Inregos värld

Inrego har en central roll i den cirkulära ekonomin och är ett av få exempel på företag som jobbat med cirkulär ekonomi i praktiken under en lång tid. Genom vår cirkulära affärsmodell kombinerar vi affärer med att minska resursutnyttjandet. Läs mer och inspireras om vad vi gör på Inrego och hur vi vill bidra till en mer hållbar värld. Kolla in våra webinarier, nyheter, kundcase och vår postition och ställning i debatten.

Henrik Långmark blir Inregos nya miljö- och kvalitetsansvarig!

2022-06-14

I maj gick Henrik Långmark in som Inregos nya miljö- och kvalitetsansvarige och kommer arbeta nära Inregos COO samt hållbarhetschef för att ta ytterligare kliv i Inregos hållbarhetsarbete och driva på den cirkulära ekonomin för elektronik.

Närmast kommer Henrik från Polismyndigheten där han arbetat som hållbarhetssamordnare nationellt genom att ställa och följa upp miljökrav och socialt ansvar inom upphandling och inköp. Tidigare har Henrik även jobbat med miljöledningssystem centralt inom Region Sörmland.

Hur kommer det sig att du valde att börja på Inrego?
Jag fastnade framför allt för Inregos affärsidé, som på ett tydligt sätt visar att cirkulära affärsmodeller är lönsamma. Globalt blir det allt större fokus på hållbarhet, där återanvändning och rekonditionering av produkter essentiellt för en hållbar framtid. Där har Inrego en viktig och intressant position sedan många år. Sedan finns också en påtagligt trevlig och välkomnande atmosfär som jag kände av direkt när jag klev in genom dörren.

Hur hoppas du kunna använda din tidigare erfarenhet i ditt nuvarande arbete?
Jag har tidigare jobbat med miljö- och kvalitetsledningssystem, samt med att ställa och följa upp hållbarhetskrav i offentlig upphandling. Inrego har certifierade ledningssystem enligt miljö, kvalitet, arbetsmiljö och informationssäkerhet som är viktiga verktyg för att omsätta olika lagkrav och kundkrav i verksamheten. Min ambition är att vi ska fortsätta förvalta och utveckla dessa system på ett utvecklande och givande sätt. Sedan tror jag att min erfarenhet av att jobba med kravställning och avtalsuppföljning kommer att komma till nytta i dialoger med både leverantörer och återförsäljare.

Vad ser du fram emot framöver?
Under min första vecka har jag praktiserat i produktionen med bland annat sortering, testning och orderhantering. Detta har varit både roligt och lärorikt för att förstå olika processer och att lära känna alla nya kollegor.

Zebra Electronics reduce the education gap in Burundi with refurbished IT

2022-06-15

Zebra Electronics is an organization that works to reduce the education gap in Burundi and other countries in the African region. To accomplish this, the company is focused on providing institutions like schools and universities high quality, refurbished IT. Zebra Electronics was founded in 2013 by the Polish couple Matt Sulejczak and Lila Malinowska. In 2015, they started working with Inrego to import computers and laptops and give them a second life in this part of the globe. This spring, Matt came to visit us in Täby, Sweden and we got the chance to learn more about Zebra Electronics incredible work.

Burundi is a small country in East Africa with a population of around 12 million people, bordered by Rwanda, Tanzania, and DR Congo. Matt Sulejczak’s journey in Burundi began 10 years ago when he worked at an Irish NGO located in the small African country. After 1 year, his contract was terminated but he still felt that he wanted to stay in the country and with the people he had come to know. Living in Burundi, it’s easy to see that there’s an education gap between Burundi and other countries. Matt, who had some experience of refurbished IT from working in a refurbish IT company in Poland, saw the many possibilities in providing the people of Burundi with refurbished desktops and laptops to reduce this gap.

The access to computers or internet is not a matter of course in this country. Far from it. Africa is also a place without any regulations around electronics. Matt was shocked coming from a European country with regulations and certificates, now living in Africa and found himself in need of an extension cord. He bought one from the market that wasn’t working two days later. Nothing is tested and there’s no certificates or guarantees. Market and shops are full of one-use products pushing population to re-buy quickly and drill economy of African nations.

- Imagine you are in the second poorest country in the world and one classroom hosts around 50 children. From donators a school can afford one new computer. During a 60 minute long lesson, where all these kids have to share one computer, each kid get around 1 minute of computer time.

Matt started to do a couple of orders of refurbished IT for the local schools that was looking for laptops and computers.

- To be able to offer the boards of the schools and universities five or six refurbished products with better quality for the same price as a new one, that was convincing me a lot. And it also convinced them. To bring them something that is tested and will work for many years, that was the key.

In the start of Zebra Electronics, they worked mainly with institutions and imported the exact amount that was ordered. Within two years, the company decided to open a shop in Bujumbura, the largest city in Burundi, and two branches in both Tanzania at Dar es Salaam and DR Congo at Bukavu. Here, the collaboration with Inrego began.

Zebra Electronics was looking for a supplier that was flexible and able to take on small orders. They placed their first order with Inrego in 2015, was happy with the quality of the products and decided to go on full scale with the collaboration. Since then, Zebra Electronics has placed 1-2 orders per month from Inrego.

- The collaboration with Inrego gives me a peace of mind, knowing that I’ll get high quality refurbished equipment that will work. Especially now, since I don’t live permanently in Burundi anymore. My experience with Inrego is that you are careful with the testing and that the delivery from Sweden directly to Burundi works without fault. It’s a peace of mind for me that there will be no surprises.

Zebra Electronics has supplied all the universities with IT equipment in Burundi in some way. The more regular customers can buy 100-200 computers or laptops a year, in total they deliver 1000-2000 units per year through Inrego to the educational institutions in Burundi. However, to deliver computers to a school or university in Burundi is not as easy as we know to be in Europe.

- For some universities in the capital electricity is not an issue, but across the country there are some cities that only have electricity for a few hours. Therefore, it’s not just about selling computers, we also need to provide them full electricity systems based on solar energy. Usually, we send the systems in containers with windows and installed solar panels. So, in case the electricity gets cut off, the computers will still work.

To have access to a computer and internet in a country like Burundi, where 90 % of the economy is working by calculators, paper, and pen, is a privilege and can make a huge difference to a person’s quality of life. It can mean that you can get an education, can perform a job, even that you can belong to the middle class.

Zebra Electronics also educate their employees and customers about environmental issues. It’s important for Zebra Electronics not to leave a footprint of their existence in Burundi and for that education is needed for the people in the areas that they work. Zebra Electronics continuously collects e-waste all over the country and safely delivers them to Glice Burundi and a Belgian NGO that sends them back to Europe where they can be fully recycled.

Next year Zebra Electronics is celebrating their 10 years anniversary. Zebra Electronics aim to invest more in solar panel systems to make IT accessible in more parts in the area with limited access to electricity. After 10 years in this business, Matt sees many opportunities and possibilities by working with refurbished IT in these developing countries. Not only, to give the people the opportunity for a better education and a better life but at the same time work on environmental issues and reducing the fastest growing waste stream in the world right now – e-waste.

- Myself, I believe, that to reduce the stream of e-waste we should not only work on the developed countries in Europe or North America. We should do the same effort in developing countries in Africa or in Asia. Imagine how much we can reduce the costs, both economic and environmental, by offering refurbished IT products in these countries instead of buying new, poorly tested products that breaks after two times of use. Africa is a huge continent with 50-something countries and over 1 billion in population. I think it’s a matter of education, and us from the developed countries need to provide that for them.

RE:Sources omvärldsanalys: Parallella kriser utmanar globalt och lokalt

2022-06-03

Tidigare i maj samlades styrelsen för innovationsprogrammet RE:Source, där Inregos grundare Henrik Nilsson sitter med, för en omvärldsanalys om dagens läge och vart vi är i den hållbara omställningen.

Några delar som framhävdes i omvärldsanalysen:

 • Nationellt pågår mycket arbete för att öka takten i omställningen, både på policynivå och mer lokalt i företag och kommuner. Efterfrågan både när det gäller kunskap och innovation märks tydligt.
 • Pandemin har skapat stora fördröjningar i de globala värdekedjorna med komponentbrist och uteblivna leveranser som påtagliga konsekvenser.
 • Risken för livsmedelsbrist till följd av uteblivna skördar i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland togs upp som ett mycket allvarligt hot just nu.
 • Nya samhällsmönster under och efter pandemin har lett till plötsligt förändrade villkor för många branscher såsom exempelvis kontorsfastigheter, turism och restaurang.
 • Utmaningarna är många men vi vet idag ganska mycket om hur vi kan påskynda omställningen och bli mer resurseffektiva. Som det är idag saknas ofta de ekonomiska incitament som krävs för att få till ett brett genomslag för cirkulär ekonomi och hållbar resursanvändning.
 • Utöver styrmedel som gynnar cirkulär ekonomi krävs också beteendemässiga förändringar. Cirkulära lösningar som exempelvis second hand bidrar inte till en minskad konsumtion av nya fibrer och material om inte konsumtionen av nya plagg och andra produkter minskar.

Läs hela RE:Sources omvärldsanalys här.

Inrego i DN Debatt: ”Länken mellan tillväxt och avfall måste brytas”

2022-05-24

”För att nå denna utveckling behövs krafttag som tydligt bidrar till att göra återbruk till ett attraktivt alternativ till nykonsumtion, ett arbete som kräver tydliga politiska åtgärder och målsättningar.”

Tillsammans med ett antal stora aktörer inom cirkulär ekonomi, skriver Inrego i DN Debatt om hur viktigt det är med nationella mål för hållbara alternativ och återbrukets roll i att nå ambitionen om netto noll i klimatutsläpp senast 2045. Samtliga partier har höga ambitioner och mål när det gäller miljö- och klimatpolitik. Målen riskerar dock att falla platt utan tydliga målsättningar som kan stötta tillväxten av hållbara alternativ. Klimatmålen för konsumtion behöver helt enkelt kompletteras med nationella mål för återbruk.

Avsändarna för debattartikeln, utöver Inrego, är Avfall Sverige, Blocket, GIAB Nordic AB, Myrorna och Tradera.

Läs hela debattartiklen här!

Från linjärt till cirkulärt!

2022-05-10

Henrik Nilsson, grundare av Inrego, har gästat Digitala influencer-podden som publiceras tillsammans med Consid. Tillsammans med Consids VD Peter Hellgren pratar han om hur Inrego jobbar för att förlänga livstiden på hundratusentals elektronikprodukter varje år. Henrik klargör även skillnaden mellan cirkulär och linjär ekonomi och hur Sverige kan bli återanvändningens Silicon Valley.

De pratar även om den cirkulära ekonomins utveckling och den allmänna medvetenheten kring ämnet. Vad är det som egentligen står i vägen för den cirkulära ekonomin?

- Dels attityd – vi behöver göra en attitydförändring i samhället, det behöver bli mer normalt och lite coolt att vara hållbar, säger Henrik. Dels är det i dag för billigt att vara linjär, och här har politikerna stor chans att påverka. En varas pris borde speglas av den miljökonsekvens och resurskonsekvens den för med sig. Det görs inte idag.

Mer om detta kan ni lyssna på i podcasten, följ någon av länkarna nedan!

Lyssna med Podcaster

Lyssna med Spotify

Lyssna med Acast

Lyssna med Google podcasts

Varför är det viktigt att låsa upp sin smartphone innan den ska återanvändas?

2022-05-09

I samband med att vi köper en ny smartphone skapar vi ett iCloud- eller Google-konto eller synkroniserar telefonen med vårt befintliga konto. Vi registrerar sedan vårt fingeravtryck, ansikts-ID och ställer in en kod eller ett mönster för skärmlåset. Om det är en jobbtelefon registreras även enhetens serienummer på en företagsserver. Alla dessa säkerhetsåtgärder är olika typer av lås i vår telefon.

En del säkerhetslås, som PIN-koder, är avsedda att endast skydda innehållet i smartphonen och sparas därmed lokalt. Detta typ av lås kan kringgås genom att ställa tillbaka smartphonen till fabriksinställningarna och på så vis eliminera det lokalt lagrade innehållet som låset skyddade. Andra lås är avsedda att skydda själva smartphonen och allt det molninnehåll som är kopplat till den. Dessa lås kan inte elimineras genom att bara föra tillbaka smartphonen till fabriksinställningarna, eftersom låsen inte registreras lokalt utan på externa servrar, som Apples och Googles servrar.

Vad händer då när du, eller företaget som du arbetar för, skickar din smartphone till en IT-återanvändare som Inrego utan att ta bort dessa lås?

Inregos programvara som säkerhetsraderar all data kommer inte komma åt datan utan ett lösenord. Om låsen är kvar, blir smartphonen omöjlig att radera och vi ge den ett nytt liv hos en ny ägare. På vissa modeller kan vi inte heller få ut reservdelar utan att skada dem och har då inget annat val än att fysiskt förstöra den data den bär på och skicka den till återvinning.

