjudande och går inte att välja bort.

DLL har även hittat en bra lösning för att hjälpa nya kunder att ta hand om sin använda utrustning när de ska byta ut den.

- Många kunder som kommer till oss undrar även vad de ska göra med de produkter som de redan äger. I dessa fall försöker vi hjälpa till genom att koppla ihop dem med en partner som Inrego som tar hand om dessa produkter så de får ett nytt liv.