Inregos värld

Inrego har en central roll i den cirkulära ekonomin och är ett av få exempel på företag som jobbat med cirkulär ekonomi i praktiken under en lång tid. Genom vår cirkulära affärsmodell kombinerar vi affärer med att minska resursutnyttjandet. Läs mer och inspireras om vad vi gör på Inrego och hur vi vill bidra till en mer hållbar värld. Kolla in våra webinarier, nyheter, kundcase och vår postition och ställning i debatten.

Hur kan företag hantera sin IT både ekonomiskt och hållbart?

2021-11-25

Idag konsumeras elektronik mer än någonsin och ju fler elektronikprodukter som tillverkas desto högre blir koldioxidutsläppen. Av en elektronikprodukts totala klimatpåverkan sker omkring 80 procent vid produktionen. Elektronikavfallet ökar ständigt vilket lett till att elektronik är världens mest snabbväxande avfallsström. Hur kan vi i stället spara på planetens resurser genom att hantera våra IT-produkter cirkulärt? Fredrik Spjut, inköpschef på Inrego, berättar mer om hur vi som företag kan hantera IT på ett hållbart och ekonomiskt sätt.

Varför är återanvändning bättre än återvinning?

Tillverkningen av en vanlig laptop genererar upp till 1200 kg osynligt avfall och har kostat planeten mängder av resurser så som vatten, mineraler, tid och arbetskraft. Återanvändning av IT-produkter möjliggör till en effektivare användning av dessa material. Idag återvinns ett stort antal produkter som egentligen har ett ekonomiskt värde och flera livscyklar kvar att leva. Så att återvinna en produkt som kan återanvändas är inte bara en belastning för miljön utan även en ekonomisk förlust.

Återvinning genererar egna föroreningar. Återanvänder vi i stället IT-produkten och ser till att den görs användbar igen, förorenar vi inte miljön på nytt och värnar jordens redan begränsade råvaror.

Vad ska man tänka på om man vill hantera sina använda IT-produkter hållbart när man är klar med dem?

Det finns flera hållbara alternativ för att hantera sina använda IT-produkter som ofta är lätta att implementera. I de flesta fall är produkten funktionell och det finns värde kvar, då är det viktigt att se till att den återanvänds och inte återvinns. Även komponenterna i en produkt som inte längre är användbar kan återanvändas.

Idag finns det flera tjänster för att hantera sin IT cirkulärt. Se till att välja en leverantör som är expert på det du är ute efter. Med hjälp av en professionell partner kan du vara säker på att dina IT-produkter hanteras säkert samt att all data raderas enligt GDPR-standard innan den återanvänds. En partner kan även hjälpa dig att utveckla en rutin för återanvändning av IT-produkter som även stödjer dina hållbarhetsmål.

Varför ska man sälja sin använda elektronik till Inrego?

Inregos process för att återanvända IT-produkter bygger på både effektivitet och säkerhet. Vi har ett starkt team som är genuint intresserade av dig som kund och vill hjälpa dig att implementera den mest optimala lösningen för just ditt företag utifrån miljö, säkerhet och ekonomi. Vi ser till att anpassa våra tjänster för att matcha just dina behov.

Vi är experter på hur man som företag maximerar återanvändning av IT och vi delar gärna med oss av vår kunskap. Samtidigt är vi alltid intresserade av feedback, bättre samarbetsmodeller och hur våra tjänster kan hjälpa ditt företag att nå era hållbarhetsmål.

Behöver du hjälp med hur du kan hantera din elektronik mer cirkulärt? Kontakta oss här så vägleder vi dig till en lösning som passar dig och ditt företag!

Inrego sanoo ei Black Fridaylle ja rohkaisee kuluttajia huomioimaan kestävän kehityksen

2021-11-25

Maailmassa, jota leimaa kasvava kulutus keskellä kestävyyskriisiä, Inrego on päättänyt tänä vuonna luopua Black Fridaysta. Katsomme, että on aika saada aikaan muutos, hyödyntää paremmin jo olemassa olevaa tuotekantaa, korjata rikkoontuneet tuotteet ja siirtyä kohti kiertotaloutta. Keskustelemme Inrego Oy:n toimitusjohtajan Teemu Simolan kanssa siitä, miksi yhtiö teki tämän päätöksen.

Miksi Inrego on päättänyt jättää Black Fridayn väliin?