Vi gör alltid ett försök för att leta upp lösenorden och ta bort låsen, något som kan ta tid då rätt person som kan ge lösenordet till rätt smartphone måste letas upp. Risken finns att en smartphone som spenderar lång tid i vår produktion förlorar mer i värde. Detta leder till en förlust som både påverkar oss er som kunder och oss som företag.

Förra året gjorde vi en mätning av denna förlust. Under sex månader var det 15 % av det totala inflödet av smartphones som var låsta. En stor del av dessa enheter kunde vi aldrig låsa upp. Majoriteten av de enheter vi förlorade var kopplade till personliga konton. Till exempel, av de iPhones som kom in till oss med iCloud-lås kunde endast 30 % låsas upp, säkerhetsraderas och återanvändas. Kvarstående 70 % av fina och helt fungerande iPhones förstördes av datasäkerhetsskäl.

Vi på Inrego jobbar hårt med att undersöka alternativ och strategiska partnerskap för att lösa detta problem, men under tiden arbetar vi närmare våra kunder för att göra dem medvetna om vikten av att låsa upp telefonerna innan de skickas till en IT-återanvändare. Varje smartphone som vi inte kan återanvända påverkar våra kunder, oss och branschen för IT-återanvändning negativt.

Uppstarten av en smartphone, med alla inställningar det innebär, går som på rutin för de allra flesta. Vi vill att rutinen för att avsluta användandet av en smartphone ska vara lika tydlig och självklar.

När du slutar använda din smartphone ska du:

För Apple

- Gå till Inställningar på din iPhone och tryck på ditt namn överst på sidan. Scrolla ned och välj Hitta > Hitta min iPhone och avmarkera allt. Du måste ange lösenordet för ditt Apple-ID för att inaktivera den här funktionen.

- Gå till webbplatsen www.icloud.com och logga in med ditt Apple-ID. Klicka sedan på Hitta iPhone. Överst hittar du Alla enheter. Här väljer du de telefoner som du vill ta bort. Ett nytt fönster dyker upp och du måste välja Radera iPhone och sedan Ta bort från konto. Det kan ta ett tag innan telefonen blir avregistrerad.

För Android

- Gå till www.myaccount.google.com och under Säkerhet finner du Dina enheter. Välj Hantera dina enheter och välj den enhet du vill ta bort och logga ut.

Om du inte tror att du har så många smartphones registrerade på ditt konto, så kan det vara intressant att logga in på iCloud respektive MyAccount. Hur många telefoner har du registrerade? Logga in och kolla idag och ta bort dem du inte använder.

Sverige blir först i världen med konsumtionsbaserade klimatmål

2022-05-09

Sverige är ett land som ska vara framkant när det gäller sitt miljöarbete och vi har länge haft ambitiösa klimatmål. Dock har vi missat omkring 60 % av utsläppen orsakade av svenskar när vi beräknar landets klimatutsläpp. Nu finns det ett nytt förslag från miljömålsberedningen som ska inkludera samtliga utsläpp orsakade av svenskar, även om produktionen eller konsumtionen sker utanför landets gränser. Inregos hållbarhetschef, Sebastian Holmström, reflekterar kring det nya lagförslaget.

Varför är det nya lagförslaget så viktigt?

De konsumtionsbaserade utsläppen står alltså för cirka 60 % av svenskarnas totala klimatpåverkan. Konsumtionsbaserade utsläpp omfattar det utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker. Utsläppen kan alltså ske både inom Sveriges gränser och i andra länder. Att inte se till de konsumtionsbaserade utsläppen utan endast på utsläpp som sker i Sverige missar vi alltså 60 % av utsläppen.

Sverige blir först i världen

Sverige blir först i världen med att inkludera utsläppen som vi orsakar utomlands. Utsläppen som skett utanför Sveriges gränser har alltså tidigare inte synts i våra beräkningar, men nu inkluderas dessa i Sveriges klimatmål. Ett beslut som är historiskt och som vi hoppas att fler länder inspireras av. Något som nu blir extra tydligt är att om vi ska nå målet ”Netto Noll” utsläpp till år 2045 måste våra utsläpp minska redan idag och i snabb takt.

Vad betyder detta för elektronik?

Om vi ser till elektronik kommer i snitt cirka 80 % av utsläppen från produktionen och cirka 7 % från transporterna, där de största delarna sker utanför Sveriges gränser. Inom dagens klimatmål där vi bara kollar på utsläppen som sker inom Sveriges gränser missar vi alltså de största delarna av klimatpåverkan från elektronik.

Detta betyder att vi måste tänka om helt när det gäller vår konsumtion av elektronik så som datorer, telefoner och skärmar. Det finns inte utrymme att fortsätta konsumera elektronik på det linjära sätt vi gör idag. Vi behöver tänka mer cirkulärt när vi konsumerar – antingen köpa återanvända produkter eller produkter med riktigt hög kvalitet som kan användas under flera livscykler. Vi måste använda våra produkter längre och återanvända dem när vi är klara med dem. För att nå klimatmålen måste vi tänka cirkulärt genom hela värdekedjan och se till att vi tar vara på resurserna vi använder.

Inköpschefen reflekterar: Så påverkar Apples lanseringar IT-marknaden

2022-04-12

I mars ägde Apples första lanseringsevent för 2022 rum. Dessa lanseringar har kommit att få stor uppmärksamhet genom åren. Inte nog med att företaget har en stor grupp entusiaster som har stenkoll på varje lansering. Apples lanseringar har ofta en tendens att påverka den generella IT-marknaden i stort, både för nyproduktion och återanvänt. Inregos Head of Purchasing Sweden, Fredrik Spjut, reflekterar.

Andra elektroniktillverkare förhåller sig mycket till Apple. En stor del beror på vilka eventuella nya innovationer Apple presenterar. Hur man än vrider och vänder på det är Apple en leader vad gäller innovationsnivå som många andra elektroniktillverkare tenderar att ta efter i sin egen produktion. Även den prisklass som Apple lägger sina produkter i påverkar övriga elektroniktillverkare och är något de måste förhålla sig till.

Även vi som jobbar med återanvänd IT-utrustning påverkas av Apples lanseringar. Generellt håller Apples produkter ett bättre andrahandsvärde än andra varumärken när det gäller smartphones och surfplattor. Produkterna är dyra i nyinköp vilket gör att efterfrågan på återanvända iPhones blir större, då man kan få en telefon till ett bättre pris. Gruppen entusiaster som gärna uppgraderar sin telefon till den allra senaste gör också att många telefoner kommer ut på andrahandsmarknaden efter relativt kort användningstid. Det som ofta händer när Apple lanserar stora förändringar i design och funktion så tenderar priset på begagnatmarknaden att falla mer än vid mindre förändringar, då fler väljer att uppgradera sin telefon.

Hur ser det ut denna gång?

Denna gång lanserades en uppdatering på iPhone SE som blir lika snabb som iPhone 13-serien, men är betydligt mer prisvärd jämfört med iPhone 13. Utifrån prestanda får man alltså en väldigt bra telefon till ett överkomligt pris.

Det negativa är att Apple behåller funktionen Touch ID, vilket innebär att telefonen bara har en 4,7 tum retinaskärm. Det tror jag kommer påverka andrahandsvärdet på den här telefonen, då det är tveksamt om köparen är villig att kompromissa med skärmstorleken framöver.

Ett enormt framsteg, rent miljömässigt, för den här lanseringen är att man använder en ny typ av aluminium i telefonen som ska vara snällare mot miljön. Det är företaget Elysis som tagit fram en ny process för att smälta aluminium som ska skapa syre i stället för växthusgaser.

Förhoppningen är att fler företag inser vikten av att värna om miljön inpå varje minsta komponent i en telefon. Faktum kvarstår att tillverkningen av en smartphone genererar 86 kg avfall och 55 kg co2e. Därför är det fortfarande av största vikt företagen ansvarar för att tillverka sina telefoner så att de är lätta att återanvända samt att varje användare ansvarar för att ta väl hand om sin telefon och ser till att den går till återanvändning när man är klar med den. Och gärna använda den längre än till Apples nästa lanseringsevent.

Guide: Hur ser jag till att min dator får ett så högt andrahandsvärde som möjligt?

2022-03-29

Vi på Inrego arbetar dagligen med organisationer och företags använda IT utrustning som bland annat; datorer, laptops och mobiltelefoner. Under resans gång har vi lärt oss en hel del om hur man bäst bibehåller värdet på sin elektronik, vilket kan leda till ett högre andrahandsvärde. En dator kan i vissa fall återanvändas både en, två eller tre gånger, och ofta beror det på hur väl användaren tagit hand om enheten.

Vi har listat våra bästa tips och råd för att möjliggöra maximal ersättning till våra kunder, när tiden är kommen att återanvända sin elektronik.

Stickers

Vi ser ofta att det sitter stickers på produkterna vars syfte antingen är utsmyckning/personifiering eller stöldmarkering. Gällande stöldmarkeringar så rekommenderar vi att de fästs på baksidan av datorn då de ofta är svåra att få bort och leder därför ofta till kosmetiska defektavdrag.

För att få ut maximal ersättning rekommenderar vi därför att undvika stickers i utsmyckande syfte. Det finns även en risk för att färgen från stickers kan färga av sig på datorns chassi, vilket inte går att få bort. Om enheten ligger i solen kan den även bli solblekt, och då kan stickers lämna fula märken på chassit.

Tunga föremål på datorn

Ställ aldrig tunga föremål på en stängd laptop då detta kan leda till tryckskador på skärmen.

Skydda din dator

Se till att skydda din dator i största möjliga mån för att minska risken för sprickor eller repor på chassit. Använd alltid fodral på datorn om du bär den med dig, även om den läggs ner i en större väska. Använd även fodral och skärmskydd på mobiltelefoner för att limitera risken för sprickor i skärmen, eller repor på chassit.

Utnyttja dina försäkringar

I många fall följer det med garantier på elektroniken man köper och man är bra på att teckna försäkringar för dem. Däremot är man ofta mindre bra på att utnyttja dessa garantier och försäkringar när olyckan väl är framme. Har du ombesörjt dina försäkringsärenden och reparerat produkterna innan avyttring har du goda chanser till en högre ersättning. Så, se till att utnyttja dina garantier och försäkringar.

Lås upp produkten

Lås upp produktera innan de skickas till Inrego. En produkt som inte är upplåst blir obrukbar och tappar sitt värde när den överlämnas till Inrego. Apple-produkter som är knutna till ett Apple-ID eller iCloud måste avregistreras från kontot, likaså Google-konton från Android osv.

Packa säkert

När det är dags att skicka dina produkter till Inrego, se till att packa rätt och säkert. När du använder dig av Inregos transportlösningar medföljer rejält med packmaterial för att säkra att enheterna inte tar skada under transporten.

Inregos logistikavdelning hjälper till och lämnar förslag på bästa paketering för varje enskild hämtning. Vi har bland annat pallar, säkerhetsskåp och lådor med vadderade fack för att hantera så säkra leveranser som möjligt.

Vill du veta mer hur du ska återanvända din elektronik? Kontakta oss här!

Circular Electronics Day

2022-01-21

Idag den 24/1 är det Circular Electronics Day. Den här dagen syftar till att inspirera människor att köpa och hantera sin elektronik på ett cirkulärt sätt som förlänger produktlivslängden och förhindrar giftigt elavfall.

Vi vill fira den här dagen med att bjuda på lite tips på hur ditt företag kan hantera er elektronik mer cirkulärt:

Kan du använda det du har?

 • Fundera på om bolaget behöver ny IT-utrustning eller kan de kan användas under en längre period?
 • Går den att reparera eller renovera?
 • Om det ändå är dags att uppdatera er IT-utrustning, utvärdera bolagets behov.
 • Finns det en återanvänd produkt att köpa som uppfyller bolagets behov? Eller är det möjligt att hyra?

Om dina behov ändå kräver en ny produkt, tänk på detta:

 • Välj en produkt med högre prestanda eftersom det ökar möjligheten att den kan användas under en längre tid.
 • Se till att ert bolag väljer slitstarka produkter som klarar av den daglig användning som ert arbete kräver.
 • Se till att produkten går att reparera och uppgradera, att servicemanualer och reservdelar finns tillgängliga och att batteriet går att byta ut.
 • När det är dags att upphandla eller köpa in ny IT, se till att tänka på att er gamla IT går till återanvändning.

Inregos Sebastian Holmström är en av Sveriges mest intressanta hållbarhetstalanger under 33 år

2021-12-06

Tillsammans med deras läsare tar Aktuell Hållbarhet fram listan 33 under 33: De formar framtidens hållbarhetsarbete. I listan finner man några av Sveriges mest intressanta hållbarhetstalanger. Unga personer som redan gjort sig ett namn och som kommer synas i framtiden. I listan finner man bland annat idealister, aktivister, jurister, kommunikatörer, ingenjörer och entreprenörer. Alla är 33 år eller yngre.

