Hållbar återanvändning av IT-utrustning

De datorer, mobiler, surfplattor och andra IT-produkter som ni fasar ut kan återanvändas och behövs av andra i samhället, inte minst inom skolan. Vi är specialister på livscykelhantering och återanvändning av IT. Med våra lösningar stärker du hållbarhetsarbetet genom konkreta CO2-besparingar och skapar värde i utrustningen. Värden som går tillbaka till er eller som kan doneras till välgörande ändamål.

Beställ hämtning

Är du privatperson och vill återanvända din dator eller mobil? Läs mer här.

1

Inventera hur många och vilken typ av IT-produkter som ni är klara med.

2

Vi gör en kostnadsfri värdering av utrustningen.

3

Vi hämtar utrustningen, raderar all information, återrapporterar och ger ersättning.

Säkerhet och dataradering

Vi säkerställer att din utrustning hanteras på ett säkert sätt i en obruten säkerhetskedja, från att den lämnar skrivbordet tills affärsinformationen är korrekt raderad och utrustningen avidentifierad.

Hårddiskar och andra lagringsmedia i datorer, servrar, smarta mobiler och andra IT-produkter raderas på ett säkert sätt med programvara från Blancco. Efter dataraderingen utfärdas ett certifikat som bekräftar att radering har genomförts. Blanccos programvaror är certifierade av oberoende test- och utvärderingsinstitut och uppfyller kraven från ledande raderingsstandarder på marknaden. Svenska försvaret och NATO, är några organisationer som har godkänt och använder Blanccos program.

Informationsbärande enheter som inte kan raderas med programvaror förstörs mekaniskt hos Inrego med Degauser-utrustning och transporteras sedan till vår återvinningspartner för destruktion. Med våra tjänster får du full spårbarhet på serienummernivå och bevis på att informationen är raderad.

Läs gärna vår och DNs granskning om att inte radera filer och dokument på IT-utrustning.


Våra paketlösningar

För att göra det enklare att återanvända har vi tagit fram fem heltäckande paketlösningar för olika behov. Allt ingår: värdering, transport, full spårbarhet, dataradering med raderingscertifikat, och miljöredovisning med CO2-besparing.

Large

Large


Säkerhetsklassat skåp

Upp till
60 produkter

Medium

Medium


Packa själv på pall

Upp till 100 produkter

Small

Small


Kartong för mindre volymer

Upp till 9 produkter

Mobil

Mobil


Låsbart kärl för mobiler

Upp till 50 mobiler

Packning på plats

Packning på plats


Vi packar & transporterar

Minimum 50 produkter

Återförsäljare och finansföretag

Genom att bygga in tjänster kring restvärden och återanvändning i affären kan IT-återförsäljare och finansföretag skapa ett starkare erbjudande för sina kunder, stärka deras hållbarhetsarbete och öka lönsamheten.

Vi garanterar restvärdet för den IT som ni levererar eller hyr ut för två, tre eller fyra år framåt i tiden och tar hela restvärdesrisken. Med kunder i 70 länder över hela världen maximerar vi värdet på produkterna och sänker den totala ägandekostnaden för utrustningen. Det möjliggör ett starkare affärsupplägg som dessutom är hållbart.

Hållbara nyckeltal
Vi redovisar de ekonomiska och de miljömässiga vinsterna som återanvändningen skapar och det kan ni sedan kommunicera vidare till kunderna. Många använder idag nyckeltalen i sina hållbarhetsredovisningar.

Vi tar ansvar för hela kedjan kring återanvändning avseende säkra transporter, logistik, dataradering eller destruktion av hårddiskar och slutligen återrapportering.

  • Fredrik Höher, Landstinget i Jönköpings län
  • Bengt Sjöberg, Cloetta
  • Erik Håkansson, Stockholms universitet
  • Magnus Lindwall, Telia Finance
  • Lennart Högstedt, Helsingborgs Stad
  • Karin Bodin, Polarbröd
  • Henrik Nottorp, Lunds universitet
Texten
Namnet

Vanliga frågor


Vilka organisationer säljer IT-utrustning till er?

Vi samarbetar med ett stort antal företag och organisationer i Sverige och hjälper dem att hantera sin IT på ett hållbart sätt och att skapa värde i produkterna. Några exempel är Cloetta, Landstinget i Jönköpings län, Stockholms universitet men också många mindre verksamheter säljer sin IT till oss.

Hur mycket IT-utrustning köper ni in?

Förra året hanterade vi 260 000 IT-produkter, som datorer, skärmar och mobiler och över 90 procent av utrustningen kunde gå till återanvändning, det vill säga säljas vidare på andrahandsmarknaden.

Kan jag som privatperson sälja en dator till er?

Tyvärr, i nuläget vänder vi oss endast till företag, myndigheter och andra organisationer.