Näinä aikoina kaikki ovat tietoisia siitä, että Black Friday on laaja kaupallinen tapahtuma, jolla rohkaistaan ihmisiä ostamaan tavaroita, joita he eivät todellisuudessa tarvitse. Mitä elektroniikkaan tulee, superalennetut tuotteet eivät aina edusta huippulaatua eivätkä siksi välttämättä vastaa näiden tuotteiden tarvetta tai niille asetettuja odotuksia. Inrego kannustaa ihmisiä ja yrityksiä ajattelemaan kulutustapojaan kestävän kehityksen kannalta.

Mitä kuluttajan tulisi ottaa huomioon, jos hän haluaa toimia käytettyjen IT-tuotteiden suhteen kestävän kehityksen mukaisella tavalla sen jälkeen kun niitä ei enää tarvita?

IT-tuotteiden käytöstä poiston jälkeiseen käsittelyyn on olemassa useita kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja, eikä niitä yleensä ole vaikea toteuttaa. Jos tuote on toimiva, kannattaa ehkä tarkistaa, voisiko joku toinen taho käyttää sitä ja siten pidentää tuotteen käyttöikää. Käyttökelvottoman tuotteen materiaalit tai komponentit voidaan kuitenkin käyttää uudelleen.

Kiertotalouspalvelut ovat helppokäyttöisiä, ja pätevää yhteistyökumppania käyttäen kuluttaja voi olla varma, että hänen vanhat IT-tuotteensa käsitellään turvallisesti ja että kaikki vanhat tiedot pyyhitään pois laitteista ennen niiden uudelleenkäyttöä. Kuluttajan kannattaa käyttää ammattitaitoista kumppania, joka voi auttaa kehittämään johdonmukaisia kestävän kehityksen mukaisia menettelytapoja.

Miksi uudelleenkäyttö on kierrätystä parempi vaihtoehto?

Normaalin kannettavan tietokoneen valmistuksessa syntyy jopa 1 200 kg näkymätöntä jätettä, ja tietokoneen valmistus vaatii erilaisten harvinaisten mineraalien käyttöä. Vanhojen IT-laitteiden uudelleenkäyttö mahdollistaa tällaisten materiaalien tehokkaamman käytön sekä säästää aikaa ja energiaa, koska tuotteita ei tarvitse purkaa ja valmistaa uudelleen. Kierrätys itsessään tuottaa saasteita mutta uudelleen käyttö ei saastuta ympäristöä, ja tavarat voidaan tehdä käyttökelpoisiksi niiden nykyisessä kunnossa. Tällä on ympäristön kannalta merkittävä pitkän aikavälin kestävä kehitystä edistävä vaikutus.

Mitä hyötyä käytetyn elektroniikan myymisestä Inregolle on?

Inregolla on sekä tehokas että turvallinen prosessi, jossa käytetyille IT-tuotteille voidaan löytää uusi käyttötarkoitus. Olemme hyvin kiinnostuneita auttamaan asiakkaita ottamaan käyttöön yrityksissään kaikkein tehokkaimmat uudelleenkäyttömenetelmät ja kehitämme jatkuvasti palveluitamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Olemme aina kiinnostuneita palautteesta, paremmista yhteistyömalleista ja siitä, miten palvelumme voisivat auttaa asiakkaita saavuttamaan muut kestävän kehityksen mukaiset tavoitteensa.

Nyt kun toimimme myös Suomessa, pystymme käsittelemään kaikki tuotteet paikallisesti, emmekä joudu tinkimään turvallisuudessa tai käsittelyajassa. Olen varma, että asiakkaiden kokeiltua palveluitamme ne havaitaan erittäin hyödyllisiksi ja samalla nähdään se intohimo, jolla tiimimme toteuttaa uusiokäyttö palveluita joka päivä.

Onko yritykselläsi tarvetta päivittää IT-laitteita? Tai onko yritykselläsi käyttämättömiä laitteita, jotka odottavat uudelleenkäyttöä? Käy tutustumassa tuotteisiimme verkkokaupassamme tai ota meihin yhteyttä täältä niin autamme teitä löytämään parhaat ratkaisut tarpeisiinne!

Inrego säger nej till Black Friday

2021-11-22

I en värld präglad av ökad konsumtionshets samtidigt som vi befinner oss mitt i en hållbarhetskris, väljer Inrego i år att avstå helt ifrån Black Friday och tillhörande kampanjer. Det är dags att ställa om, använda det vi har, laga det som går sönder och gå mot en cirkulär ekonomi. Vi pratar med Mattias Aronsson, divisionschefen för försäljning, om varför Inrego tar detta beslut.

Mattias, varför väljer Inrego att ta avstånd från Black Friday?

Black Friday är såklart en spektakulär upplevelse, både för konsumenter och handlare, men det finns en baksida. Konstruktionen av Black Friday skapar ett osunt köpbeteende där produkter konsumeras endast på grund av det låga priset, i stället för att konsumenten utvärderat vad man faktiskt behöver.