Vi är så stolta över att Inregos hållbarhetschef Sebastian Holmström tar plats på listan med motiveringen:

”Sebastian Holmström arbetar till vardags med att ställa om hur vi köper, använder och slänger elektronik till en mer cirkulär hantering där vi återanvänder det vi redan producerat om och om igen. Han är dessutom styrelseledamot i Cradlenet, utvald i Ellen MacArthur Foundations program för unga cirkulära ledare globalt och medlem i Delegationen för cirkulär ekonomis referensgrupp där han även är ordförande för en expertgrupp inom återbruk.”

– Som civilekonomstudent funderade jag på att hoppa av mitt i utbildningen och studera något inom miljö, säger Sebastian Holmström. Vad jag kom fram till då var att vi behöver fler ekonomer som förstår sig på hållbarhet, och att kombinera affärsmodeller och hållbarhet är där jag gör skillnad i dag.

Inrego är Årets återanvändare 2021!

2021-12-03

Vi är otroligt stolta och glada över att ha tagit emot priset som Årets Återanvändare på Återvinningsgalan 2021.

Galan arrangeras av tidningen Recycling och är en fest där alla delar av branschen kan mötas, utbyta erfarenheter och fira branschens hjältar. Syftet med Återvinningsgalan är att driva utveckling, skapa delaktighet, visa bra exempel samt att uppmärksamma branschens storhet och nytta. (Källa: atervinningsgalan.se)

I år tog Inrego hem priset som Årets Återanvändare. Hållbarhetschef Sebastian Holmström och Linda Rodziewicz, marketing project manager, var på plats och tog emot priset.

- Jag känner enorm stolthet över att Inrego har blivit Årets Återanvändare, säger Sebastian Holmström. Det här är ett resultat av det fantastiska arbete som alla på Inrego gör varje dag och vilka otroliga kunder och samarbetspartners vi har som möjliggör cirkulär ekonomi i praktiken. Vi behöver ställa om från linjärt till cirkulärt och då behöver vi förlänga livstiden på befintliga produkter.

Kalmar kommuns datorer går till återanvändning - miljövinst: 360 ton koldioxid

2021-12-02

Kalmar kommun har sedan en lång tid haft höga ambitioner inom klimat- och miljöområdet, bland annat som fossilbränslefri och klimatneutral kommun 2030. Genom att tjänstefiera hanteringen av IT-produkter har kommunen på nio år lyckats minska koldioxidutsläppen med 360 ton. Det är resultatet av en genomarbetad process kring uthyrning, återbruk och cirkulation av datorer.

Redan 2012 började man tjänstefiera leveransen av IT-produkter och kommunen skapade konceptet dator som tjänst. Det innebär att datorer och annan IT-utrustning köps in centralt och därefter hyrs ut till verksamheterna. Det finns ett generellt beslut om datorns användningstid som är kopplat till supportbehov, kostnader och driftsäkerhet. När datorernas tid för användning har uppnåtts skickas de till Inrego för vidare hantering, vidareförmedling och återbruk. Resultatet är bra rutiner hos IT-verksamheten, bättre koll på ekonomi- och säkerhet, enkelhet för användaren samt minskad klimatpåverkan.

- Den offentliga sektorn måste gå före och vara de som leder utvecklingen, säger Elvira Laneborg, miljöutvecklare på Kalmar kommun. Det är viktigt att vi som kommun ställer sociala och miljömässiga krav i våra upphandlingar så att vi kommer bort från linjära flöden och skapar mer cirkularitet och hållbarhet.

Genom att se till att produkterna går till återanvändning tillsammans med Inrego har Kalmar kommun bidragit till en klimatbesparing på över 360 ton koldioxid. Det motsvarar energin för att driva 34 664 kylskåp i ett år eller köra 52 varv runt jorden med bil.

- Det är ett kraftfullt verktyg som vi har fått genom att använda oss av Inregos tjänster, säger Clas Rosengren, IT-ekonom. Livscykelhanteringen har så många värden, man får koll på informationen, ekonomin och leveranserna.

Återanvändningen av IT-produkter är starkt knutet till säkerhetsbiten och att man får koll på vart informationen tar vägen. Säker hantering av information var en betydande anledning till att dator som tjänst infördes i Kalmar kommun. Kommunen har sedan årsskiftet även motsvarande process för telefon som tjänst och ska i och med detta få samma koll på hanteringen av telefonerna samt den information som finns där.

- Vi minimerar risken att data sprids till obehöriga genom att vi har koll på produkterna och att de rensas systematiskt hos Inrego kort tid efter att användningstiden har gått ut, säger Anna Stålbrand Sundh, IT-chef.

Kalmar kommun jobbar kontinuerligt med att öka det cirkulära arbetet inom sina verksamhetsområden och jobbar för att ta med det i alla processer och verksamheter. Miljösamordnare från kommunens åtta förvaltningar träffas regelbundet i ett miljönätverk för att utbyta kunskaper och driva olika projekt kopplat till klimat och hållbarhet.

- Vi hjälps åt i stora och små frågor och håller på detta sätt miljö högt på agendan vid kommunens verksamheter, just nu har vi fokus på användarvänlig återvinning, dra ner på engångsprodukter och att uppmuntra medarbetare till hållbara resval, säger Cecilia Ahlgren, kvalitet- och miljösamordnare.

Upphandling är en fråga som berör alla delar av en kommun. Kommunens upphandlingspolicy ger stöd åt arbetet och frågor kring cirkularitet blir allt viktigare. Att upphandla tjänst snarare än produkt är ett sätt, men det finns flera.

- Vi försöker tänka till i kedjan, från design till användning och demontering. Att jobba med cirkulära flöden kan innebära krav på vissa egenskaper, till exempel andel förnybar eller återanvänd råvara, hur produkten kan uppdateras, hur den är paketerad, transporter och hur den hanteras efter sin användningstid - en spännande lärprocess, avslutar Elvira Laneborg.

Kalmar kommuns bästa tips till en kommun som vill bli mer cirkulär:

 1. Det politiska stödet är viktigt. Se till att cirkulära mål och ambitioner finns förankrade i politiken genom exempelvis upphandlingspolicyer och riktlinjer.
 2. Kartlägg och automatisera material- och produktflöden. Använd digitala stödsystem för att hålla ordning på när det är dags att byta ut en produkt, beställa en ny samt se till att den gamla återanvänds.
 3. Tjänstefiera IT-produkter. Säkra det som verksamheten behöver som tjänst i stället för produkt - det uppmuntrar god kvalitet och hindrar "slit och släng-tänk".

Sveriges Olympiska kommitté hyr datorer och mobiltelefoner av Inrego under OS

2021-12-02

Sveriges Olympiska kommitté ser hållbarhet som en essentiell del i verksamheten. Man har genomfört ett gediget hållbarhetsarbete och börjat tänka på miljön i alla led, alltifrån hur man planerar resorna till de olympiska spelen runt om i världen till hur man hanterar elektroniken. Bland annat korttidshyr man IT-utrustning till evenemangen utifrån behov.

Sveriges Olympiska kommittés främsta uppgift är att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper. I det ingår förberedelser, resor, material och administration. De tillhandahåller också ett antal program för att stötta ledare och aktiva med resurser och ekonomi så att så många som möjligt får chansen att komma väl förberedda till OS.

På kontoret i Stockholm arbetar alla på varsin laptop. När utbyte av elektroniken sker skickas dessa till Inrego för återanvändning. Men det är främst under OS som Sveriges Olympiska kommitté har behov av en stor mängd IT-utrustning. Då tillhandahåller de exempelvis alla ledare med inhyrda mobiltelefoner från Inrego. Att köpa in extra telefoner för evenemangen blev ohållbart då de bara användes under en månad vartannat år och därmed snabbt blev daterade.

- Det är väldigt smidigt att korttidshyra IT-utrustning under OS, säger Anders Åberg, IT-ansvarig på Sveriges Olympiska kommitté. Under spelen i Tokyo var det inte helt enkelt att få till intervjuer och presskonferenser på grund av pandemin. Dessa genomfördes i stället inifrån byn. Då hyrde vi även in datorer, webkameror och högtalare så att intervjuer med deltagarna kunde genomföras digitalt.

Att jobba mer hållbart med IT-utrustningen har gjort skillnad i organisationens IT-budget, men grunddrivkraften har med just hållbarheten att göra. Sveriges Olympiska kommitté köper ibland in återanvända datorer till nyanställda och de märker ingen skillnad på kvalitén från nya produkter. Framåt har man även börjat titta på fler miljövänliga varianter så som leasingavtal på elektronik.

- Under OS hyrde vi både iPhones, Android-telefoner samt PC:s och allt funkade jättebra, säger Anders Åberg. Framöver kommer vi börja leasa datorer i större utsträckning, inte bara korttidshyra för evenemangen. Miljön är ett ständigt pågående arbete som man inte bara gör en gång.

IT-svinn – lika dumt som matsvinn

2021-11-29

Publicerad i Aktuell Hållbarhet 2021-11-24

Även om mer och mer elektronik återanvänds och cirkuleras, är det IT-svinn som uppstår i dag långt över en hållbar nivå och därför är ökad produktlivslängd oerhört viktig i klimatarbetet. Det skriver Inregos hållbarhetschef Sebastian Holmström och ger några praktiska tips.


Sebastian Holmström vill stoppa IT-svinnet.

Vår samtid är hårt präglad av en konsumtionshets som varje år kulminerar i samband med konsumtionshetsens egen högtid – Black Friday. Elektronikförsäljning är en stor del av Black Friday-konsumtionen och vi måste börja prata om hur vi kan bekämpa en av världens snabbast växande avfallsströmmar. Det är dags att börja prata om IT-svinnet.

Likt det mer kända begreppet matsvinn är IT-svinn något som producerats för ett syfte, men som inte utnyttjas till sin fulla potential utan i stället slängs eller kasseras. I dag drunknar både företag och privatpersoner i produkter. Vi konsumerar mer elektronik än någonsin och ju fler elektronikprodukter som tillverkas desto högre blir koldioxidutsläppen. Av en elektronikprodukts totala klimatpåverkan sker omkring 80 procent vid produktionen. Samtidigt gör vårt konsumtionsmönster att elektronikavfallet ständigt ökar vilket nu lett till att elektronik är världens mest snabbväxande avfallsström.

Ekonomiskt har vi i Sverige råd att leva som vi gör i dag, men vår planet har inte råd. Vi lever över planetens resurser, i år hade Sverige levt över de naturliga resurser som jorden kan producera under ett år redan den 6 april. Vad händer då under en dag som Black Friday när konsumtionshetsen får en extra skjuts? Redan innan kampanjpriser och röda realappar betalar vi alldeles för lite för en elektronikprodukt sett till dess verkliga pris.

Definitionen av svinn är den förlust som uppstår i förhållande till det resultat som man optimalt kan uppnå. Eftersom vi ofta inte uppnår den livslängd som faktiskt är möjlig uppstår alltså ett IT-svinn. Genom att förlänga livstiden på varje produkt kan vi minska IT-svinnet. Att använda vår elektronik som en slit-och-släng-vara, som vi gör i dag, kostar för mycket.

IT-svinnet som uppstår sker till stor del på grund av inbyggda vanor, okunskap och att vi inte mäter vår resursanvändning. Även om mer och mer elektronik återanvänds och cirkuleras, är det IT-svinn som uppstår i dag långt över en hållbar nivå och därför är ökad produktlivslängd oerhört viktig i klimatarbetet.

Det är dags att vi accelererar omställningen till en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi återanvänds din ”gamla” produkt, antingen som helhet eller uppdelat i dess beståndsdelar för att ge liv till andra produkter. Återanvändning leder sedan till minskat avfall, minskad miljöpåverkan och minskad resursanvändning.

Vi behöver arbeta med att minska dagens svinn av elektronik och att förlänga användningen av befintliga produkter är det enklaste sättet att minska utsläppen från elektronik. Därför behöver vi se över hela livscykeln när vi köper produkter. Det handlar om att definiera hur länge vi planerar att använda produkten, om det finns reservdelar och möjlighet till lagning om den går sönder samt vart den tar vägen när vi är klara med den. Vi kan inte längre slita och slänga på elektroniken.

Några praktiska knep för att minska din organisations IT-svinn:

 1. Använd de produkter du har och använd dem längre. Genom bra underhåll och reparation går det att förlänga livstiden på dina produkter.
 2. Behöver du köpa en elektronikprodukt, köp återbrukat. Ha klart för dig vilka funktioner du är ute efter och se om du kan hitta en återanvänd produkt som uppfyller dina krav.
 3. Om du köper nytt, köp kvalitet. Se till att köpa produkter som kan användas länge.
 4. Återanvänd dina gamla produkter. Leta upp en aktör som kan ta hand om dina använda produkter och se till att de får ett nytt liv.

Sebastian Holmström
Hållbarhetschef Inrego

Länk till artikeln

Hur kan företag hantera sin IT både ekonomiskt och hållbart?

2021-11-25

Idag konsumeras elektronik mer än någonsin och ju fler elektronikprodukter som tillverkas desto högre blir koldioxidutsläppen. Av en elektronikprodukts totala klimatpåverkan sker omkring 80 procent vid produktionen. Elektronikavfallet ökar ständigt vilket lett till att elektronik är världens mest snabbväxande avfallsström. Hur kan vi i stället spara på planetens resurser genom att hantera våra IT-produkter cirkulärt? Fredrik Spjut, inköpschef på Inrego, berättar mer om hur vi som företag kan hantera IT på ett hållbart och ekonomiskt sätt.

Varför är återanvändning bättre än återvinning?

Tillverkningen av en vanlig laptop genererar upp till 1200 kg osynligt avfall och har kostat planeten mängder av resurser så som vatten, mineraler, tid och arbetskraft. Återanvändning av IT-produkter möjliggör till en effektivare användning av dessa material. Idag återvinns ett stort antal produkter som egentligen har ett ekonomiskt värde och flera livscyklar kvar att leva. Så att återvinna en produkt som kan återanvändas är inte bara en belastning för miljön utan även en ekonomisk förlust.

Återvinning genererar egna föroreningar. Återanvänder vi i stället IT-produkten och ser till att den görs användbar igen, förorenar vi inte miljön på nytt och värnar jordens redan begränsade råvaror.

Vad ska man tänka på om man vill hantera sina använda IT-produkter hållbart när man är klar med dem?

Det finns flera hållbara alternativ för att hantera sina använda IT-produkter som ofta är lätta att implementera. I de flesta fall är produkten funktionell och det finns värde kvar, då är det viktigt att se till att den återanvänds och inte återvinns. Även komponenterna i en produkt som inte längre är användbar kan återanvändas.

Idag finns det flera tjänster för att hantera sin IT cirkulärt. Se till att välja en leverantör som är expert på det du är ute efter. Med hjälp av en professionell partner kan du vara säker på att dina IT-produkter hanteras säkert samt att all data raderas enligt GDPR-standard innan den återanvänds. En partner kan även hjälpa dig att utveckla en rutin för återanvändning av IT-produkter som även stödjer dina hållbarhetsmål.

Varför ska man sälja sin använda elektronik till Inrego?

Inregos process för att återanvända IT-produkter bygger på både effektivitet och säkerhet. Vi har ett starkt team som är genuint intresserade av dig som kund och vill hjälpa dig att implementera den mest optimala lösningen för just ditt företag utifrån miljö, säkerhet och ekonomi. Vi ser till att anpassa våra tjänster för att matcha just dina behov.

Vi är experter på hur man som företag maximerar återanvändning av IT och vi delar gärna med oss av vår kunskap. Samtidigt är vi alltid intresserade av feedback, bättre samarbetsmodeller och hur våra tjänster kan hjälpa ditt företag att nå era hållbarhetsmål.

Behöver du hjälp med hur du kan hantera din elektronik mer cirkulärt? Kontakta oss här så vägleder vi dig till en lösning som passar dig och ditt företag!

Inrego sanoo ei Black Fridaylle ja rohkaisee kuluttajia huomioimaan kestävän kehityksen

2021-11-25

Maailmassa, jota leimaa kasvava kulutus keskellä kestävyyskriisiä, Inrego on päättänyt tänä vuonna luopua Black Fridaysta. Katsomme, että on aika saada aikaan muutos, hyödyntää paremmin jo olemassa olevaa tuotekantaa, korjata rikkoontuneet tuotteet ja siirtyä kohti kiertotaloutta. Keskustelemme Inrego Oy:n toimitusjohtajan Teemu Simolan kanssa siitä, miksi yhtiö teki tämän päätöksen.

Miksi Inrego on päättänyt jättää Black Fridayn väliin?

Näinä aikoina kaikki ovat tietoisia siitä, että Black Friday on laaja kaupallinen tapahtuma, jolla rohkaistaan ihmisiä ostamaan tavaroita, joita he eivät todellisuudessa tarvitse. Mitä elektroniikkaan tulee, superalennetut tuotteet eivät aina edusta huippulaatua eivätkä siksi välttämättä vastaa näiden tuotteiden tarvetta tai niille asetettuja odotuksia. Inrego kannustaa ihmisiä ja yrityksiä ajattelemaan kulutustapojaan kestävän kehityksen kannalta.

Mitä kuluttajan tulisi ottaa huomioon, jos hän haluaa toimia käytettyjen IT-tuotteiden suhteen kestävän kehityksen mukaisella tavalla sen jälkeen kun niitä ei enää tarvita?

IT-tuotteiden käytöstä poiston jälkeiseen käsittelyyn on olemassa useita kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja, eikä niitä yleensä ole vaikea toteuttaa. Jos tuote on toimiva, kannattaa ehkä tarkistaa, voisiko joku toinen taho käyttää sitä ja siten pidentää tuotteen käyttöikää. Käyttökelvottoman tuotteen materiaalit tai komponentit voidaan kuitenkin käyttää uudelleen.

Kiertotalouspalvelut ovat helppokäyttöisiä, ja pätevää yhteistyökumppania käyttäen kuluttaja voi olla varma, että hänen vanhat IT-tuotteensa käsitellään turvallisesti ja että kaikki vanhat tiedot pyyhitään pois laitteista ennen niiden uudelleenkäyttöä. Kuluttajan kannattaa käyttää ammattitaitoista kumppania, joka voi auttaa kehittämään johdonmukaisia kestävän kehityksen mukaisia menettelytapoja.

Miksi uudelleenkäyttö on kierrätystä parempi vaihtoehto?

Normaalin kannettavan tietokoneen valmistuksessa syntyy jopa 1 200 kg näkymätöntä jätettä, ja tietokoneen valmistus vaatii erilaisten harvinaisten mineraalien käyttöä. Vanhojen IT-laitteiden uudelleenkäyttö mahdollistaa tällaisten materiaalien tehokkaamman käytön sekä säästää aikaa ja energiaa, koska tuotteita ei tarvitse purkaa ja valmistaa uudelleen. Kierrätys itsessään tuottaa saasteita mutta uudelleen käyttö ei saastuta ympäristöä, ja tavarat voidaan tehdä käyttökelpoisiksi niiden nykyisessä kunnossa. Tällä on ympäristön kannalta merkittävä pitkän aikavälin kestävä kehitystä edistävä vaikutus.

Mitä hyötyä käytetyn elektroniikan myymisestä Inregolle on?

Inregolla on sekä tehokas että turvallinen prosessi, jossa käytetyille IT-tuotteille voidaan löytää uusi käyttötarkoitus. Olemme hyvin kiinnostuneita auttamaan asiakkaita ottamaan käyttöön yrityksissään kaikkein tehokkaimmat uudelleenkäyttömenetelmät ja kehitämme jatkuvasti palveluitamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Olemme aina kiinnostuneita palautteesta, paremmista yhteistyömalleista ja siitä, miten palvelumme voisivat auttaa asiakkaita saavuttamaan muut kestävän kehityksen mukaiset tavoitteensa.

Nyt kun toimimme myös Suomessa, pystymme käsittelemään kaikki tuotteet paikallisesti, emmekä joudu tinkimään turvallisuudessa tai käsittelyajassa. Olen varma, että asiakkaiden kokeiltua palveluitamme ne havaitaan erittäin hyödyllisiksi ja samalla nähdään se intohimo, jolla tiimimme toteuttaa uusiokäyttö palveluita joka päivä.

Onko yritykselläsi tarvetta päivittää IT-laitteita? Tai onko yritykselläsi käyttämättömiä laitteita, jotka odottavat uudelleenkäyttöä? Käy tutustumassa tuotteisiimme verkkokaupassamme tai ota meihin yhteyttä täältä niin autamme teitä löytämään parhaat ratkaisut tarpeisiinne!

Inrego säger nej till Black Friday

2021-11-22

I en värld präglad av ökad konsumtionshets samtidigt som vi befinner oss mitt i en hållbarhetskris, väljer Inrego i år att avstå helt ifrån Black Friday och tillhörande kampanjer. Det är dags att ställa om, använda det vi har, laga det som går sönder och gå mot en cirkulär ekonomi. Vi pratar med Mattias Aronsson, divisionschefen för försäljning, om varför Inrego tar detta beslut.

Mattias, varför väljer Inrego att ta avstånd från Black Friday?

Black Friday är såklart en spektakulär upplevelse, både för konsumenter och handlare, men det finns en baksida. Konstruktionen av Black Friday skapar ett osunt köpbeteende där produkter konsumeras endast på grund av det låga priset, i stället för att konsumenten utvärderat vad man faktiskt behöver.

Alla gillar att göra ett klipp, men alla bör även tänka till både en och två gånger innan man köper en specifik produkt samt vad vårt konsumtionsbeteende skapar för effekter i alla led. Vi på Inrego väljer att ta avstånd från Black Friday just för att göra folk uppmärksamma på vad det ohälsosamma konsumtionsbeteendet gör och vem som får betala det verkliga priset på för den nedsatta varan. Det verkliga priset betalas av de som drabbas hårdast av klimatförändringarna, konfliktmineralerna och de bristfälliga arbetsförhållandena i leverantörskedjan.

Inrego har ju ibland rea och varor ute till kampanjpris. Vad särskiljer de kampanjerna från Black Friday-kampanjen?

Inrego jobbar i en helt cirkulär affärsmodell där inflödet av produkter kan skilja sig en hel del från vecka till vecka. Då och då kommer vi över partier av produkter till ett lägre pris och kan därmed erbjuda ännu fler kunder att köpa en hållbar och återanvänd IT-produkt genom ett rabatterat pris. Det vi ständigt strävar efter på Inrego är att fler ska ha tillgång till återanvända IT-produkter. Får vi då fler att välja en återanvänd dator eller mobiltelefon framför en nytillverkad gör vi planeten en stor tjänst.

Likt andra återförsäljare är Inrego också beroende av att hålla en viss takt när det kommer till lageromsättning. Produkter som ligger för länge i lager tappar i värde och kan då behöva säljas ut till ett lägre pris. Däremot förespråkar vi alltid att du ska köpa en kvalitativ produkt som tillfredsställer dina behov, inte för att produkten råkar vara till ett lägre pris.

Om man nu mot förmodan vill köpa en IT-produkt på en Black Friday-kampanj, vad är viktigt att tänka på ur ett hållbarhetsperspektiv?

Fundera på vilket behov du eller dina medarbetare faktiskt har samt hur länge produkten kommer att kunna användas. En iPhone-modell eller en Elitebook som har 3–4 år på nacken är fortfarande mycket kompetenta produkter som täcker 80% av företagens behov. Om du ändå behöver en ny produkt för att ditt behov kräver extra kraft eller kapacitet ska du helst välja en produkt med erkänt hög kvalitet. Priset bör då inte vara ledande i ert val.

Är du eller din verksamhet i behov av att uppdatera era IT-produkter? Kika gärna in på vårt cirkulära utbud i vår webshop eller kontakta oss här så hjälper vi dig hitta rätt utifrån just dina behov!

Sebastian Holmström ny hållbarhetschef på Inrego

2021-10-26

Efter ett aktivt år med att driva Inregos hållbarhetsfrågor tillträder nu Sebastian Holmström rollen som Inregos hållbarhetschef. Det kommer skapa ytterligare fokus på hur Inrego kan påverka samhället och att gå mot mer cirkulära lösningar inom IT.

- Inrego driver ett ambitiöst hållbarhetsarbete och genom att vi arbetat med cirkulär ekonomi i praktiken i många år har vi tagit en unik position i samhället, säger Sebastian Holmström. Jag ser fram emot att ta detta till nästa steg för att Intero ska bli ännu mer proaktiva, leva som vi lär och skapa nya marknader och affärer.

Takten i klimatomställningen behöver öka och Inrego har en nyckelroll i att driva utvecklingen inom elektronik. Med större fokus på elektronikens klimatutsläpp under livscykeln blir återanvändning en allt viktigare del för att minska klimatpåverkan.

- Det finns en stor outnyttjad potential i den använda elektroniken, säger Sebastian Holmström. Jag ser fram emot att jobba för att mer elektronik ska få en andra chans. Att knyta ännu fler loopar i Sverige är något som jag ser fram emot leda tillsammans med kunder som vill visa vägen.

Pandemieffekten: Efterfrågan på begagnad elektronik är högre än någonsin

2021-10-13

Det är tydligt att efterfrågan på begagnad elektronik är högre än tidigare. När samhället sakta börjar återgå till det normala visar effekten efter pandemin på att allt fler företag söker sig till cirkulära affärsmodeller inom IT. Det märker cirkulära IT-bolaget Inrego, som i både augusti och september gör rekordmånader.