Alla gillar att göra ett klipp, men alla bör även tänka till både en och två gånger innan man köper en specifik produkt samt vad vårt konsumtionsbeteende skapar för effekter i alla led. Vi på Inrego väljer att ta avstånd från Black Friday just för att göra folk uppmärksamma på vad det ohälsosamma konsumtionsbeteendet gör och vem som får betala det verkliga priset på för den nedsatta varan. Det verkliga priset betalas av de som drabbas hårdast av klimatförändringarna, konfliktmineralerna och de bristfälliga arbetsförhållandena i leverantörskedjan.

Inrego har ju ibland rea och varor ute till kampanjpris. Vad särskiljer de kampanjerna från Black Friday-kampanjen?

Inrego jobbar i en helt cirkulär affärsmodell där inflödet av produkter kan skilja sig en hel del från vecka till vecka. Då och då kommer vi över partier av produkter till ett lägre pris och kan därmed erbjuda ännu fler kunder att köpa en hållbar och återanvänd IT-produkt genom ett rabatterat pris. Det vi ständigt strävar efter på Inrego är att fler ska ha tillgång till återanvända IT-produkter. Får vi då fler att välja en återanvänd dator eller mobiltelefon framför en nytillverkad gör vi planeten en stor tjänst.

Likt andra återförsäljare är Inrego också beroende av att hålla en viss takt när det kommer till lageromsättning. Produkter som ligger för länge i lager tappar i värde och kan då behöva säljas ut till ett lägre pris. Däremot förespråkar vi alltid att du ska köpa en kvalitativ produkt som tillfredsställer dina behov, inte för att produkten råkar vara till ett lägre pris.

Om man nu mot förmodan vill köpa en IT-produkt på en Black Friday-kampanj, vad är viktigt att tänka på ur ett hållbarhetsperspektiv?

Fundera på vilket behov du eller dina medarbetare faktiskt har samt hur länge produkten kommer att kunna användas. En iPhone-modell eller en Elitebook som har 3–4 år på nacken är fortfarande mycket kompetenta produkter som täcker 80% av företagens behov. Om du ändå behöver en ny produkt för att ditt behov kräver extra kraft eller kapacitet ska du helst välja en produkt med erkänt hög kvalitet. Priset bör då inte vara ledande i ert val.

Är du eller din verksamhet i behov av att uppdatera era IT-produkter? Kika gärna in på vårt cirkulära utbud i vår webshop eller kontakta oss här så hjälper vi dig hitta rätt utifrån just dina behov!

Forskning: Vad är det som håller tillbaka den cirkulära ekonomin?

2021-10-06

Svenska forskarna Johan Frishammar och Vinit Parida listar i MIT Sloan Management Review vilka utmaningar och lösningar det finns inför att ställa om den svenska industrin till cirkulära affärsmodeller.

Utmaningen är att företag tenderar att utgå för mycket från sig själva och för lite utifrån behoven hos deras partners. Samtidigt tenderar man övervärdera sina egna resurser och förmågor och därmed undervärdera vad andra aktörer kan bidra med.

Lösningar på dessa utmaningar enligt Frishammar och Parida:

  1. Ett stort tillverkande företag bör utforma sin affärsstrategi i nära samarbete med sina partners i en miljö där alla aktörers incitament samordnas. När alla parter jobbar mot samma mål kan en cirkulär modell fungera.
  2. Företag underskattar sina behov av samarbete med nya typer av aktörer. De måste våga söka sig utanför sin traditionella värdekedja, till exempel leverantörer eller företag nischade mot återbruk.
  3. I synen på affärsrelationer måste det ske ett mentalt paradigmskifte.
  4. En relation måste formaliseras över tid genom avtal om återkommande driftunderhåll, uppgraderingar och tilläggstjänster. Värdet för kunden måste förflyttas till användandet istället för inköpet, något som kräver långsiktiga relationer.

Läs mer om forskningen här!

Circular Electronics Initiative

2021-10-04

En av de största skillnaderna mellan linjär ekonomi och cirkulär ekonomi är samarbete. För att uppnå en cirkulär ekonomi måste vi skapa nya innovativa initiativ och partnerskap.

Därför är vi på Inrego AB mycket glada över att få vara en del detta globala initiativ som leds av TCO Development, för att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta en mer ansvarsfull ställning till de elektroniska produkter de använder.

Cirka 80% av utsläppen från bärbara datorer och smartphones kommer från produktion och vi måste börja använda dem längre.

Läs mer om initiativet här!