Inrego köper använd IT-utrustning från både företag och offentlig sektor, säkerhetsraderar, rekonditionerar och säljer vidare. Företaget, som varit i branschen i över 25 år, märker av en trend att både företag och kommuner i allt högre utsträckning inser både de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med begagnad elektronik. Men den så kallade pandemieffekten gör att begagnad elektronik är hetare än någonsin.

- När anställda börjar komma tillbaka till kontoren är det många företag som ser till att byta ut elektronik som blivit daterad under pandemin. Den ökade efterfrågan på återanvänd IT-utrustning kan delvis bero på den effekten av pandemin, såsom långa leveranstider på nya produkter samt att företag behöver spara pengar, säger Jonas Carlsson, VD på Inrego.

Elektronik är världens snabbast växande avfallsström. Att producera en ny dator kräver 1200 kg avfall och 280 kg koldioxid. Köper du istället en rekonditionerad laptop sparas dessa 280 kg i koldioxidutsläpp och en rekonditionerad bildskärm sparar klimatet hela 520 kg i koldioxidutsläpp.

- Elektronik har mycket större klimatpåverkan än många tror och kräver stora mängder naturresurser vid tillverkningen. Vi måste därför se till att förlänga livstiden på det vi redan har producerat. Trots det ökade intresset skulle vi kunna sälja ännu mer och vi alla behöver börja se vår använda utrustning som en resurs, säger Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead på Inrego

Förra året kunde Inrego ge nytt liv till drygt 350 000 IT-produkter tack vare företag och organisationer som väljer att sälja sina använda produkter och köpa återanvänt!

Cirkulärt när Nynäshamn köper datorer

2021-10-06

Nynäshamn kommun genomför en av de största cirkulära upphandlingarna inom elektronik i Sverige någonsin. Inrego är stolta över att ha fått förtroendet att leverera återanvänd elektronik till Nynäshamn kommun de kommande åren.

Nyligen genomförde Nynäshamn en av de hittills största cirkulära upphandlingarna inom återanvänd elektronik. Innan sommaren blev det klart att Inrego får äran att leverera återanvända datorer till skolorna i kommunen under de kommande åren. Att upphandla cirkulärt gynnar både miljö och ekonomi.

- Efter år av utveckling av den cirkulära ekonomin är det fantastiskt att se upphandlingar på den här nivån genomförs, säger Jessica Enqvist, Affärsområdeschef på Inrego. Vi ser fram emot ett fint samarbete med Nynäshamn och att fler kommuner tar efter. Att upphandla ett RAM-avtal för begagnad IT är något unikt som vi hoppas blir mer vanligt än ovanligt.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi där upphandling är en central del i att minska utsläppen och ställa om till en cirkulär och fossilfri ekonomi. Där finns bland annat flera insatser för att öka andelen cirkulära upphandlingar.

- Nynäshamn kommun går före och visar vägen för andra. Vi behöver fler kommuner som vågar ta klivet och ta efter de som upphandlar cirkulärt, säger Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead på Inrego.

”Kemikalieskatten slår mot återanvändning”

2021-11-29

Publicerad i SvD 2021-10-14

Låt inte kemikalie­skatten göra mer skada på åter­användningen i Sverige än den redan har gjort. Det är dags att helt exkludera begagnade produkter, skriver flera debattörer.


När kemikalieskatt läggs på begagnade produkter köper fler nyproducerat i stället och elektronik­avfallet ökar, menar debattörer inom återanvändnings­branschen med flera.

I regeringens budgetförslag betonas vikten av omställningen till en cirkulär ekonomi för att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål. Regeringen föreslår ökade klimat­satsningar och ordet ”cirkulär” upprepas hundratals gånger. Men ambitionen att främja en cirkulär ekonomi haltar. Det finns i dag hinder som effektivt stoppar den cirkulära omställningen och dessa hinder borde själv­klart undanröjas först. Kemikalie­skatten är ett sådant hinder.

Vi konsumerar mer elektronik än någonsin, och desto fler elektronik­produkter som tillverkas desto högre blir koldioxid­utsläppen. Generellt uppkommer mer än 80 procent av klimat­påverkan från elektronik vid produktionen. Dessutom ökar elektronik­avfallet och är nu världens mest snabb­växande avfalls­ström. Därför är ökad produkt­livslängd genom åter­användning av elektronik, som till exempel mobiler och datorer, oerhört viktig i klimat­arbetet. Åter­användning leder till minskat avfall, minskad miljö­påverkan och minskad resurs­användning. Det här vet våra politiker. Ändå finns det fortfarande ett stort hinder som motverkar cirkulär elektronik­användning – kemikalie­skatten.

När kemikalieskatten infördes för fyra år sedan under­skattades komplexiteten på andrahands­marknaden av elektronik. Tanken var god, att minska farliga ämnen i hem­miljöer. Men skatten har slagit hårt mot branschen som handlar med återanvänd elektronik. Trots att begagnade produkter skulle undantas kemikalie­skatten, dubbel­beskattas nu begagnade datorer, telefoner och andra elektroniska produkter. Undantaget för begagnad elektronik fungerar helt enkelt inte i praktiken då en begagnad produkt som först passerar en it-återförsäljare blir skatte­pliktig. Det komplicerade systemet med lager­hållare och icke-lager­hållare gör också att bolag som arbetar med åter­användning behöver ha flera bolag registrerade vilket skapar ytterligare administration och byråkrati.

Kemikalieskatten beläggs även på import av begagnad elektronik. Importen är en viktig komponent för att få till en fungerande andrahands­marknad i Sverige. Att begränsa import av använd elektronik innebär också att Sverige inte bidrar till den globala åter­användningen och inte lever upp till EU:s cirkulära ambitioner. Priserna på begagnade produkter till konsumenter och företag blir nu oproportionellt höga. Låt oss ta ett prisexempel: en begagnad dator­skärm som har ett värde på 500 kronor, beläggs i dag med 451 kronor exklusive moms i kemikalie­skatt, vilket gör den i princip osäljbar i förhållande till en ny skärm. Valet blir att man köper nyproducerat, och bidrar därmed till mer resurs­slöseri och ökat elektronik­avfall.


Kemikalieskattens direkta konsekvenser innebär att:

 • Andrahandsvärdet på begagnad elektronik minskar och mer elektronik skrotas eller säljs utomlands.
 • Jobben inom återanvändnings­branschen flyttar utomlands.
 • En extra tung administrativ börda läggs på cirkulära aktörer.

Sveriges övergripande mål med strategin för cirkulär ekonomi (2020) är att bidra till att nå miljö- och klimat­målen. Genom strategin vill regeringen undan­röja hinder, stärka konkurrens­kraften, öka incitamenten och bidra till långsiktiga förutsättningar för den cirkulära samhälls­omställningen. Kemikalie­skatten, som den fungerar i dag, motverkar hållbar användning av återanvänd elektronik, vilket går stick i stäv med regeringens strategi. Genom att öka nyttjande­graden av elektronik kan vi drastiskt minska koldioxid­utsläppen här och nu. Den linjära ekonomin är ohållbar men för att den cirkulära ekonomin ska kunna konkurrera krävs det stöd, inte skatter som slår snett.

Delegationen för cirkulär ekonomi har regeringens uppdrag att identifiera hinder och styrmedel samt ge råd och föreslå åtgärder. Delegationen har uppmärk­sammat och vid flera tillfällen påpekat problemet med kemikalie­skatten. I en särskild skrivelse till Regerings­kansliet i februari 2020 påpekar delegationen att ”slutsatsen är att den nuvarande skattens konstruktion motverkar det över­gripande syftet att främja cirkularitet. Därför bör skatten tas bort på begagnade produkter när de återförs till marknaden.” Trots detta händer ingenting.

Om begagnad elektronik inte beskattades på detta sätt skulle den kunna accelerera den cirkulära ekonomin i stället. Färre fungerande elektronik­produkter skulle skrotas i förtid eller säljas utomlands. Det skulle göra det möjligt för svenska företag och kunder att köpa begagnat och främja den cirkulära andrahands­marknaden som regeringen vill värna.

Vi uppmanar regeringen att lyssna på sin egen delegation för cirkulär ekonomi. Lösningen måste vara att helt exkludera begagnade produkter från kemikalie­skatten. Och det är brådskande. Låt inte kemikalie­skatten göra mer skada på åter­användningen i Sverige än den redan har gjort.

Henrik Nilsson
grundare Inrego och styrelseledamot Resource
Sebastian Holmström
hållbarhetschef Inrego
Mattias Lindahl
professor i produktrelaterat miljöarbete, Linköpings universitet, och programdirektör för Mistra REES
Anders Wijkman
ordförande Climate-KIC och hedersordförande Club of Rome
Elin Bergman
operativt ansvarig och vice ordförande Cradlenet

Länk till artikeln

Nyamko Sabuni besökte Inrego för att se cirkulär ekonomi i praktiken

2021-09-23

Förra veckan gjorde Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni ett besök hos Inrego för att se hur cirkulär ekonomi fungerar i praktiken. Partiledaren konstaterade att cirkulär ekonomi är en av de viktigaste framtidsinvesteringarna och att det finns mycket som borde göras politiskt för att styra samhället mot en ekonomi som främjar återanvändning.

Tillsammans med Liberalernas energi- och näringspolitiska talesman Arman Teimouri samt två kommunpolitiker gjorde Nyamko Sabuni ett besök hos Inrego i Täby utanför Stockholm. Besöket inleddes med en kort presentation om Inregos cirkulära arbete. Presentationen följdes sedan av en rundvandring i Inregos produktion för en närmare titt på hur återanvändning av IT-produkter går till.

Inrego har en cirkulär affärsmodell och besöket syftade till att prata om hur politiken kan underlätta för att främja den cirkulära ekonomin. Tillsammans med Sabuni pratade vi om att när det kommer till hållbarhet ligger ofta den stora utmaningen i hur man får till det i praktiken och hur vi kan göra det i större skala. Därför är det viktigt att visa upp företag som fått till detta och ge svar på hur det kan gå till för att inspirera andra.

Besöket avslutades med en gemensam diskussion kring hur samhället och politiken idag främjar en linjär ekonomi snarare än en cirkulär. Inrego fick chansen att påvisa vilka svårigheter den cirkulära ekonomin stöter på och hur potentiella lösningar på dessa skulle se ut på en politisk och samhällelig nivå. För att klara klimatomställningen måste hela samhället bidra till en hållbar konsumtion. En ekonomi som främjar hållbarhet och återanvändning är en av våra viktigaste framtidsinvesteringar.

Inrego har arbetat med återanvändning i 25 år och är ledande i Norden. Den cirkulära ekonomin har tagit en allt större plats under de senaste åren och är en förutsättning för att nå nationella samt globala miljö- och klimatmålen.

- Ett besök som detta är viktigt för att få återanvändningsbranschen att växa och bli en central del av vårt samhälle. Vi ser fram emot att den cirkulära ekonomin fortsatt kommer ta en allt större plats i politiken och samhället, där vi behöver driva på återanvändningen före återvinningen, säger Henrik Nilsson, grundare av Inrego.

Inrego släpper en ny världsstandard för miljörapportering

2021-09-13

Den 1 juni 2021 presenterade Inrego en ny världsstandard för miljörapportering inom återanvändning. Det är en ny beräkningsmodell som mäter hur mycket koldioxid (CO₂) det sparar miljön när vi återanvänder datorer, smartphones och andra IT-produkter.

Beräkningsmodellen är framtagen tillsammans med forskningsinstitutet inom miljö och hållbarhet IVL Svenska Miljöinstitutet i syfte att erbjuda branschen en helt unik modell för att räkna hur mycket återanvändning sparar miljön. Med den nya modellen kan vi nu ta fram exakta siffror på koldioxidbesparingen då den räknar på IT-produkterna utifrån kategori, underkategori och modell ända ner på komponentnivå – något som aldrig gjorts tidigare.

Den här modellen är framtagen och fri att använda för alla företag och organisationer som en del att stärka sitt hållbarhetsarbete. Från och med 1 juni 2021 kommer också Inrego kunna erbjuda sina kunder uppdaterade siffror utifrån den nya beräkningsmodellen och dessa kan förväntas bli högre än tidigare.

Många företag och organisationer strävar idag mot klimatneutralitet 2030. Detta är en del av hållbarhetsarbetet som gör att ni kommer nå det målet. Genom att ha en större koll på sin klimatpåverkan kan företag ta stora kliv mot klimatneutralitet.

Vill du läsa mer om den nya beräkningsmodellen?

Ladda ned information här!

Visste du att elektronik har den snabbast växande avfallsströmmen globalt?

Därför måste vi tänka till innan vi producerar, konsumerar och använder elektronik.

Fyra steg för att uppnå koldioxidneutralitet inom elektronikindustrin:

 • Köp cirkulär elektronik
 • Använd din IT-produkt under en längre tid
 • Återanvänd
 • Återvinn

Ladda ned vårt whitepaper och läs mer.

Ladda ned rapporten

Välkommen att ladda ned rapporten.

Den nya databasen är oberoende och vetenskapligt framtagen för att beräkna miljöbesparing för IT-utrustning ner på komponentnivå.

Modellen innehåller uppgifter om ett stort antal olika kategorier av IT-produkter som laptops, skärmar, smartphones, läsplattor, skrivare och även tillbehör såsom adaptrar, tangentbord och ramminnen. För att få en sanningsenlig uträkning är det viktigt att alla komponenter räknas med.

Ladda ned rapporten här.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur du kan stärka din organisations hållbarhetsarbete genom återanvändning? För ytterligare information kontakta:

Sebastian Holmström
Circular Strategy Lead, Inrego

sebastian.holmstrom@inrego.se

Webinar: How to reduce the carbon footprint of your electronics

2021-09-09

Watch this 50 minute webinar to learn more about the carbon impact of electronics and how we drastically can reduce emissions to reach your carbon footprint goals. Together with leading researchers we have calculated the climate benefit of reusing electronics. For example, reusing a laptop instead of buying a new one can save as much as 280 kg of carbon dioxide emissions.

Speakers:

 • Erik Pettersson, Environmental Manager, Inrego AB
 • Alexandra Wu, Project Manager, IVL
 • Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead, Inrego AB


Attend and learn:

 • How can we measure the impact of reuse?
 • How much carbon impact does electronics production have?
 • What does a circular economy for electronics look like?

Fill out the form and watch now

Ett år i Finland

2021-09-07

Ett år har gått sedan Inrego etablerades i Finlands huvudstad, Helsingfors. Året har varit utmanande på många sätt, inte minst med den pågående pandemin. Men med högkvalificerad personal och enorm team-känsla har etableringen blivit lyckad. Teemu Simola, VD för Inrego Finland, upplever att intresset för återanvänd IT är stort.

I september 2020, mitt under en pandemi, etablerades Inrego Finland. Många processer startade samtidigt, man rekryterade teammedlemmar, letade efter en plats som kunde rymma både produktion och ett kontor samtidigt som man arbetade med att etablera Inrego på den finska marknaden.

- Trots ett år fullt av utmaningar och restriktioner till följd av pandemin, ser jag året som väldigt lyckat. Från start fick vi nya kundavtal gjorde det möjligt för oss att tillhandahålla fler återanvändningstjänster till vår finska marknad och samtidigt lägga en solid plattform för framtiden, säger Teemu Samola.

Teamet i Finland gjorde ett exceptionellt jobb under det första året, vilket man ser på resultaten. Det tidiga stadiet är ofta utmanande då produktflödet ännu inte är konstant och produktionen måste hela tiden vara beredd att hantera och anpassa sig till nya produkttyper. Samarbetet är viktigt och alla kollegor har hjälpts åt för att lösa nya situationer och tillgodose kundernas behov.

- Vi lär oss varje dag och ökar kontinuerligt vår effektivitet – jag har mycket tilltro på vårt arbetssätt, säger Teemu Samola. Nyanställningar görs också i produktionsteamet, vilket säkerställer att vi är ännu mer förberedda på ett ökat produktflöde.

De goda resultaten för detta första år visar på att intresset för återanvänd elektronik är stort i Finland. Inregos tjänster har etablerats effektivt på den finska marknaden och processen för att Inrego ska bli en erkänd partner för återanvändning är påbörjad. Målet för kommande år är att öka verksamheten och främja återanvändningen i den finska elektronikindustrin.

- Det kommande året kommer att bli intressant, inte bara när det gäller nya affärer, utan också vad som händer i vår kultur, tankesätt och våra värderingar när det gäller återanvändning av elektronik. Vårt mål är att göra det möjligt att återanvända använd IT-utrustning på ett hållbart, kostnadseffektivt och enkelt sätt. Jag vill träffa så många kunder och partners som möjligt så att jag kan få ökad förståelse för hur Inrego kan hjälpa dem att uppnå sina affärs- och hållbarhetsmål. Det här är möjligheter som vi alla ser fram emot i det finska teamet, säger Teemu Simola.

Webinar: Circular electronics - Product as a service in a circular economy

2021-06-02

Watch this 50 minute webinar on how the circular economy will change our consumption patterns. This change has already started but is expected to drastically increase. This webinar will look into how this transformation will affect both businesses and purchasers.

Speakers:

 • Tomas Harttio, Nordic manager Collection and Recovery and Asset Sales at DLL
 • Tara Woodhurst, EMEA PC as a Service Business Development Manager at Dell
 • Riku Sinervo, Circular Economy Specialist at Sitra

Learn about:

 • Is it more sustainable buying products as a service?
 • How will these new business models affect you?
 • What are the challenges and barriers? Fill out the form and watch now!

Fill out the form and watch now

Webinar: Circular electronics - Towards 100 percent reuse

2021-05-28

Watch this 50 minute webinar on we can transition towards a circular electronics industry by 2030 and listen to market leading IT-resellers and researchers analyze this topic.

Speakers:

 • Henrik Lampa, Head of Sustainability at Dustin
 • Sara Nordbrand, Head of Group Sustainability at Telia
 • Alexandra Wu, Project manager at IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead at Inrego

Watch the webinar to gain insight on:

 • Becoming circular - what does that really mean?
 • The road to 100% reuse – how do we get there?
 • Can we reach zero environmental footprint?

Fill out the form and watch now

Cirkulär IT-hantering som sparar både pengar och miljön

2021-10-06

IT-avdelningen på IVL Svenska Miljöinstitutet har insett att de sparar både pengar och på miljön genom att hantera sin IT cirkulärt. Det gäller att använda produkterna så länge som möjligt, se till att de går till återanvändning när man är klar samt hitta rätt samarbetspartners som hjälper en att ge produkterna ett nytt liv. Peter Lindén, IT-chef på IVL, kommer med sina bästa tips och råd.

IVL svenska Miljöinstitutet är ett av Sveriges ledande forskningsinstitut för tillämpad miljö- och hållbarhetsforskning. De arbetar i nära samverkan med näringsliv och det offentliga. Tillsammans med samarbetspartners och uppdragsgivare jobbar IVL för att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen. Även internt står hållbarhet högt upp på dagordningen. Att hållbarhet ska genomsyra hela organisationen är en självklarhet för IVL:s medarbetare.

- Vi jobbar för att minska vårt kilmatavtryck i varje liten del i vårt företag, oavsett om det handlar om kontorsmöbler, kaffekoppar eller datorer. Det är en självklart då det är del av vårt DNA, då allt vårt arbete grundar sig på vår miljö och hållbarhetsforskning. Vårt interna hållbarhetsarbete är därför lika viktigt som den miljönytta vi uppnår med våra kunder, säger Peter Lindén.

Även när det gäller IT har IVL ett hållbarhetsfokus och leasar därför kraftfulla datorer som håller länge. När en medarbetare slutar eller måste uppdatera sin dator ser man till att de kommer till återanvändning.

För över tio år sedan började IVL köpa återanvända datorer till sin laboratorieverksamhet av Inrego. Sedan dess har samarbetet utvecklats till att samtliga av medarbetarnas telefoner köps in från Inrego och datorer som inte längre används skickas till Inrego för att få ett nytt liv.

- Vi ser till att återanvända datorerna internt så långt det går. Är det inget fel på en dator som kommer in till oss får den användas vidare av till exempel en examensarbetare, säger Peter Lindén. Våra medarbetare är väldigt duktiga på att sköta sina datorer och de är oftast i väldigt bra skick när de återlämnas till oss.

Något som från början var en strategisk hållbarhetsfråga för IVL har även blivit en ekonomisk fråga. Tidigare fick medarbetarna nya Android-telefoner och olika modeller och versionshanteringen försvårade arbetet för IT-supporten. Nu har företaget istället börjat köpa in återanvända iPhones vilket underlättat arbetet för IT samtidigt som det inte ökat inköpskostnaderna.

- Android-modellerna från olika tillverkare krävde mycket av IT-avdelningen, så ur ett managementperspektiv är det skönt att bara behöva hantera ett operativsystem, säger Peter Lindén. Men rent ekonomiskt hade vi aldrig kunnat gå över till iPhone om vi hade köpt nya telefoner med tanke på att kostnaden är så hög. De begagnade iPhones vi köper av Inrego har ett års garanti, håller en hög kvalitet och vi räknar med att kunna använda dom under flera år.

Att det inte behöver vara speciellt krångligt vad en organisation eller företag kan göra för att ta steget mot ett mer hållbart och cirkulärt företagande kan Peter Lindén intyga. Så vad ska man tänka på när det gäller hållbar IT-hantering? Här är Peter Lindéns bästa tips till andra IT-chefer:

 • Fråga dig själv om behovet faktiskt kräver nytt eller om återanvänt kan fungera minst lika bra. Tänk att allt inte måste vara nytt om man inte har medarbetare med speciella behov som kräver den senaste utrustningen.
 • Försök att använda IT-produkterna så länge som möjligt.
 • Samla ihop all IT som inte används och se till att den återanvänds.
 • Om du känner dig osäker – säkra att leverantören du väljer kan visa vad som händer produkterna. Ta del av rapporter om vad som händer med varje enskild produkt samt bevis på att den är säkerhetsraderad.
 • Välj en leverantör som är nischade på just den tjänsten ni söker.

Inrego Live Tour

2021-04-08

Inrego introducerar Inrego Live Tour - en guidad tur genom vår verksamhet och produktion.

Följ med våra medarbetare på en promenad och se hur det går till när vi sorterar, raderar och renoverar datorer och smartphones. Följ med till Räddningsstationen där begagnat blir till nytt och till Utleverans där hundratals produkter paketeras och skickas ut varje dag. Allt sker såklart digitalt över Microsoft Teams.

Boka ditt möte idag!

Circular Economy and the Effects on our Industry

2021-03-17

Inrego's CEO Christoffer Sandell is speaking together with the Circular Strategy Lead Sebastian Holmström about how the ITAD industry can make a positive impact on the circular economy.

Topics the speakers will touch upon:

 • Earths raw materials will run out
  Our common responsibility to push the society to the right direction
 • The need of supply
  The challenge of buying & selling used IT
 • New regulations: The new circular economy action plan
  Let’s ensure longer lasting products

Click the play button below to watch the webinar now!

Forskning: Vad är det som håller tillbaka den cirkulära ekonomin?

2021-10-06

Svenska forskarna Johan Frishammar och Vinit Parida listar i MIT Sloan Management Review vilka utmaningar och lösningar det finns inför att ställa om den svenska industrin till cirkulära affärsmodeller.

Utmaningen är att företag tenderar att utgå för mycket från sig själva och för lite utifrån behoven hos deras partners. Samtidigt tenderar man övervärdera sina egna resurser och förmågor och därmed undervärdera vad andra aktörer kan bidra med.

Lösningar på dessa utmaningar enligt Frishammar och Parida:

 1. Ett stort tillverkande företag bör utforma sin affärsstrategi i nära samarbete med sina partners i en miljö där alla aktörers incitament samordnas. När alla parter jobbar mot samma mål kan en cirkulär modell fungera.
 2. Företag underskattar sina behov av samarbete med nya typer av aktörer. De måste våga söka sig utanför sin traditionella värdekedja, till exempel leverantörer eller företag nischade mot återbruk.
 3. I synen på affärsrelationer måste det ske ett mentalt paradigmskifte.
 4. En relation måste formaliseras över tid genom avtal om återkommande driftunderhåll, uppgraderingar och tilläggstjänster. Värdet för kunden måste förflyttas till användandet istället för inköpet, något som kräver långsiktiga relationer.

Läs mer om forskningen här!

Telia använder cirkulära affärsmodeller i resan mot noll avfall

2021-10-06

Telia har en miljöpolicy som genomsyrar hela organisationen. De siktar på att klättra högre upp i avfallshierarkin och har satt upp tydliga delmål för hur de ska klara detta. Målet är att organisationen ska ha noll avfall. Sara Nordbrand, Head of Group Sustainability, berättar mer om hur Telia jobbar för att nå deras mål.

Telekombolaget Telia kopplar digitalt samman människor över landsgränser och kontinenter, låter oss prata med varandra, lyssna, läsa och umgås. Möjligheterna som digitaliseringen gett oss är fantastiska på många sätt, icke minst har vi märkt av dess kraft under året präglat av pandemi, isolering och distansarbete. Baksidan av vårt sätt att leva är dock påverkan på miljön och samhället som ofrånkomligen blivit en viktig och högst aktuell fråga.

Resan mot noll avfall började för flera år sedan när man satte upp en livscykelhantering för den interna IT-utrustningen på Telia. Utrustningen skickas för återanvändning till bland annat Inrego. Tankesättet har Telia sedan tagit vidare till sina kunder som också får möjligheten att förlänga livet på sin använda IT-utrustning. Telia ser att "produkt som tjänst" och återanvändning av till exempel mobiltelefoner och routrar är centrala inslag i deras bidrag till den cirkulära ekonomin.

- Vi vill hjälpa våra kunder att minska sina miljö- och klimatavtryck, säger Sara Nordbrand. Samarbete är ett nyckelord för att nå en cirkulär ekonomi – ingen kommer nå dit på egen hand. Tillsammans måste vi skapa ett skifte för att styra om trenden i rätt riktning mot en mer hållbar digital värld.

På Telias väg mot noll avfall har man mött en del hinder, som man ofta gör under en resa med högt satta mål. En stor utmaning är att få tillbaka de produkter som finns där ute och som inte längre används. Statistik visar på att många hushåll bland annat har telefoner som ligger i byrålådor och att organisationer lagerhåller stora mängder av IT-produkter när de uppdaterat medarbetarnas datorer och telefoner.

- Att få tillbaka produkterna är en av de största svårigheterna med återanvändning, säger Sara Nordbrand. Först när vi kan säkra att vi får tillbaka produkterna kan vi börja återanvända i större skala. Vi måste även se till att återanvända produkter blir mer eftertraktande och samtidigt se till att engagera våra kunder så att de vill bli en del av denna cirkulära resa.

Coronapandemin driver upp värdet på begagnad elektronik

2021-02-19

190926_perb_inrego_25313-1.jpg

Pandemins hemmajobbande och distansundervisning har bidragit till en ökad efterfrågan på bärbara datorer i Sverige och globalt. Samtidigt har utbudet på andrahandsmarknaden påverkats av att utbyten av datorer skjuts upp. Detta har lett till att värdet på använd elektronik är högre än någonsin.

Värdet på begagnat har ökat enormt, i vissa fall med 100 procent på den globala marknaden. Anna Höglund, affärsområdeschef Inköp på Inrego, som köper in, renoverar och säljer begagnad IT-utrustning, uppmanar organisationer att tömma deras lager på använd elektronik. Organisationers lager av återanvänd elektronik har både högre värde och behövs mer än någonsin.

- Det ökade värdet på begagnad elektronik gynnar företag och organisationer då de får tillbaka mer pengar än tidigare på deras använda elektronik när de säljer den till en IT-återanvändare, säger Anna Höglund.

Värdeökningen har varierat baserat på modell och ålder, där främst äldre utrustning sett den största ökningen. Värdet på företags använda elektronik har i Norden har ökat med omkring 30 procent, medan priserna på den globala marknaden, som haft lägre utgångspriser, har ökat med upp till 100 procent. Den största delen av värdeökningen har vi sett på 5–8 år gamla datorer, vilket innebär att det nu är en bra tid för företag att undersöka hur mycket man kan få tillbaka för hårdvaran.

- Vi kan konstatera att pandemin haft både positiva och negativa effekter på återanvändningsbranschen. Hållbarheten ligger högt på agendan, marknaden är redo och den cirkulära ekonomin är här för att stanna. Det är hoppfullt att många på allvar börjar se över sin IT-konsumtion och ser sin använda elektronik som en resurs med ett värde för andra, säger Mattias Aronsson, VD Inrego Norden.

Behöver ni tömma ert lager på använd IT-utrustning eller är ni på väg att byta ut er befintliga? Se då till att sälja din utrustning nu. Läs mer här om hur vi kan hjälpa dig!

Clean Out Your Computer Day

2021-02-09

Igår var det Clean Out Your Computer Day och då vill vi passa på att prata om vikten att städa sin dator så att den håller längre. För håller du din dator städad, både på in- och utsidan, förlänger du livstiden på den. Det gör att den håller god prestanda, samt förblir snabb och effektiv så att du vill behålla din dator längre.

Här kommer några enkla tips från en av våra experter Daniel Bularda, arbetsledare på Räddningsstationen, om hur du kan städa din dator och samtidigt förlänga dess livstid:

 1. Börja med att rengöra tangentbord, mus, skärm och chassi med en mikrofiberduk och en rengöringsspray anpassad för elektronikrengöring. Glöm inte bort att koppla datorn från strömtillförsel innan du börjar.
 2. Använd lufttryck på burk och blås bort damm som samlas i fläkten. Det samlas lätt damm i fläkten som gör att fläkten måste jobba mer för att hålla datorn kyld. Måste fläkten överjobba börjar datorn låta mycket, känns långsammare och blir lättare överhettad.
 3. Se till att tömma papperskorgen, rensa mailkorgen och mappen med ”Hämtade filer”.
 4. Ta bort de filer och program du inte längre behöver.

Circular Electronics Day! – 5 heta tips på hur du kan hantera din dator mer cirkulärt!

2021-01-21

På söndag den 24 januari är Circular Electronics Day, vars syfte är att inspirera människor att köpa och hantera sin elektronik på ett cirkulärt sätt som förlänger produktens livslängd och förhindrar giftigt e-avfall.

Därför vill vi passa på att ge dig lite enkla tips på hur du kan hantera din dator mer cirkulärt!

 1. Se till att hålla datorn uppdaterad.
  Windows update uppdaterar de flesta drivrutiner i datorn. Se till att köra uppdateringarna när de kommer.
 2. Blås rent fläktarna ibland.
  Använd inte dammsugare vid rengöring av dator. Luft på sprayburk är ett mycket bättre alternativ för att göra rent din dator och hålla dammet borta från fläktarna.
 3. Antivirusskydd.
  ”Det kommer inte drabba mig”. Skaffa ett bra anti-virus som skyddar dig och din dator.
 4. Uppgradera ramminne och/eller hårddisk.
  Datorns processor klarar sig ofta längre än till exempel mängden RAM-minne i datorn. Märker man att datorn börjar bli långsam kan det vara så enkelt som att sätta i lite mer RAM.
 5. Tänk en gång extra.
  Batteriet räcker inte tillräckligt länge eller fungerar inte alls men datorn fungerar bra annars? Byt ut batteriet. Numera kan man hitta de mesta att byta ut istället för att köpa nytt.

Recycle or reuse? The world of circular IT!

2020-12-21

The circular economy is more than a buzz word. It is the new economic model which is supported by the European Union in its policies and adopted by a large number of big, innovative companies all over the globe.

To share their thoughts and knowledge Christoffer Sandell CEO of Inrego Global and Sebastian Holmström Circular Strategy Lead at Inrego joined the podcast Impact Radio at New Business Radio.

To support this new economic model is one thing, putting it to practice is another. What should we do with used IT equipment? Personally, the host Glenn van der Burg can’t wait to buy a new Macbook after three years of use. Although the current is still running fine. What does this look like on a large scale? What is circular IT? What is refurbished IT and what the difference is between recycle and re-use?

Listen to the podcast here on Spotify, here on Soundcloud or here on Apple Podcasts.

Release the brakes on the development towards a circular economy

2020-12-17

In a new report which Inrego has been involved in and contributed to, Teknikföretagen presents several measures that is required to drive the development of the circular economy forward. The government has an important role in stimulating the development, as a purchaser and as a legislator within the circular economy. To enable circular business models to grow out of the currently small-scale state into established operations.

Despite there being a widespread climate and environmental commitment among many Teknikföretagen members, a prerequisite for increased circularity is that it is profitable. This often goes hand in hand, but there are challenges. A view backed by Henrik Nilsson, chairman of Inrego, whose business concept is to reuse computers and other IT equipment.

“The problem is that society is structured and has been made more efficient as a linear economy. Today, it takes four minutes to make a new computer and an hour to recycle an old one. Circularity is labour-intensive in its initial stages, and as long as tax on labour is high and low on primary resources, the circular Henrik Nilsson economy will struggle to compete,” says Henrik Nilsson.

In total, Teknikföretagen launches 15 proposals for measures that drive the issues forward. The issue is high on the agenda, both in Sweden and in Europe.

- Another crucial factor is the removal of the environmental taxes that hinders the development towards a circular economy, such as the Swedish chemical tax. The Swedish Chemical Agency has already clarified that the tax does not have the intended environmental effect even for newly manufactured products, as well as greatly depressing the price picture for used electronics, Elinor Kruse from Teknikföretagen continues. 

Deras artikel + länk till rapporten!

Produkt som tjänst möjliggör återanvändning och nytt liv

2021-10-06

Att hyra istället för att äga teknik och IT-utrustning är en del i ett skifte där företag börjar ta hand om sin utrustning mer cirkulärt. DLL jobbar med cirkulära finansieringslösningar för att erbjuda IT för företag och samtidigt begränsa dess koldioxidavtryck. Tillsammans med Inrego ser vi till att produkterna får ett nytt liv.

DLL är en global finansieringspartner som bland annat arbetar med att erbjuda teknik och programvaror för företag genom att erbjuda effektiva och hållbara finansieringslösningar anpassade till produktens livscykel. Genom dessa hållbara finansieringsalternativ vill DLL begränsa koldioxidavtryck och främja en cirkulär ekonomi. Ett sådan finansieringslösning kan exempelvis vara produkter som tjänst, där kunden hyr utrustning under en bestämd tidsperiod.

- Det har skett en historisk förändring där vi har gått från att äga utrustningen till att använda den, säger Tomas Harttio, Nordic Manager Collection, Recovery and Asset Sales på DLL. Kunden får sin utrustning till ett lägre pris där återköpet ingår i erbjudandet, vilket säkerställer hållbarhet i affärsmodellen.

Det är efter produktens första livscykel som DLL tagit in Inrego som en samarbetspartner. Medan DLL står för finansieringen av produkterna under hyrperioden köper Inrego produkterna när hyrperioden avslutats och ser sedan till att de dataraderas, renoveras och återanvänds och därmed får ett nytt liv.

- DLL investerar i tillgångarna och sänker den totala kostnaden för användandet hos kunderna. Det måste fungera enkelt, säkert och effektivt och vi samarbetar med partners som Inrego för att säkerställa det, säger Tomas Harttio.

Att kunna hyra utrustning är ett smidigt sätt för företag att använda produkter utan att behöva äga den. Företaget kan enkelt flexa upp eller ner beroende på företagets behov. När företaget använt klart produkterna efter hyrperioden behöver de inte hantera vad som ska hända med dem sen.

- Eftersom finansieringslösningen är baserad på att produkterna ska returneras kommer vi också runt att begagnad utrustning ligger och tar plats i förråd ute hos företagen, säger Tomas Harttio. Returen av IT-produkter ingår i vårt erbjudande och går inte att välja bort.

DLL har även hittat en bra lösning för att hjälpa nya kunder att ta hand om sin använda utrustning när de ska byta ut den.

- Många kunder som kommer till oss undrar även vad de ska göra med de produkter som de redan äger. I dessa fall försöker vi hjälpa till genom att koppla ihop dem med en partner som Inrego som tar hand om dessa produkter så de får ett nytt liv.

Circular Electronics Initiative

2021-10-04

En av de största skillnaderna mellan linjär ekonomi och cirkulär ekonomi är samarbete. För att uppnå en cirkulär ekonomi måste vi skapa nya innovativa initiativ och partnerskap.

Därför är vi på Inrego AB mycket glada över att få vara en del detta globala initiativ som leds av TCO Development, för att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta en mer ansvarsfull ställning till de elektroniska produkter de använder.

Cirka 80% av utsläppen från bärbara datorer och smartphones kommer från produktion och vi måste börja använda dem längre.

Läs mer om initiativet här!

SVT besöker Inrego och lyfter det ökade intresset för återanvänd IT

2021-10-06

SVT gjorde ett inslag från Inrego för att lyfta det ökade intresset och efterfrågan på återanvänd elektronik och visa varför vi måste jobba med återanvändning före återvinning.

Smartphones och datorer som blir liggande på hög minskar i värde för varje månad och chansen för återanvändning blir mindre. Som IVL betonar är det en outnyttjad möjlighet för begagnatmarknaden och den cirkulära ekonomin.

Se hela klippet här!

Europaparlamentet lyfter hållbarhet genom att främja återanvändning

2020-11-26

Europaparlamentet vill lyfta hållbarhet genom att främja återanvändning och reparation för att förlänga livstiden på produkter. Man vill göra det mer lockande, systematiskt och kostnadseffektivt genom att förlänga garantier, ge garantier för utbytta delar och samtidigt ge konsumenten bättre information om reparation och underhåll. Man vill också ge mer stöd till second hand-marknaden och förhindra upplägg som minskar livstiden på produkter, samt ge stöd till hållbar produktion.

Detta tycker vi på Inrego är ett fantastiskt steg i rätt riktning mot en mer hållbar värld! Genom att låta sin använda smartphone eller laptop gå till återanvändning och sen även välja att köpa en renoverad produkt gör du vår planet en enorm tjänst. We choose reused!

Läs mer om Europaparlamentets här.

Att shoppa cirkulärt är framtiden – Circular is the new black!

2020-11-23

Idag är det Circular Monday – en dag som skapades som en motpol till konsumtionshetsen vilket Black Friday för med sig, och som vill visa på att det går att shoppa utan att kräva ytterligare på jordens resurser.

Den här dagen vill vi på Inrego såklart vara med att lyfta. Vi vill inte säga att konsumtion är fel, men vi vill visa att det finns sätt att konsumera som är snällare mot vår planet. Genom att shoppa återanvända produkter gör du inte bara plånboken en tjänst, du gör även vår planet en tjänst.

En win-win-win för dig, naturen och samhället! #circularmonday

Inrego expanderar internationellt och öppnar kontor i Finland

2020-10-26

I takt med att den cirkulära ekonomin får ökat fäste i elektronikbranschen har intresset för återanvänd IT ökat markant både i Sverige och internationellt. Svenska Inrego levererar idag rekonditionerad IT-utrustning till 90 länder världen över och öppnar nu kontor i Helsingfors som ett första steg i en satsning på en större internationell etablering med ökad närvaro på flera viktiga marknader.

Inrego grundades redan 1995 och är idag marknadsledande i Norden och pionjärer på den svenska återbruksmarknaden. 2019 öppnade Inrego e-handel i Finland och nu är det dags för nästa steg med representation på plats i Helsingfors.

- Vi ser att IT-inköparnas intresse för hållbarhet ökar hela tiden. Återbruksmarkaden är i grunden en global marknad och en stor del av våra affärer sker redan med utlandet. Att vi nu också tar steget och fysiskt etablerar oss utanför Sverige känns väldigt spännande. Säger Jonas Carlsson, Koncernchef Inrego. Finland har länge varit en viktig marknad för oss och det känns naturligt att det blir första steget på den här resan.

Kontoret i Helsingfors slår upp portarna under hösten och kommer främst fokusera på handeln, inköp och försäljning, av begagnad IT-utrustning på ITAD-marknaden (IT Asset Disposition). Etableringen i Finland är Inregos första utanför Sverige men kommer snart följas av ytterligare satsningar i Europa och Nordamerika.

Ökad klimatmedvetenhet driver expansionen

Det tilltagande samhällsintresset för hållbarhet och de ekonomiska och klimatmässiga vinster rekonditionerad IT medför har ökat den internationella efterfrågan på Inregos produkter avsevärt de senaste åren. Den internationella ITAD-marknaden ökar stadigt och det globala värdet beräknas vara ca 246 miljarder kronor år 2025 enligt Grand View Research, Inc. För Inrego har omsättningen ökat med nästan 10% jämfört med föregående räkenskapsår och webbhandeln mot privatkonsumenter i Sverige har ökat med 20% under 2019.

- Marknaden är redo och vi väljer nu att växla upp ordentligt och ta nästa stora steg internationellt. Den cirkulära ekonomin är här för att stanna och efter det uppvaknande som skett i klimatfrågan de senaste åren känns det väldigt hoppfullt att så många på allvar börjar se över sin IT konsumtion och reflektera över hur man kan minska sin miljöpåverkan. Säger Henrik Nilsson, grundare, Inrego.

Att köpa en rekonditionerad laptop istället för att köpa en ny kan i snitt spara 280 kg i koldioxidutsläpp och en bildskärm kan spara hela 520 kg i koldioxidutsläpp. Inrego gav 2019 nytt liv till drygt 350 000 IT produkter och trots pandemins påverkan på vårens försäljning ser det ut att bli ännu fler i år. Företagets omsättning ser även den ut att öka för sjätte året i rad och Inrego har nyanställt under sommaren och har nu 190 anställda.


­­För ytterligare information kontakta:

Jonas Carlsson
Koncernchef
Mail: jonas.carlsson@inrego.se
Tel: +46 (0) 8 501 090 00

”Skattesmocka slår mot återanvändning”

2021-10-04

Återanvändningen glömdes bort när skatten på kemikalier i viss elektronik infördes 2017. Planerna på en höjning från den 1 augusti riskerar att stå samhället dyrt. Risken finns att samma dråpslag kommer att drabba begagnade kläder och skor, genom ytterligare en skatt som nu utreds, skriver representanter för producenter, återbruk och avfallshantering.

Det är två år sedan lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik infördes. Syftet var gott, de farliga ämnena i våra hem skulle minska. Men varken utredare eller lagråd hade en tanke på återanvändning av elektronik när förordningstexten skrevs. I teorin ska begagnad elektronik inte beskattas. Men i praktiken fungerar det inte så. Inrego, som under 2018 kunde förmedla över 300 000 begagnade it-produkter till nya ägare, betalade samma år nästan lika mycket i kemikalieskatt som i bolagsskatt. Det beror på främst två aspekter som har förbisetts i skattelagstiftningen:

 1. Det är mycket svårt att härleda när en begagnad elektronikprodukt sattes på marknaden första gången och om den har beskattats eller inte. Det skulle krävas en kopia på den ursprungliga fakturan vilket ytterst sällan finns att tillgå. Effekten blir därför att i princip alla produkter som återanvänds beskattas oavsett om skatten redan är betald en gång. Dubbelbeskattningen blir på så vis inbyggd i andrahandsmarknaden.
 2. Begagnade it-produkter som företag och organisationer fasar ut blir inte skattepliktiga när de säljs vidare, men om produkterna först passerar en it-återförsäljare beläggs de med skatt när de går till återbruk. Det handlar sannolikt om en felkonstruktion i lagstiftningen, men det borde rättas till. En stor del av de begagnade datorerna på andrahandsmarknaden kommer ut på marknaden igen genom återförsäljare och blir därmed skattepliktiga igen.

Ett undantag för begagnad elektronik behövs alltså i förordningen. En fortsatt beskattning, och därtill den planerade höjningen, riskerar att ge stora negativa konsekvenser:

 • Redan i dag har skatten dubblerat priserna på flera begagnade produkter, vilket gjort dem nästan omöjliga att avsätta. Det innebär att fullt fungerande elektronik återvinns eller – i bästa fall – exporteras.
 • Skolorna, som i dag är beroende av begagnad men högkvalitativ it-utrustning, riskerar att bli utan material eller att tvingas betala priser som ligger betydligt högre än i dag.
 • Framför allt kommer samhället i stort att gå miste om de stora vinster som kan göras genom återbruk av elektronik. En enda mobiltelefon genererar exempelvis 86 kilo avfall under produktionen.

Efterfrågan på begagnad elektronik har vuxit betydligt det senaste decenniet. Och marknaden har svarat genom att skapa just sådana cirkulära affärsmodeller som krävs för att låta resurserna återföras till samhället. Samma trend kan skönjas på flera andra områden.

Skatten på kemikalier i elektronik hotar nu att kullkasta denna utveckling. Oron förstärks genom regeringens planer på en liknande skatt på kemikalier i kläder och skor. Farliga ämnen bör självklart begränsas, både i våra elprylar och det vi klär oss i, men låt inte en god idé förgöra en annan.

Beskatta inte återbruk. Inför ett tydligt undantag för begagnade produkter!

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige
Martin Seeger, vd El-Kretsen
Jonas Karlsson, vd Inrego

”Ny skatt slår mot återanvändning av it”

2021-10-04

För många skolor är möjligheten att köpa begagnade elevdatorer och surfplattor avgörande. Den nya kemikalieskatten motverkar återanvändningen av it och elektronik och slår mot den bransch som arbetar med att förlänga livslängden på elektronikprodukter. Men den kanske mest olyckliga effekten är att skatten går ut över miljön, skriver flera debattörer.


För många svenska skolor är möjligheten att köpa begagnade elevdatorer och surfplattor avgörande för att kunna upprätthålla en undervisning med stöd av it, skriver artikelförfattarna.

Under de senaste veckorna har det framkommit att den så kallade kemikalieskatten som införs den 1 juli även omfattar begagnade produkter. Skatten går i många avseenden emot den cirkulära och hållbara politik som står högt på den svenska och internationella dagordningen.

Inte minst går den stick i stäv med många av förslagen i den statliga utredningen om cirkulär ekonomi som presenterades i Rosenbad för några månader sedan. Skatten leder ofrånkomligen till att ännu större volymer it- och elektronikprodukter kommer att skrotas i onödan vilket påverkar miljön negativt.

Grundtanken med den nya punktskatten, att minska förekomsten av kemikalier i hemmen, är bra men den motverkar samtidigt återanvändningen av it och elektronik i samhället och hela den bransch som arbetar med att förlänga livslängden på elektronikprodukter. Återbruk är en snabbt växande industri och brukar beskrivas som en hörnpelare för att skapa en hållbar utveckling.

Skatten blir i många fall orimligt hög i proportion till värdet på begagnade it- och elektronikprodukter och i ett slag försvinner de ekonomiska incitamenten för återanvändning och försäljning i andra hand. Flera produktgrupper, som till exempel skärmar, får en dubbelt så hög prislapp med den nya skatten. Få kommer att vara beredda att betala för det och därmed kommer fullt fungerande produkter att kasseras i stället.

En mycket besvärlig aspekt med skatten är att en och samma produkt i praktiken kommer att beläggas med kemikalieskatt flera gånger under sin livscykel, det vill säga varje gång den säljs i Sverige. För att undvika dubbel- och trippelbeskattning skulle man behöva införa ett centralt register för alla elektronikprodukter, vitvaror, datorer, routrar, mobiler med mera där det på serienummernivå framgår om varan har beskattats. Det är förmodligen inte realistiskt att genomföra.

Vill inte lagstiftarna ta hänsyn till och utveckla andrahandsmarknaden? Finns det fortfarande tid att göra justeringar i lagen?

Det är inte bara en bransch som drabbas. En fungerande andrahandsmarknad inom it är viktig i samhället på precis samma sätt som andrahandsmarknaden för personbilar. För många svenska skolor är möjligheten att köpa begagnade elevdatorer och surfplattor avgörande för att kunna upprätthålla en undervisning med stöd av it.

Men den kanske mest olyckliga effekten är att skatten går ut över miljön. Det är vedertaget att återanvändning sparar på jordens råvaror och minskar utsläppen av växthusgaser. Det gäller särskilt it och elektronik som förbrukar mycket naturresurser vid tillverkningen. Och det finns en mycket stor potential att öka återanvändningen i Sverige. Varje år slänger svenska företag, myndigheter och privatpersoner ungefär 2,3 miljoner datorer, skärmar och mobiler på återvinningscentraler runtom i landet. Det är varken smart eller hållbart eftersom merparten av produkterna faktiskt kan återanvändas. Med kemikalieskatten i sin nuvarande form kommer tyvärr ännu större volymer att hamna på skroten eftersom skatten urholkar värdet på produkterna och gör det mindre intressant att återanvända dem.

Vi är medvetna om att denna kritik kommer sent i sammanhanget. Men andrahandsbranschen blev aldrig involverad i det förberedande arbetet med kemikalieskatten och det är först nu under maj månad som Skatteverket har klargjort omfattningen av lagen.

Vi föreslår att varor som återanvänds undantas från kemikalieskatten. På så vis kan vi fortsätta att bygga ett mer hållbart samhälle och verka för en mer hållbar konsumtion där vi tar vara på produkter och jordens resurser mer effektivt.

Henrik Nilsson, styrelseordförande Inrego
Anders Wijkman, ordförande Återvinningsindustrierna
Oksana Mont, professor i hållbar konsumtion och produktion, Lunds universitet
Åke Iverfeldt, vd Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Jan-Eric Sundgren, ordförande Mistra REES
Mattias Lindahl, programdirektör Mistra REES och professor i ekodesign, Linköpings universitet
Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare SVN Sweden
Andrius Plepys, lektor och forskare inom hållbarhet, Lunds universitet

Inregos e-handel slår rekord i försäljning av återanvända IT-produkter

2020-10-16

En cirkulär ekonomi inom IT börjar sakta med säkert få fäste hos konsumenterna. Större miljömedvetenhet, mer tid hemma och ekonomisk osäkerhet gör att allt fler väljer att köpa begagnade och återanvända datorer och smartphones. Det märker Inrego, vars e-handel slår rekord i försäljning av återanvända IT-produkter.

I september ökade försäljningen i Inregos e-handel med över 70% jämfört med september 2019. Det blev en rekordmånad för Inrego, som är marknadsledande inom återanvända IT-produkter i Norden. Även resultatet för årets tredje kvartal ökar med strax över 50% jämfört med föregående år.

- En så pass stor ökning från föregående år och ett försäljningsrekord är inget annat än fantastiskt, säger Niklas Brodén, E-Commerce Manager på Inrego. Vi har idag ett ökat fokus på våra digitala säljkanaler och duktiga kollegor på avdelningen. Det ser vi nu resultatet av.

Spåren av Covid-19 kan vara en anledning till den ökade försäljningen i webshopen. Många arbetar hemifrån, undviker att handla i butik och kan uppleva en ekonomisk osäkerhet på grund av det rådande läget.

- Miljömedvetenheten växer och att ge smartphones och laptops en längre livslängd är bättre för alla. Vi befinner oss i en brytpunkt nu då dagens avfall blir morgondagens produkter. En konsekvens av den pågående pandemin är att man är mer benägen att handla digitalt. Detta är ett bra steg i rätt riktning för Inrego och miljön, säger Åsa Bergendorf, Marketing Director på Inrego.